Ugens foto arkiv

De fleste uger præsenteres et nyt (eller gammelt) foto på forsiden af Railorama. Herunder er arkiv over de hidtil bragte forsidebilleder. Der er dog enkelte "huller", hvor der af den ene eller anden grund ikke er blevet opdateret med nyt billede i de(n) pågældende uge(r).Uge 45, 2022


DSB ME 1537
Der var ikke meget lys at gøre godt med en vinterdag i januar 1992 hvor DSB ME 1537 med regionaltog ankommer til Vordingborg. I baggrunden ses et internationalt tog under udkørsel mod nord og helt til højre i baggrunden holder en af banetjenestens troljer.


Uge 43, 2022


DSB EB 3232
I sensommeren og starten af efteråret 2022 kørtes nogle få morgen- og eftermiddagstog med litra EB og dobbeltdækkervogne mellem Odense og Høje Taastrup (morgen) hhv. Høje Taastrup-Odense (eftermiddag). På billedet ses DSB EB 3232 med RØ 72055 passere Hjulby vest for Nyborg. Desværre har en lokal fodboldtosse overmalet relæhytten på stationen - ud over signalerne det eneste som indikerer at der faktisk er tale om en station.


Uge 39, 2022


DSB ME 1507
Ugens foto har flere gange vist MY-lokomotiver på strækningen Roskilde-Køge-Næstved. Efterhånden blev disse dog afløst af ME-lokomotiver, som her hvor DSB ME 1507 med regionaltog mod Køge/Næstved holder parat til afgang i Roskilde i februar 1993.


Uge 38, 2022


DSB Køf 280
I det spæde forår 1994 var der stadig gang i godstrafikken på Amager, som her hvor DSB Køf 280 med vogne fra Prøvestenen er på vej fra Amagerbro G. langs Svinget mod Islands Brygge og Godsbanegården ved overkørslen for Amager Fælledvej.


Uge 37, 2022


HFHJ Ys 50 + Yp 29 + Ym 4
På privatbanen Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane (HFHJ) havde nogle af togene forbindelse til færgerne fra en lille perron på Hundested havn. På billedet fra maj 1994 ses HFHJ Ys 50 + Yp 29 + Ym 4 komme op fra havnen, på vej tilbage til stationen. I baggrunden holder HFHJ MX 19 og MX 17 og i midten ses en tidstypisk Daihatsu Charade afvente at Y-toget passerer overkørslen.


Uge 36, 2022


DSB Køf 261
I maj 1993 var Eders redaktør i Aarhus i nogle dage i forbindelse med en studie-opgave. Heldigvis var der også ind imellem tid til at kigge lidt på tog og en morgen var jeg taget til Grenå. Her var der gang i rangeringen, som blandt andet gik til BASF og De Danske Spritfabrikker i den nordlige del af Grenå. Jeg fik blandt andet dette motiv af DSB Køf 261 ved sporarealet ved DDSF.


Uge 35, 2022


DR 232 647-8
De sovjetisk-byggede Ludmilla-diesellokomotiver leveret til bl.a. Østtyskland er med deres brutale design uden sidestykke. Her er DR 232 647-8 + DR A + DR Bm + DR ABm med tog fra Lübeck Hbf. netop ankommet til Rostock Hbf. i august 1992. Lokmotivet blev bygget af Lugansk i 1981 som byggenummer 0928, var i drift indtil 2005 og blev skrottet i 2010.


Uge 34, 2022


2. generations S-tog
I foråret 1994 havde DSB bestilt nye S-tog fra LHB i Tyskland til afløsning af 2.-generations togene litra MM-FS / MM-FU-MU-FS.

Eders redaktør havde derfor fået den skøre idé at ville besøge alle S-togs-stationerne i Hovedstadsområdet, for at få et billede fra hver station med de gamle S-tog, før det blev for sent. Projektet nåede jeg aldrig at gennemføre, men lidt billeder kom trods alt i kassen.

Som dette uges foto fra Kildebakke station på Farum-banen en formiddag i marts 1994, hvor et 4-vogns tog mod Frederikssund netop er sat i gang.


Uge 33, 2022


MjbaD YM 12 + YS 12 i Vemb.
Nu hvor vi har gang i den tidligere VLTJ skal også vises et billede fra banens anden ende, Vemb. MjbaD YM 12 + YS 12 er ankommet fra Lemvig i spor 1 og venter på at returnere. I spor 0 holder MjbaD MQ 4111 + 4911 weekendpause. Dette togsæt var et af fire som kom til Midtjyske Jernbaner i december 2020, i forbindelse med overtagelse af trafikken mellem Holstebrio og Skjern. For mig er togsættet en gammel kending fra Svendborgbanen og jeg tog faktisk mine første billeder af det på dato præcis 20 år tidligere, da det kørte testkørsler til Svendborg.


Uge 32, 2022


MjbaD YM 12 + YS 12
I forlængelse af sidste uges "Ugens foto" følger et billede fra endestationen Thyborøn Havn af MjbaD YM 12 + YS 12 Storåen, som venter på at køre retur mod Lemvig.

Med vanlig vestjysk lune angiver stationsskiltet Thyborøn H., så man er lidt i tvivl om, hvorvidt man mon er kommet til Thyborøn Hovedbanegård...???


Uge 31, 2022


MjbaD YM 12 + YS 12
Selvom Eders redaktør har fotograferet jernbaner siden 1985 har der været én dansk privatbane, som det aldrig lykkedes at besøge, nemlig Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane. Eller Midtjyske Jernbaner, som den retteligt hedder i dag.

Det kunne var der heldigvis lang om længe rådes bod på i lørdags, hvor turen med et Rejsepas gik fra Odense til Vemb, Lemvig og Thyborøn.

På billedet fra Lemvig er MjbaD YM 12 + YS 12 netop ankommet fra Vemb og klar til at vende for at køre videre til Thyborøn.


Uge 30, 2022


Hector Rail 241.011 + 241.008
Siden starten af 2008 har svenske Hector Rail kørt transittog igennem Danmark med Bombardier Traxx el-lokomotiver. På billedet passerer Hector Rail 241.011 + 241.008 Hjulby ved Nyborg på vej mod det sydlige udland med godstog.

I Hjulby ligger i øjeblikket ganske belejligt en større bunke grus og skærver i vestenden af den tidligere læsseplads som gør lokaliteten til et godt fotosted, idet man kan komme lidt op i højden også uden en stige eller en drone...


Uge 29, 2022


DSB MRD 4277 + MR 4077
DSB MRD 4277 + MR 4077 afgår fra Århus med regionaltog i oktober 1992. Til højre ses kommandopost og i baggrunden Århus Rangerbanegård og Ringgadebroen.


Uge 24, 2022


DSB ME 1501
Et jernbanemiljø, som for længst er historie: DSB ME 1501 ankommer med det internationale persontog P 373 til Rødby Færge i sensommeren 1988. I baggrunden ser man U-signalerne for Rødby Færge Øst, i venstre side af billedet rangerer en MT med godsvogne.

Lokaliteten er i dag totalt overgroet og sporet mellem Nykøbing F. og Rødby Færge i øvrigt pillet op i forbindelse med opgradering af banen til den kommende Fehmarn-forbindelse. ME 1501 er trods alt bevaret, men er formodentlig også det eneste af det afbillede materiel som fortsat eksisterer.Uge 20, 2022


Odense Letbane togsæt 11-7
Odense Letbane åbner efter planen lørdag den 28. maj 2022, efter at der i løbet af foråret succesfuldt er blevet testet og prøvekørt af leverandøren, Comsa. I slutningen af april blev letbanen overdraget til operatøren Keolis, som herefter testkører fuld køreplan i 4 uger op til åbningen.
På billedet ses togsæt 11-7 afgå fra Tarup Center letbanestation på testkørsel mod Hjallese.


Uge 02, 2022


DSB MZ 1460
En grå eftermiddag i november 1993 ses DSB MZ 1460 rangere med godsvogne i Glostrup. Fjerntogsperronen, som billedet er taget fra, var så vidt jeg erindrer ikke normalt i brug og tilgængelig på dette tidspunkt, men jeg havde lusket mig op på den, da en almindeligvist aflåst låge stod åben denne dag. Ude i det fjerne ses frontlyset fra et tog som nærmer sig fra vest og vil bruse igennem det nærmeste spor et øjeblik senere - mon ikke jeg har snuppet mit billede og er gået ned ad trappen til perrontunnelen igen inden da?


Uge 01, 2022


DSB Køf 280
I midten af 1990'erne var der stadig godstrafik til Amager. På billedet fra marts 1994 har DSB Køf 280 formodentlig været en tur på Prøvestenen og kommer nu tom retur og runder kurven fra Reykjaviksgade til Islands Brygge midt i et vejarbejde. Til højre i billedet ses et hjørne af den markante bygning "Haraldsborg".Til top