Jernbanenyheder I. kvartal 2010

Danmark

Contec MY 1154 i drift

Contec MY 1154 i drift

Contec MY 1154 er ifølge remiserygter igen i drift pr. 19-03-2010, efter den blev solgt fra CFL Cargo Danmark til Contec omkring årsskiftet 2009/2010.
(jh) 20.03.2010

Kæmpe modelbane på Danmarks Jernbanemuseum i påsken

Kæmpe modelbane på Danmarks Jernbanemuseum i påsken

Lørdag d. 27 marts tager Danmarks Jernbanemuseum i Odense imod Delaski (De lange skinner), som er en gruppe meget entusiastiske modelbanebyggere. Deres plan er i løbet af påsken at bygge Danmarks vel nok største modelbane, og planen kan kun holde, hvis de kan bo og sove lige ved siden af deres bane. Hvis de skal bruge tid til at komme på hotel eller andre steder for at sove eller spise, kan de simpelthen ikke nå deres mål.

Planen lyder, at fra og med lørdag d. 27 marts bygger de banen. Fra og med torsdag d. 1. april er anlægget i fuld funktion, og der køres til og med mandag den 5. april.

Og banen bliver stor: Der vil være op imod 1.000 m spor, og der vil være op imod 130 lokomotiver til rådighed. Ideen er, at man vil bygge så lange stræk som muligt og køre med tog, der har en længde, der svarer til virkeligheden f.eks. et lokomotiv og derefter 30 godsvogne.

For at der kan blive plads på museet til de mange spor, bliver banen bygget ind under vogne og lokomotiver, som står i udstillingen.

Delaski har en lang tradition for en gang om året at bygge en midlertidig kæmpebane på usædvanlige steder; det hele startede helt tilbage i 1979, hvor de byggede et stort anlæg på loftet over Holmens Kirke i København. Senere har Musikakademiet og Sankt Annæ Gymnasium i København foruden en lang række skoler i hele Danmark givet husly til deres store baner. Banebyggerne kommer dels fra Fyn og dels fra Sjælland.

To gange tidligere har Danmarks Jernbanemuseum dannet ramme om gruppens byggeprojekt. Senest for fem år siden - og begge gange har det været en kæmpesucces, hvor tusindvis af gæster har villet se de små tog sno sig rundt i museets autentiske miljø.

Aktiviteten står på fra og med lørdag d. 27. marts til og med mandag d. 5. april, og museet har åbent alle dage kl. 10 – 16. Der køres daglig på banen kl. kl. 10.30-13 og 14-15.30.
(jh) 20.03.2010

Sporarbejde på Nordbanen

I foråret 2010 foretages omfattende sporombygning af Nordbanen mellem Svanemøllen og Hillerød. I alt udskiftes 24,9 km skinner og sveller. Desuden fornyes 36 sporskifter og fire sporskæringer, og udføres sikrings- sporskiftevarme- og kørestrømsarbejder, afledt af sporarbejdet, samt udføres afledte perronarbejder. Nogle steder renses og fornyes skærver og grus og sørges for bedre afvanding under sporet. For ikke at skulle forstyrre trafikken igen kort tid efter renoveres eller fornyes 33 broer samtidig med sporarbejdet.

Der skal lægges nye skinner og sveller følgende steder:

- mellem Svanemøllen og Bernstorffsvej
- på en kort strækning syd for Svanemøllen Station
- på Hellerup Station
- mellem Lyngby og Holte i højre spor - dvs. i nordgående retning
- mellem Holte og Birkerød
- tre km nord for Birkerød i nordgående retning
- i Hillerød i spor 4, 5 og 6 og 12

Sporskifter fornyes eller fjernes følgende steder:

- Hellerup - 15 sporskifter fornyes og 1 transversal fjernes
- Lyngby - 7 sporskifter
- Holte - 7 sporskifter
- Birkerød - 6 sporskifter
- Hillerød - 1 sporskifte

I Hellerup udskiftes desuden tre sporskæringer og i Holte én sporskæring.

Der startes i weekenden den 19. - 21. marts 2010 med renovering af sporene på Svanemøllen Station. Til arbejdet her overførtes diverse sporombygningsmateriel fra Tyskland, samt lokomotivet Locon 215 (LEW 1975/15076, orig. DR 202 804). Dette overførtes i BG 6150 (Fa-Gb) fremført af Contec MY 1153 + BLDX MX 1019 + Railcare MY 1157. Undervejs led flere af maskinerne nedbrud, hvorfor toget blev voldsomt forsinket og måtte køres fra Ringsted i flere omgange.
(jh) 20.03.2010

Exit DBSRS EA

Exit DBSRS EA

DB Schenker Rail Scandinavia (DBSRS) hensætter nu sin sidste EA og gør de resterende lokomotiver i Danmark klar til transport sydpå.

Hen over vinteren har DBSRS EA 3017 haft tjeneste med at køre "Skiløberen", men da kørslen med dette sæsontog var overstået 14-03-2010 blev lokomotivet 15-03-2010 kørt solo fra Padborg til Fredericia i GM 6120. Efter overnatning her kørtes 16-03-2010 med MZ 1453 på slæb i GM 6114 (Fa-Gb), hvorefter maskinen blev hensat.

Sammen med sine søster-lokomotiver skal der nu afmonteres bremsecylindre (af hensyn til fritrumsprofil ved transport gennem Tyskland), ligesom strømaftagere skal fastgøres inden transport. Det er planen at lokomotiverne skal til Bulgarien.

DSB fik i perioden 1984-1992 i alt leveret 22 EA-lokomotiver, hvoraf 10 kom til Railion i 2001. Kørslen med EA hos DBSRS (som Railion kom til at hedde fra 2009) ophørte i december 2009, men EA 3017 fik altså en sidste mulighed for at vise hvad den duede til. Lokomotiverne er nu afløst af BR 185, som har den fordel, at de også kan køre i Sverige og Tyskland.
(jh) 18.03.2010

Jysk Veterantog flytter til Hundested - og bliver til MY Veterantog

Dansk Jernbane-Klubs forening for diesellokomotiver fra GM/EMD (General Motors/Electro Motive Division), Jysk Veterantog, er blevet opsagt fra lejemålet i den tidligere stykgodsterminal Padborg og flyttede 13-03-2010 alt sit materiel fra Padborg til Hundested i tog VM 6460 (Pa-Sq) og videre derfra ad Lille Nord og Frederiksværkbanen til Hillerød/Hundested. Toget var oprangeret DSB MY 1126 + A + B + Gbs + Hbikks + BD + B + B + Hjælpevogn 3 + Gbs + Gs + Bn + P. DSB Køf 251 blev transporteret på blokvogn til Hundested tidligere på ugen.

Oprindeligt stiftedes foreningen under navnet GM-gruppen den 15. marts 1997, af en række jernbaneinteresserede med særlig interesse for diesellokomotiver fra GM/EMD. Senere skiftedes navn til Jysk Veterantog, for at understrege veterantogsdelen. Foreningen modtager ingen form for offentlig tilskud, så driften og vedligeholdelsen af veterantoget er afhængig af de indtægter som kommer fra kørsel med toget. Arbejdet foregår på frivillig og ulønnet basis.

I forbindelse med flytningen er foreningens navn samtidig skiftet til MY Veterantog. Fremover tager aktiviteterne udgangspunkt i Lokalbanens hal i Hundested.
(jh) 15.03.2010

MjbaD MY 28 til København

MJBa MY 28 skal til DSB's værksted i København for udskiftning af banemotor.

Lokomotivet gik med i Herning-godstoget 11. marts 2010, oprangeret DBSRS MZ 1459 + MjbaD MY 28 + 11 vogne som G 7520 (Hr-Fa). Herefter fortsattes i tog GM 6106 (Fa-Rg), oprangeret DBSRS MZ 1456 + + MjbaD MY 28 + 6 vogne. Efter overnatning i Ringsted fortsætter transporten til Gb i Glostrup-godstoget 12. marts 2010.
(jh) 12.03.2010

Stena TMZ 1422 til Randers

Stena TMZ 1422 blev 11.-12. marts 2010 overført til Bombardier i Randers via Frederikshavn.

Maskinen blev overført med M/F Stena Scanrail 11. marts 2010 og efter ankomst fra Göteborg blev Stena TMZ 1422 trukket fra borde af en stor Falck lastbil ved hjælp af en trækstang og hensat på havnen i Frederikshavn.

Herefter skulle lokomotivet køres videre, trukket af Contec MY 1153. Ved rangering mod havnen afsporede dette lok imidlertid på forreste aksel, pga. is og sne i sporet. DSB's Hjælpevogn fra Fredericia fik den sporsat igen, hvorefter rangering kunne fortsætte omkring kl. 02.00. Contec MY 1153 + Stena TMZ 1422 afgik således næsten 5 timer forsinket kl. 02.47, som CG 6202 (Fh-Rd).

Stena TMZ 1422 skal til reparation efter sammenstød med GC V5 178 i Jönköping 5. oktober 2009.
(jh) 12.03.2010

GM-lokomotiver i malerbøtten

Contec Mx 1008 (ex. CFL Cargo MX 1008, ex. OHJ MX 101, ex. DSB MX 1008, Nohab 2448/1961) er blevet omlakeret i blå med hvid/gul fartstribe i lighed med den bemaling som MY 1158 i fik sommeren 2009. Ommalingen er foretaget på værkstedet i Padborg.

Også DSB's sidste MZ-lokomotiv, MZ 1425 (Nohab 2774/1970), er blevet malet. Opmalingen er i de traditionelle rød/sorte farver, som maskinen havde i forvejen. Desværre er der ikke i samme omgange blevet udbedret rustskader. Lokomotivet er i de seneste år mest anvendt til transport af ikke-godkendte IC4-togsæt rundt i landet.

12-03-2010 kører lokomotivet solo til Gb fra Ar, hvor ommalingen har været foretaget, for udbedring af de sidste detaljer, inden det kommer i drift igen. Afgang fra Ar lidt over 10, med ankomst til Gb 14.46.

(jh) 11.03.2010

Ny transportminister

Ved regeringens ministerrokade 23. februar 2010 blev Hans Christian Schmidt (Venstre) ny transportminister. Posten overtager han fra konservative Lars Barfoed.

Hans Christian Schmidt er født i 1953 og uddannet lærer. Han har tidligere beklædt andre ministerposter, nemlig som miljøminister fra 2001 til 2004 og fødevareminister fra 2004 til 2007.

Lars Barfoed var transportminister fra 10. september 2008 og nåede således at sidde cirka 1½ år. Indtil 2005 var titlen i øvrigt Trafikminister, men siden da er den noget bredere betegnelse Transportminister anvendt.
(jh) 04.03.2010

CFL Cargo Class 66

CFL Cargo Danmark har indlejet et Class 66-lokomotiv til brug i Danmark. Der er tale om CBRail 266 453-0 (EMD 20038545-3, bygget 2003) som tidligere har været udlejet til Railion Nederland (2004-2009, med "Opel"-reklame på siderne).

Maskinen ankom til Padborg 21-01-2010 og vil blive anvendt som "second-unit" i forspand med øvrige GM-lokomotiver, idet den ikke har fået monteret ATC.

Som det vil være læserne bekendt, er det ikke første gang der er et "Class 66"-lokomotiv i drift i Danmark, idet svenske TGOJ i 2002-03 anvendte TGOJ T66K 714 til "Ikea-toget".

I øvrigt er CFL Cargo MY 1154 omkring årsskiftet blevet hensat og solgt til Contec Rail.
(jh) 25.01.2010

 

Til top