Ugens foto arkiv

De fleste uger præsenteres et nyt (eller gammelt) foto på forsiden af Railorama. Herunder er arkiv over de hidtil bragte forsidebilleder. Der er dog enkelte "huller", hvor der af den ene eller anden grund ikke er blevet opdateret med nyt billede i de(n) pågældende uge(r).

Uge 02, 2021


NOB 245 213-4
NOB 245 213-4 med tog til Westerland/Sylt afgår fra Niebüll i december 2016. Da de sædvanlige married-pair vogne var grounded på grund af tekniske problemer, blev der anvendt forskellige erstatnings-togstammer på Marschbahn i efteråret/vinteren 2016. På billedet er toget efter TRAXX-lokomotivet oprangeret D-BTEX Bom 024 56 80 21-80 090-5 + D-BTEX Bom 024 56 80 21-80 084-8 + D-BTEX Bom 024 56 80 21-80 091-3 + D-BTEX Bom 024 56 80 21-80 087-1 + D-BTEX Bomz 024 56 80 21-90 522-5 med NOB 245 208-4 bagerst.
Det var i øvrigt sidste dag med NOB som operatør på Marschbahn.


Uge 01, 2021


DR 202 280-4
De østtyske V 100-lokomotiver med det midterstillede førerhus kan være svære at fotografere, fordi fronterne skjuler resten af maskinen hvis man stiller sig for tæt på dem. Det er tilfældet med dette billede fra sommeren 1992, optaget på Rostock Hbf., hvor DR 202 280-4 (LEW 12562/1970) holder klar til afgang med et tog til Tessin. Så må man i stedet nyde de andre detaljer på billedet, som perrontagene med støbejerns-søjler og det skønne skilt "Ausgang zur Stadt / Zu den Bahnsteigen 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14".

Lokomotivet er endnu i drift den dag i dag som DB Netz 203 305-8.


Uge 51, 2020


AR 4090 A + B
Fra køreplansskiftet 13. december 2020 overtog Arriva kørslen på Svendborgbanen. På første dag med den nye operatør ses AR 4090 A + B ankomme til Fruens Bøge i gustent vintervejr, med regionaltog til Ringe. Togsættet er det tidligere DSB MQ 4930 + 4130, som man i løbet af natten mellem lørdag og søndag har nået at give nyt nummer og påsætte nyt logo. Et foto af samme togsæt i Højby dagen før kan ses her.


Uge 48, 2020


DB 798 818-1 med skinnebustog til Neumünster
Den nordtyske sidebane mellem Neumünster og Heide (Holst.) blev endnu i starten af 1990'erne betjent af skinnebusser BR 798, hvilket selvfølgelig gjorde strækningen interessant at besøge. Også infrastrukturen var af ældre type, så alt i alt var det en vældig hyggelig bane. Fra maj 1993 overtog privatbanen AKN driften af banen, hvilket gav den et vældigt løft, og heldigvis eksisterer strækningen den dag i dag, nu med Nordbahn som operatør med moderne Lint motorvogne.

På billedet holder DB 798 818-1 + 998 063-2 + 998 891-6 klar til afgang fra Heide (Holst.) mod øst en grå efterårsdag i 1991.


Uge 47, 2020


GSP Beograd sporvogn 2372
På min Interrail-tur i 2016 tilbragte jeg en dag i Serbiens hovedstad Beograd. Efter at være blevet smidt væk fra hovedbanegården af en emsig banearbejder (som jeg ikke havde lyst til at diskutere med i Serbien!) fik jeg kigget lidt på byens omfattende net af metersporede sporveje. På billedet ses vogn 2372, en Tatra KT4, på Karadordeva, med en venligt vinkende sporvognsfører.


Uge 46, 2020


Pakhus og læsseramper
I den forløbne uge gav den tyske forvaltningsdomstol i Leipzig endelig grønt lys for opførelsen af den tyske del af den kommende faste forbindelse over Fehmarn Bælt. Fra omkring 2029 vil det være muligt at krydse bæltet i en sænketunnel og man kan forvente at store dele af jernbane-godstrafikken mellem Tyskland og Skandinavien bliver forlagt til den nybyggede strækning, i stedet for via Storebælt.

Gods var der ikke noget af, da fotografen var forbi det gamle pakhus i Rødby Færge tilbage i efteråret 2012. På dette tidspunkt var det allerede 15 år siden at godstrafikken var flyttet fra færgerne til Storebæltsforbindelsen. Da der endnu fandtes vognladningsgods kunne man ved pakhuset i Rødby Færge dog både se stykgodstrafik og import af frugt og grønt fra Sydeuropa, noget som er svært at forestille sig i dag.
I alt 14 billeder af pakhuset i Rødby Færge er lagt online i dag.


Uge 45, 2020


Spordiamant ved Tarup Center letbanestation
Anlægget af Odense Letbane går efterhånden ind i sin afsluttende fase. På to gåture i går, dels en hundeluftertur om morgenen, og senere på dagen en tur fra Tarup Center langs banen til Nyborgvej, kunne det konstateres, at der kun mangler at blive anlagt spor ganske få steder på strækningen. Det forventes at Letbanen indvies 1. september 2021.
En række billeder som viser status for de kommende stationer på den nordlige del af banen kan ses i foto-galleriet.
"Ugens foto" viser den flotte spordiamant ved Tarup Center station.


Uge 44, 2020


DB AByg <sup>503</sup> 50 80 38-11 310-8
Ved Deutsche Bundesbahn ombyggede man i 1950-60'erne en lang række ældre personvogne ved at genanvende undervognene, men påbygge nye vognkasser, såkaldte "Umbauwagen". Der blev både lavet 3- og 4-akslede udgaver af disse vogne. Endnu i 1980'erne blev de 4-akslede vogne anvendt over hele Vesttyskland, nogle vogne overlevede sågar op i 1990'erne, da der opstod et stort vognbehov i forbindelse med Tysklands genforening.

På billedet ses en 1. og 2. klasses vogn på Flensburg Hbf. i 1986.


Uge 43, 2020


DSB MQ 4927
Arriva overtager indenfor de kommende måneder DSB's MQ dieseltogsæt, i forbindelse med overtagelsen af kørslen på Svendborgbanen og på strækningen mellem Vejle og Struer. Første togsæt var MQ 23, som blev kørt fra Fredericia til Struer 12. september. Fremtidig vedligehold vil være på værkstedet i Struer.

På billedet ses DSB MQ 4927 + 4127 en sommersøndag med regionaltog mellem Odense og Ringe som ankommer til Pederstrup for et kort stop.


Uge 42, 2020


Den nye perron i Hjallese netop taget i brug.
På Hjallese station blev en ny perron på østsiden af Svendborgbanen, samt gangbro og elevatorer, opført i 2019, for at give mulighed for overgang mellem regionaltog og den kommende i Odense Letbane. I første omgang blev byggeriet dog spærret af.
Fra 8. oktober 2020 blev det nye perronanlæg taget i brug, hvorefter den gamle perron skal fjernes henover de kommende måneder, ligesom der bliver sat hegn op, så det ikke vil være muligt at krydse skinnerne.
Samme dag tog jeg flere billeder som viser anlægsarbejder for Letbanen i Hjallese.


Uge 41, 2020


DSB EA 3013
Med leveringen af nye Vectron-lokomotiver til DSB synger de tilbageværende EA-lokomotiver i drift på sidste vers og kan forventes udfaset allerede i løbet af den kommende måneds tid. På billedet fra efteråret 1995 er DSB EA 3013 dog forholdsvist ny-leveret, hvor den ankommer med et regionaltog fra nord til Hellerup. Det er dog allerede 10 år siden dette lokomotiv forlod Danmark for at komme i drift i Bulgarien.


Uge 31, 2020


Vojens station
Det er ikke nogen hemmelighed, at eders redaktør har en svaghed for "stationskasserne", som blev opført rundt om i landet i løbet af 1960'erne. På billedet ses Vojens station fra sporsiden i al sin enkelthed.


Uge 30, 2020


LJ M 14 med udflugtstog for tyske jernbaneentusiaster
I forbindelse med nedlæggelse af Troldhedebanen fik Lollandsbanen mulighed for at indkøbe diesellokomotivet TKVJ M 2, som på Lolland blev til LJ M 14. Oprindeligt havde det kørt på en industribane i Sverige. I 1980'erne, da jeg begyndte at interessere mig for jernbaner, blev lokomotivet kun meget sjældent anvendt, og jeg havde kun set det holde i remisen i Nakskov.

I maj 1989 fik jeg imidlertid et tip fra stationsforstanderen i Maribo om, at der skulle køres udflugtstog for tyske jernbaneentusiaster med netop M 14 og et par af banens Bg-vogne. Det skulle naturligvis foreviges, så lørdag morgen var jeg tidligt afsted på min cykel til Våbensted mellem Maribo og Sakskøbing, klar til at fotografere. Banen går på dette sted temmeligt præcist øst-vest, hvilket jeg desværre ikke havde taget højde for i forhold til solens stilling; billederne blev nogle håbløse modlys-fotos.

Heldigvis cyklede jeg tilbage til Maribo, sikkert alt hvad remmer og tøj kunne holde til, og nåede da også at fange maskinen lave omløb på stationen dér. De tyske entusiaster skulle med Museumsbanen en tur til Bandholm, så der var god tid til at kigge lidt mere på "Degerfors-uhyret", som maskinen vist blev kaldt, efter sin fortid som rangermaskine i netop Degerfors i Sverige.

Selvom M 14 forblev på Lollandsbanen i mange år, fik lokomotivet en lidt krank skæbne, efter det i 2007 blev solgt til en tysk jernbaneklub. Her blev det godt nok ommalet og kom vist også i drift, men blev ophugget i 2013.


Uge 29, 2020


DSB ME 1509 klar til afgang med <em>Ostsee-Express</em>
Denne uges foto vinder ingen priser for hverken komposition eller teknik, ligesom tidens tand heller ikke har været nådig ved det gamle dias, men som historisk dokumentation er jeg trods alt alligevel glad for billedet: DSB ME 1509 klar til afgang med P 328 Ostsee-Express fra Gedser, halvt gemt bag et PU-signal. Første vogn efter lokomotivet er en sovjetisk sovevogn, derefter en DR WLAB, hvorefter resten af oprangeringen fortaber sig i det uvisse.

Billedet er taget i foråret 1991 kl. 06.30, deraf det manglende lys og den uldne (mangel på) skarphed. Jeg har formodentlig taget billedet på 1/60 sekund, mens jeg har holdt vejret.

I færgelejet anes "F/S Warnemünde" og i forgrunden ses en Citroen BX parkeret.

Yderligere 4 fotos af østeuropæiske personvogne i Danmark er tilføjet i dag.


Uge 28, 2020


LJ Ev 94
Lollandsbanen overtog i 1983 en tidligere pakvogn litra Dh fra DSB og indbyggede en varmekedel heri, så den kunne bruges til opvarmning af banens lokomotivtrukne persontog fra starten af 1984. Ved Lollandsbanen hed vognen LJ Ev 94. På billedet fra 1988 holder vognen i skarp efterårssol, så man ikke kan se meget af vogngavlen. Til alt held fotograferede jeg også vognen et par år tidligere, et teknisk dårligt billede, som dog til gengæld viser hvordan gavlen så ud.


Uge 26, 2020


Rostocker Strasssenbahn Gotha-vogn 782
Rostocker Strasssenbahn Gotha-vogn 782 med to bi-vogne på Lange Strasse i Rostock. Den 2-akslede sporvogn var bygget af VEB Gotha og kom til Rostock fra Karl-Marx-Stadt i 1975. Den blev udrangeret i 1994 og derefter skrottet.


Uge 24, 2020


PKP TKt48-29
De polske statsbaner fik i årene 1950-57 leveret 191 damplokomotiver type TKt48, bygget af lokomotivfabrikkerne Cegielski og Fablok. Kønne er maskinerner ikke - men de gjorde god fyldest og var i ordinær drift endnu i starten af 1990'erne, særligt på strækninger i det sydlige Polen.

Selv så jeg flere af typen i drift i august 1986, hvor jeg deltog i en rejse arrangeret af Maribo Ungdomsskole. Turen var naturligvis ikke med henblik på at se på damplokomotiver, så billeder fra dengang har jeg ikke. Men i mine dagbog fra turen har jeg noteret lokomotiver "i stil med DRG BR 86" (som jeg jo kendte fra Märklin-katalogerne), blandt andet i Zakopane, Tarnow og Kepno. Først da jeg kom hjem igen fik jeg flere oplysninger om disse lokomotiver fra en artikel i magasinet Continental Modeller, hvor billeder og en tegning viste, at der var tale om netop typen TKt48.

Billedet er fra mange år senere, hvor jeg endelig igen fik lejlighed til at komme til Polen, i Szczecin i september 2013, hvor en af de mange bevarede lokomotiver henstår foran maskindepotet ved Hovedbanegården i byen.


Uge 23, 2020


DR 110 619-4
Fra banegården Güsten, som ligger øst for Harzen i Sachsen-Anhalt, gik endnu i starten af 1990'erne strækninger i 5 forskellige retninger. Banegårdsbygningen ligger klemt inde med spor på begge sider og er derfor en såkaldt ø-banegård. På billedet ses banegårdsanlægget fra nordøst, og i midten af billedet ses DR 110 619-7 med et persontog. Der er formodentlig tale om et tog på den såkaldte Kanonenbahn mellem Berlin og Blankenheim, som blev anlagt i 1879 af militærstrategiske årsager. Første vogn efter lokomotivet er en 3-akslet Reko-pakvogn. Yderligere et foto set fra den modsatte vinkel kan også ses i fotogalleriet.
Hele det østlige banegårdsområde, som ses på billedet, er i dag omdannet til busholdeplads og solcelleanlæg.


Uge 22, 2020


Rudkøbing station, sporside
Langelandsbanens smukke stationsbygning i Rudkøbing eksisterer endnu og anvendes blandt andet som rutebilstation. Under perrontaget ses det berømte "24-timers" ur. Billedet er fra efteråret 2009.


Uge 21, 2020


Styrevognstog skubbet af DB 143 863-9
Styrevogne med det såkaldte "Wittenberger Kopf" opstod i 1990'erne ved ombygning af enten østtysk-byggede nærtrafikvogne eller allerede eksisterende styrevogne af vesttysk oprindelse. En sådan styrevogn ses her forrest i regionaltog skubbet af DB 143 863-9, som ankommer til Flensburg Hbf. fra Neumünster tilbage i 2011.


Uge 20, 2020


DB 112 144-1
De tyske BR 112.1 udgjorde i mange grundstammen af trækkraft i Schleswig-Holstein, blandt andet med dobbeltdækkerstammer. På billedet fra juli 2009 er DB 112 144-1 netop ankommet til Kiel Hbf. med en sådan stamme som et Schleswig-Holstein Express-tog fra Hamburg.


Uge 19, 2020


Odense Letbane under anlæg i Albanigade
For 5 år siden på dagen i dag (6. maj) tog jeg fotos af de første indledende gravearbejder på Odense Letbane for omlægning af forsyningsledninger ved Benedikts Plads og i Albanigade.

Det gode vejr i dag skulle udnyttes til at se hvilke forskelle der er, ved at bruge nogle af de samme foto-vinkler. Det første spor i kurven fra Benedikts Plads til Albanigade er lagt for få uger siden, men derudover afventer man fortsat sporlægning i selve Albanigade.

Selve letbane-stationen på Benedikts Plads er dog godt undervejs. Flere billeder fra i dag kan ses i foto-arkivet.


Uge 18, 2020


DSB MZ 1418 med godstog
Tilbage i foråret 1993 ses DSB MZ 1418 netop ankommet til Odense med et godstog fra vest. Rangerpersonalet ser lidt tænksomt ud, jeg erindrer ikke hvorfor.

To andre fotos fra samme dag, som tidligere har været offentliggjort på hjemmesiden, er samtidig blevet genpubliceret i nye scanninger i højere opløsning: DSB MY 1135 med passagervogne fra færgen M/F Prins Joachim i Nyborg og DSB MZ 1427 med regionaltog RV 3140 i kurven øst for Tommerup.


Uge 17, 2020


Lokaltog 2034/2134
Lokaltogs Lint-togsæt har tidligere været vist i "Ugens fotos", men kan vist godt tåle en gentagelse. Her er togsættet 2034/2134 netop ankommet til Hårlev station. I baggrunden er et andet Lint-togsæt ved at afgå. Den opmærksomme læser bemærker, at de to togsæt ikke har samme bemaling.


Uge 16, 2020


TXL 185 417-5
TX Logistik kørte i en periode godstog igennem Danmark, men fik en lidt omtumlet tilværelse med inddragelse af virksomhedens operatørlicens. Hectorrail gennemførte derfor en del af kørslerne, med både egne og TXL's TRAXX-lokomotiver.

På billedet ses TXL 185 417-5 med trailertog under udkørsel fra Nyborg mod øst i februar 2015, på dette tidspunkt stadig på egen licens.


Uge 15, 2020


DSB MFA 5032
Det er blevet forår og det skal, på trods af - eller måske netop på grund af - Corona-krise, fejres med et farvestrålende billede af blomstrende raps. I maj 2019 ses DSB MFA 5032 med sydgående IC-tog ved Nørre Bjert mellem Eltang og Kolding.


Uge 14, 2020


DSB ER 2105 + MF 5246
Den danske modeljernbaneproducent McK havde først planlagt H0-modeller af DSB's IC3 og IR4 togsæt, men skrinlagde så projektet i en periode. Nu er det alligevel blevet offentliggjort, at modellerne kommer. I den anledning skal vi have et billede af ER 2105 + MF 5246, som dukker frem ved toppen af Elmelundsbakken øst for Odense, hvor motorvejen går over banen.


Uge 11, 2020


CD 163 034-2 <em>'Helena'</em> udlejet til Przewozy Regionalne (PR)
Da de Polske Statsbaner (PKP) - i lighed med andre statsbaner i mange andre EU-lande - blev privatiseret i løbet af 2000'erne, blev driften af regionaltog i december 2008 udskilt i et særskilt selskab, Przewozy Regionalne. Til driften af interregio-tog anvendes blandt andet indlejede lokomotiver fra CD, som 163 034-2 'Helena', der på billedet fra marts 2013 ses under afgang fra Katowice Glowny.


Uge 10, 2020


DSB MFB 5215
Foråret er på vej og det skal fejres med et foto fra samme årstid sidste år. Ved Render mellem Tommerup og Holmstrup var en lille skov blevet fældet, hvorved et nyt fotosted kunne bruges til at fange lyntoget L 40 på vej mod Slagelse den 7. maj. Solen var dog ved middagstid næsten drejet for langt mod syd og skyerne i baggrunden slukkede effektivt for lyset ganske få sekunder efter dette billede kom i kassen.


Uge 09, 2020


DB 110 405-8
Deutsche Bundesbahns Baureihe 110 hørte i mange år til grundstammen til persontog i Tyskland. Lokomotiverne kunne ofte ses med hurtige person- og nattog.

På billedet holder 110 405-8 dog med en stamme af Silberlinger i Uelzen i 1991, så der er formodentlig tale om et regionaltog.


Uge 08, 2020


DB 143 930-6
Da de to Tysklande blev lagt sammen i 1989 havde Deutsche Reichsbahn en moderne flåde af nybyggede elektriske universallokomotiver BR 243, som hurtigt blev spredt over hele landet, også på tidligere Bundesbahn strækninger.

En del af maskinerne er endnu i drift, omend det begynder at tynde ud i bestanden ved Deutsche Bahn.

Lokomotivet på billedet, 143 930-6, kørte for DB Regio i Kiel fra november 2013 til januar 2018. Her ses maskinen dog holde weekend-pause ved drejeskiven på Kiels maskindepot i 2017. Siden da er den blevet hensat, men eksisterer dog fortsat.


Uge 07, 2020


RDK EA 3011
Tilbage i sommeren 2002 ses Railion EA 3011 ankomme til Fredericia med godstog. Forrest i stammen ses tyske vogne litra Roos-t læsset med træstammer.


Uge 06, 2020


DSB MH 384
Når man i dag ser Københavns Godsbanegård er det svært at forestille sig, at der for ikke særligt mange år siden var en livlig trafik med rangering af godsvogne. I dag ligger de fleste sporrester øde hen, eller der er blevet bygget på området.

På billedet fra november 1992 ses DSB MH 384 rangere på Godsbanegården, set fra Dybbølsbro. I stammen ses en DSB Gs, en DSB Hims, en DB Hbbillns, en DB eller FS Hbbillns, en DSB Hbis, en SBB Hbis og en DB Hbis, hvorefter resten ligner Hbis-vogne, men de nærmere detaljer fortaber sig. I baggrunden ses H.C. Ørstedværket på Enghave Brygge.


Uge 05, 2020


Hector Rail 241.008 + 241.002
Vinteren har været særdeles mild indtil videre. Som her 4. januar i smukt solskin, hvor Hector Rail 241.008 + 241.002 ses nær Tommerup med sydgående godstog.


Uge 04, 2020


Knarreborg station
Knarreborg Station på Assensbanen ligger egentlig i byen Tommerup, men fik ved åbningen af banen i 1884 navnet Knarreborg, fordi der allerede eksisterede en Tommerup Station - på hovedstrækningen for den fynske jernbane mellem Nyborg og Strib.

Den lille stationsbygning i Knarreborg er ganske velbevaret og anvendes til et lokalt projekt, "Mission Afrika genbrug".


Uge 02, 2020


DSB MQ 4930 + MQ 4130
Svendborgbanen er nu gået ind i sit sidste år med DSB som operatør. Fra december 2020 bliver det Arriva, som skal køre togene på strækningen. På nytårsdag passerer DSB MQ 4930 + MQ 4130 Fruens Bøge på vej mod Svendborg.


Uge 01, 2019


Tidligere overkørselssignal for ovk. 117 ved Espe
Tidligere overkørselssignal for ovk. 117 ved Espe set mod øst. På den tidligere jernbanestrækning mellem Ringe og Korinth, en del af Faaborgbanen, blev sporet optaget i 2011, hvorefter der er etableret 16 km natursti. Undervejs ses dog stadig elementer fra jernbanen, blandt andet i form af overkørselssignaler, ligesom der fortsat ligger sporrester ved flere af stationerne, herunder i Espe og Højrup.

Stationen i Espe ses ikke på billedet, men "gemmer sig" straks efter kurven på den asfalterede tidligere banetracé. Fra Korinth til Faaborg ligger sporet heldigvis fortsat og anvendes af Syd Fyenske Veteranjernbane.


Uge 52, 2019


DB Cargo EG 3102
Med et sommerbillede fra 2019, hvor DB Cargo EG 3102 passerer Marslev med et godstog mod Tyskland, ønskes læserne Glædelig jul. Nu bliver dagene allerede igen lysere og snart er det atter tid til at klippe hæk...


Uge 51, 2019


DB 103 237-4
De formskønne elektriske lokomotiver BR 103 var i mange år rygraden i IC- og IR-trafikken hos Deutsche Bundesbahn. På billedet fra sommeren 1991 ses 103 237-4 med en blå IR-stamme på Uelzen banegård.


Uge 50, 2019


DSB EA 3001
Sne og højtryksvejr har en magisk dragende kraft på jernbanefotografer. Således også på undertegnede, som i november 1995 hoppede på jernhesten for at fotografere i Hellerup efter et mindre snevejr. Perronerne er for længst ryddet og sneen er da også allerede ved at smelte, men derfor er det nu alligevel dejligt at se DSB's første EA-lokomotiv, EA 3001, med sydgående regionaltog på Kystbanen.


Uge 49, 2019


Rødekro station, gadeside
DSB lod i løbet af 1960'erne opføre en række nye stationsbygninger, enten på årtiets eneste nye strækning, Fugleflugtslinjen, eller hvor de eksisterende bygninger ikke længere var tidssvarende. Fælles for disse bygninger er brugen af præfabrikerede elementer og den stramme komposition i arkitekturen. Onde tunger kunne kalde disse bygninger for "stationskasser". Personligt synes jeg, at de (næsten) alle har et smukt udtryk.

En af disse stationsbygninger er Rødekro i Sønderjylland, som her ses fra gadesiden i marts 2019.


Uge 45, 2019 - i denne uge opdateres hver dag med tema
Murens fald og årene derefter i Østtyskland


To dobbeltdækker-stammer
Mens færgeruten mellem Gedser og Warnemünde endnu eksisterede kunne man nemt tage S-banen fra Warnemünde til Rostock, da denne afgik fra samme station. Senere, da færgeruten blev flyttet til Rostock Überseehafen, og overførslen af jernbanevogne i øvrigt ophørte, var det ikke længere nemt at komme med toget på den tyske side, da der var næsten en kilometer at gå til nærmeste S-bane station.

På billedet fra april 1991 ses endnu de originale S-bane dobbeltdækkervogne i brug.


Uge 45, 2019 - i denne uge opdateres hver dag med tema
Murens fald og årene derefter i Østtyskland


DR 112 847-9
Gernrode er endestation for en af smalsporsstrækningerne i Harzen, men også normalsporsdelen kunne i 1991 byde på jernbanemotiver, som her hvor DR 112 847-9 ses under omløb på stationen. Man bemærker de mange lukkede Gbs-vogne som henstår.


Uge 45, 2019 - i denne uge opdateres hver dag med tema
Murens fald og årene derefter i Østtyskland


DR 99 2322-8 og 99 2331-9
Østtyskland i form af staten DDR - Deutsche Demokratische Republik - nåede jeg kun at besøge én gang, og det var først efter murens fald. Dansk Jernbane-Klubs Lolland-Falster afdeling havde arrangeret et besøg ved smalsporsbanen Molli mellem Bad Doberan og Kühlungsborn ved den østtyske Østersøkyst. Turen gik (og går for så vidt stadig) med damplokomotiv gennem gaden i Bad Doberan og kan varmt anbefales.

På billedet ses de 2 damplokomotiver DR 99 2322-8 og 99 2331-9 under vandtagning ved maskindepotet i Kühlungsborn.


Uge 45, 2019 - i denne uge opdateres hver dag med tema
Murens fald og årene derefter i Østtyskland


DR 118 619-6 med godstog
Sommerferien 1991 gik til det tidligere Østtyskland, blandt andet til Berlin. Men af en eller anden grund har jeg ikke ret mange jernbanebilleder fra selve Berlin fra den tur. Måske var det benovelsen over storbyen, som gjorde at jeg ikke turde tage billeder, eller også var der bare så meget andet at kigge på.

En tidlig aften på vej fra centrum til indkvarteringen havde jeg dog lidt tid på Berlin-Wannsee i den sydvestlige udkant af byen og fik dette middelmådige billede af diesellokomotivet DR 118 619-6 med et godstog som passerer stationen.


Uge 45, 2019 - i denne uge opdateres hver dag med tema
Murens fald og årene derefter i Østtyskland


DB 182 013
I den kommende weekend er det 30 år (sic!) siden Murens fald, hvilket som bekendt skete om natten mellem torsdag 9. november og fredag 10. november 1989. Dermed blev skrevet verdenshistorie og den kolde krig var endegyldig forbi. Knapt et år senere var de to Tysklande igen forenet.

Kort tid efter genforeningen indså man behovet for en ny, stor hovedbanegård i Berlin, som (igen) blev hovedstad for det samlede land. Indtil da var det stationer som Bahnhof Zoologischer Garten i Vestberlin og Berlin Ostbahnhof (i perioden 1987-1998 faktisk kaldet Hauptbahnhof) og Berlin Alexanderplatz i Østberlin, der fungerede som en slags "hovedbanegårde". I 1992 blev projektet, i første omgang kaldet Lehrter Bahnhof vedtaget. Den indeholder sporkrydsning i flere planer og knytter adskillige banelinjer sammen. I løbet af opførelsestiden blev projektet omdøbt til Berlin Hauptbahnhof.

På billedet fra 2016 ses DB 182 013 med en dobbeltdækkerstamme på den i 2006 indviede Hovedbanegård.


Uge 43, 2019


Letbanestationen Parkering Odense Syd under anlæg
I den sydlige ende af den kommende Odense Letbane skrider anlægsarbejderne hurtigt frem og det begynder faktisk at ligne en brugbar letbane. Således som på billedet fra starten af oktober 2019 ved den kommende station Parkering Odense Syd, som ligger ganske tæt ved det kommende kontrolcenter og Nyt OUH. Her vil der i de kommende år tillige blive anlagt en ny fjernbusterminal, samt en stor pendler-parkeringsplads.
På billedet kigger vi mod øst og i højre side ligger kontrolcenteret.

Den opmærksomme læser bemærker, at perronerne er anlagt, sporet er støbt fast, køreledninger er monteret, ja sågar bænke og skraldespande er sat op. Inden længe vil testkørsler med de første letbanetog da også efter planen skulle begynde netop her.


Uge 41, 2019


DB 295 021-0
To generationer store rangerlokomotiver ved DB: 295 021-0 (bygget af MaK i 1975) og 261 096-2 (bygget af Voith i 2012). Maskinerne ses holde lørdagshvil ved rangerbanegården Bf Hamburg Süd i vinteren 2018.


Uge 39, 2019


DSB MZ 1445
Sommeren 1995, DSB MZ 1445 kommer buldrende mod Rødby Færge syd for Lolland Syd krydsningsstation, med Danlink godstog med en mængde containere og veksellad. Set fra en gammel roebanebro - hvor der på dette tidspunkt stadig ligger sporrester. I forgrunden ses forsignalet for Lolland Syd.


Uge 37, 2019


Bandholm station, gadeside
Maribo-Bandholm Jernbane var landets første privatbane, åbnet i 1869. Stationsbygningen i Bandholm er den oprindelige og hører derfor til de absolut ældste, bevarede jernbanebyggerier i Danmark. Museumsbanen MBJ har i 1990'erne istandsat bygningen på smukkeste vis. På fotoet ses gadesiden i forbindelse med Museumsbanens 50-års jubilæum i 2012.


Uge 36, 2019


DBSRS MZ 1459
I sommeren 2010 blev EA 3015 overført fra København til Padborg, for transport videre til Bulgarien, hvor lokomotivet er blevet anvendt som reservedelslager og - så vidt vides - stadig eksisterer.

På billedet ses DBSRS MZ 1459 med transporten, som ud over EA 3015 bestod af en Rs-vogn med reservedele.


Uge 35, 2019


DSB ME 1535
S-togs-stationen Enghave blev nedlagt 3. juli 2016 og erstattet af den nærliggende Carlsberg station. På billedet bruser DSB ME 1535 forbi på fjerntogssporene tilbage i maj 1993.


Uge 34, 2019


De Danske Sukkerfabrikker rangertraktor i  Gørlev
De Danske Sukkerfabrikker var i mange år en stor kunde ved jernbanerne. I Gørlev anvendtes en rangertraktor bygget af Nagbøl i 1961 til intern rangering af normalsporede godsvogne. Omkring 2005 kom den til DJK/MHVJ, men måtte ophugges i Handest i 2015, da den var i ringe stand.

På billedet ses den holde ved fabrikken i Gørlev i maj 1995. Om den endnu blev anvendt på dette tidspunkt vides faktisk ikke.


Uge 33, 2019


DSB MY 1125
Hverdag for snart mange år siden: DSB MY 1125 og DSB Køf 256 holdende i Silkeborg i juni 1990. Bag køf'en ses en række stykgodsvogne. MY-lokomotivet venter formodentlig på at skulle køre godstog mod Århus senere på dagen.


Uge 32, 2019


DSB ME 1501
Hverdag i december måned for snart 25 år siden: DSB ME 1501 holdende klar til afgang med regionaltog fra Nykøbing F. til København. I venstre side ses DSB MFB 5284 forrest i EC-tog til Hamburg, i højre side LJ Lynettetog til Nakskov.


Uge 31, 2019


DSB MZ 1436
Dette foto vinder ingen priser hverken for teknik eller komposition, men vises alligevel, fordi det er et af de sidste jeg har af MZ III i daglig drift. Som bekendt blev denne serie af MZ-lokomotiver udrangeret først, blandt andet på grund af problemer med motorstativerne.
DSB MZ 1436 afgår 9. juni 1998 fra Østerport med Danlink godstog gennem "røret", dvs. via Nørreport-Vesterport-Københavns Hovedbanegård.


Uge 30, 2019


DSB MQ 4130 ankommer til Hjallese fra syd.
Hjallese station er i øjeblikket under ombygning, idet perronen forlægges til øst-siden af sporet, for nem overgang til den kommende Odense Letbane. Adgang kommer til at ske via en gangbro, som på billedet ses under opførelse. I baggrunden ses resterne af et kontorhus som blev slemt brandskadet i foråret 2019.


Uge 29, 2019


PKP Cargo ET22-883
Til brug i tunge godstog fik De Polske Statsbaner PKP leveret i alt 1183 elektriske 6-akslede lokomotiver litra ET22 i årene 1969-1989. De imponerende maskiner vejer 120 tons, yder 3.000 kW og har en trækkraft på 420 kN.
De udgør fortsat rygraden i PKP Cargos flåde af lokomotiver. På billedet ses PKP Cargo ET22-883 i Tarnowskie Góry i 2013.


Uge 27, 2019


PKP EP07-1007
De Polske Statsbaner PKP fik i årene 1965-1994 leveret i alt 483 lokomotiver af typen EU07. Disse var baseret på typen EU06, som igen var baseret på de britiske Class 83 elektriske lokomotiver.

I årenes løb er en del af EU07-erne blevet moderniseret og ombygget, således er typen EP07 forsynet med nye motorer og ændret gear, så de er bedre egnede til persontog.

På billedet ses PKP EP07-1007 i 2016, hvor maskinen rangerer på Poznans hovedbanegård.


Uge 26, 2019


DBSRS MZ 1457
En dejlig sommerdag i 2010 er DBSRS MZ 1457 på vej med "øltoget" G 9233 fra Høje Tåstrup til Fredericia og her fanget øst for Odense.


Uge 24, 2019


DBSRS EG 3105
Det føles allerede som lang tid siden, at EG-lokomotiverne kørte i den oprindelige blå bemaling. Ugens foto af DBSRS EG 3105
med et godstog mod Maschen er da også næsten 10 år gammelt.


Uge 23, 2019


FCC 51203 løber om på stationen i Santa Clara
Hasta la victoria siempre! I anledning af Grundlovsdag og valgdagen til det danske folketing tager vi et billede af en diamentral modsætning fra Cuba, hvor Che Guevaras kontrafej holder øje med, at alt er som det skal være i det socialistiske land.
FCC 51203 løber om på stationen i Santa Clara efter at være ankommet med tog fra universitetet i udkanten af byen. Det tidligere canadiske GMD-1 lokomotiv har ligesom DSB's MX'ere en 12-cylindret EMD 567C dieselmotor, så det er en velkendt brummen som akkompagnerer billedet. Af hensyn til akseltrykket har lokomotivet den lidt usædvanlige akselrækkefølge (A1A)'Bo', hvilket ses tydeligt på billedet med de 3- og 2-akslede bogier.


Uge 22, 2019


Odense Letbanes kontrol- og vedligeholdelsescenter under opførelse
Odense Letbane begynder for alvor at tage form rundt omkring i den fynske hovedby, som her hvor Letbanens kontrolcenter er under opførelse i den sydlige ende af byen. I forgrunden ses opstillingsspor lagt løst op, mens køreledningsmaster allerede er støbt fast. Efter planen skal de første togsæt fra Stadler modtages i slutningen af året.


Uge 21, 2019


DSB MT 155
DSB MT 155 kører en vinterdag i 1995 langs med Toldbodgade i Nyborg med et godstræk fra havnesporene. Første vogn efter lokomotivet er en Schweizisk Gbs, derefter en to-akslet tankvogn fra Dansk Ammoniak A/S, en ukendt, formodentlig tysk, tankvogn og en stribe ballastvogne. I baggrunden ses kirkespiret fra Vor Frue Kirke.


Uge 20, 2019


ZSSK 240 036-4
Skoda byggede i slutningen af 1960'erne en række elektriske lokomotiver til de daværende tjekkoslovakiske statsbaner med et meget særpræget udseende, et design som nærmest lignede noget fra det sovjetiske rumprogram! I Tjekkiet og Slovakiet går de under kælenavnet Laminátka, som vist hentyder til fronterne opbygget i glasfiber. Lokomotiverne er stadig i drift i Slovakiet, som her i august 2016 hvor ZSSK 240 036-4 rangerer på Bratislavas hovedbanegård.


Uge 19, 2019


DSB MQ 4929
Normalt kan man en gang i timen opleve 3 regionaltog møde hinanden i Ringe, som på billedet fra 17. april 2019, hvor DSB MQ 4929 netop er ankommet i spor 1 med RV 4633 mod Svendborg, DSB MQ 4930 holder i spor 2 med RV 4632 til Odense og DSB MQ 4925 afventer i spor 3 med RV 2632, som standser ved alle stationer og standsningssteder, også mod Odense.

I øjeblikket er kører der dog færre tog på Svendborgbanen, som følge af lokomotivførermangel pga. sporarbejder på Sjælland.


Uge 18, 2019


Aarhus Letbane togsæt 1206
30. april 2019 genåbnede jernbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa, efter at have været under ombygning til Letbane siden slutningen af august 2016. Dermed er hele Aarhus Letbanes første etape, dvs. Odderbanen, Grenaabanen og den nyanlagte strækning til Lisbjerg/Lystrup komplet.
Officiel genåbningsdag for Grenaabanen bliver i forbindelse med en åbningsfest lørdag 12. maj.

På billedet fra juli 2018 ses togsæt 1206 på den nyanlagte del af Letbanen ved Olof Palmes Allé station. Man ser resultatet af den tørreste sommer i mands minde, i form af vissent græs mellem sporene.


Uge 17, 2019


PKP EU44 / 5 370 008 med nattog
De polske statsbaner PKP fik i 2009-10 leveret 10 Taurus-lokomotiver fra Siemens, fortrinsvis til EuroCity tog mellem Warszawa og Berlin. De anvendes imidlertid også til andre tog, som det ses på billedet fra Warszawas østbanegård i august 2016, hvor EU44/3 570 008 netop er ankommet med et nattog.


Uge 16, 2019


DBAG 648 332 + 648 832
I Schleswig-Holstein anvender DB Regio en række Alstom Coradia LINT 41 i regionaltog på sidebanerne i området. På billedet fra Owschlag har 648 332 + 648 832 dog fået lov til at køre på hovedstrækningen mellem Flensburg og Hamburg, idet togene fra Husum til Kiel bruger denne mellem Jübek og Osterrönfeld.


Uge 14, 2019


Contec M 32 på godspladsen i Odense
På den netop gennemførte DMJU-modeljernbaneudstilling i Tåstrup annoncerede Heljan et længe ønsket lokomotiv som H0-model: De Frichs-byggede Marcipanbrød, som blev leveret til en række danske privatbaner i 1952. Alle 9 byggede lokomotiver er bevaret i dag. Modellerne er planlagt til at udkomme i 2020 og billeder af prototypen som blev præsenteret på modelbanemessen ser særdeles lovende ud.

Nyheden skal naturligvis fejres med et billede af forbilledet taget i 2008, hvor den tidligere Lollandsbanen M 32 et par dage forinden var blevet overtaget af Contec. Efter nogle år blev lokomotivet overdraget til ØSJK i Køge for brug i veterantog.


Uge 13, 2019


DB 445 031
Fra 2017 afløste Bombardier Twindexx dobbeltdækkermotorvogne de lokomotivtrukne regionaltog i Schleswig-Holstein. På billedet ses DB 445 031 under indkørsel til Neumünster med tog 21025 fra Kiel til Hamburg Hbf den 2. marts 2019.


Uge 09, 2019


ZS 441-746 ankommer til Beograds hovedbanegård
Beograds Hovedbanegård var i drift indtil slutningen af juni 2018, hvorefter alle tog blev flyttet til andre banegårde i byen, blandt andet den nybyggede Beograd Center station.
Den gamle banegård var en oplevelse, hvor man følte sig sat tilbage i tiden: Udendørs café på perronerne. Intet sikringsanlæg og alle sporskifter var håndbetjente. (Internationale) Tog fra alle verdenshjørner. I det hele taget emmede den af atmosfære.

På billedet ankommer ZS 441-746 med en serbisk og to makedonske vogne. Lokomotivet kan ikke lyve sig fra sine svenske aner, men er bygget af Rade Koncar i 1986.


Uge 08, 2019


banedanmark entreprise 695
Vedligehold af infrastruktur hører til dagligdagen på jernbanen. På billedet er man ved at efterse og pudse PU-signaler på Odense Banegård. Til arbejdet anvendes et tovejeskøretøj, opbygget på en Volvo lastbil monteret med en kran og skinnehjul. Bemærk hvordan kørestrømsledningen er jordet, så man kan være sikker på at undgå ulykker.


Uge 07, 2019


Odense gamle banegård
Odense gamle banegård: Odenses 3. banegård fra 1914 er tegnet af Heinrich Wenck i nybarok stil. Fra 1995 blev banegården erstattet af Odense Banegård Center, som skimtes i baggrunden af billedet, hvorefter bygningen har været anvendt til forskellige liberale erhverv og til kontorer. På tidspunktet for optagelsen af billedet, i 2015, var der indrettet musikbibliotek i den smukke, gamle bygning.


Uge 05, 2019


BDZ 77 009-9 klar til afgang fra Septemvri
Da eders redaktør i sommeren 2016 rejste fra Grækenland til Danmark på Interrail gennem det østlige Europa var en af de baner jeg så mest frem til at besøge 760mm smalsporsbanen mellem Septemvri og Dobrinishte. Banen har flere gange været truet af lukning, men eksisterer heldigvis den dag i dag.

På billedet holder BDZ 77 009-9 klar til afgang fra Septemvri. Jeg var lidt en kylling og var bange for ikke at komme videre østpå samme dag hvis jeg missede det modkørende tog, så jeg turde kun tage toget ganske få stationer sydpå til Varvara. Her ventede jeg en times tid på det nordgående tog og kørte så de 15 minutter det tog at komme retur til Septemvri igen. Det grinede konduktøren gevaldigt meget af, da hun så min billet...

Når jeg igen en gang kommer på de breddegrader bliver det helt sikkert med en intention om at køre hele turen på 125 kilometer både frem og tilbage igen, så turen igennem de uvejsomme bjerge kan opleves, hvilket er hele banens eksistensgrundlag.


Uge 04, 2019


DB Gravita 261 098-8 passerer Hamburg-Harburg
Voith i Kiel leverede 2010-2013 i alt 130 dieselhydrauliske Gravita lokomotiver til Deutsche Bahn. Maskinerne anvendes både til rangering og lettere strækningskørsel. Designet med de skarpe kanter og skrå flader minder på mange måder om stealth jagerfly, omend anvendelsen naturligvis er langt mere fredsommelig. Det ændrer dog ikke på, at de har et herligt brutalt og nærmest ondt udseende.

På billedet passerer DB 261 098-8 Hamburg-Harburg mod syd med 261 033-5 på slæb. De to trafikrøde lokomotiver er skiller sig ud fra de grå omgivelser på sådan en vinterdag...


Uge 49, 2018


NEG T4
I denne uge tager vi et billede mere fra Norddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Niebüll: NEG T4 med tog fra Niebüll til Dagebüll har netop passeret trinbrættet Deezbüll. På krogen er to DB Kurswagen.
Motorvognen er bygget af Jenbacher Werke i Østrig i 1995 som fabriksnummer J3894103. Typen er leveret i et større antal til de Østrigske Forbundsbaner (ÖBB 5047 001-100); derudover har også privatbanerne StB og GySEV i Østrig og Ungarn vogne af samme type.


Uge 47, 2018


NEG VT 71B + VT 71A
Dagebüll Mole har tidligere været emne for Ugens foto, men den hyggelige lille privatbane i det nordligste Tyskland kan sagtens tåle et gensyn. På billedet afventer NEG VT 71B + VT 71A passagerer på Doogebel bru (som stationen hedder på frisisk) før toget returnerer til Niebüll. Togsættet blev leveret til Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn i 1995 (bygget af DÜWAG, fabriksnumre 91344+91343), fra 2008 blev det indlejet af NEG, som købte det i 2010.

I baggrunden holder vogne med stormtræ fra øerne i Vadehavet, som i en periode i vinteren 2013-14 afsendtes fra Dagebüll.Uge 46, 2018


DB Cargo Bulgaria 86 012-2
Ved besøget i Pirdop tidligere omtalt blandt Ugens fotos var der også lejlighed til at gense et herligt stykke tidligere dansk trækkraft: DB Cargo Bulgaria 86 012-2, ex DSB / Railion EA 3012. Fra Danmark røg lokomotivet først til Rumænien, hvor det kørte nogle år, før det kom til Bulgarien. Lokomotivet er omlakeret i DB's flotte Verkehrsrot bemaling.


Uge 45, 2018


CFL Cargo MX 1023 med måletog
CFL Cargo MX 1023 med måletog CB 6361 (Odense-Kværndrup) gør et ganske kort ophold i Højby på Svendborgbanen. Toget er oprangeret Railservice Slps 35 86 4727 041-4 + Railservice Målevogn 61 86 99-90 002-2 + Railservice Målevogn 60 86 99-92 001-2 + CFL Cargo MY 1146. Toget turnerede i midten af september 2018 i det meste af Danmark og foretog støjmålinger.


Uge 34, 2018


Kommende tracé og placering af letbanestationen Parkering Odense Syd i Hjallese
Anlægsarbejderne for den kommende Odense Letbane begynder nu at tage form for alvor. Hvor de seneste års gravearbejde i Odense har været for omlægning af forsyningsledninger og lignende, foregår der nu anlæg, hvor man kan fornemme det færdige tracés placering. Som her ved den kommende letbanestation Parkering Odense Syd, hvor man på billedet kan se kantpæle for beliggenheden af letbanestationen. I forgrunden ses i øvrigt en cykelsti, hvor stopmarkeringer for en kommende overkørsel allerede er optegnet flere år inden der kører letbanetog :-)

I baggrunden til venstre i billedet bliver Letbanens kontrolcenter opført.Uge 33, 2018


DB Cargo Bulgaria 204 805-6
I byen Pirdop i Bulgarien ligger et stort kobberværk, som får leveret råvarer og afsender færdigt kobber per jernbane i stor stil. Flere forskellige operatører står for disse transporter, blandt andet DB Cargo Bulgaria.

På billedet ses to rangermaskiner fra netop DB Cargo Bulgaria, som anvendes på det store fabriksområde og selve stationen, DB Cargo 204 805-6 med søstermaskinen 204 660-5 i baggrunden.

Råkobber er så værdifuldt, at der går vagter rundt på stationen og bevogter jernbanevognene, men man er alligevel vant til at se jernbaneentusiaster - jeg blev i hvert fald ikke antastet de timer jeg opholdt mig på stationen en eftermiddag i august 2016.


Uge 21, 2018


Sofia sporvogn 713
Sporvejene i Bulgariens hovedstad Sofia har en længde på omkring 150 km og er grundlagt i 1901. 3 af sporvejslinjerne er normalsporede strækninger, men primært anvender man den lidt usædvanlige smalsporede sporvidde 1009 mm. På billedet ses Sofia sporvogn 713 som linje 4 på Løvernes Bro. Sporvognen er af typen T6M-700, bygget af en lokal fabrik i byen.


Uge 19, 2018


DB Cargo MZ 1449
Få dage efter dette billede blev taget ramlede DB Cargo MZ 1449 ind i en række godsvogne i Køge og blev derved beskadiget, hvorefter lokomotivet er blevet overført til Sverige for renovering.

På billedet er alt dog vel og maskinen ses trække en godsstamme ind til stationen for afgang med øst. I stammen indgår bl.a. ølvogne til Høje Taastrup.


Uge 17, 2018


Captrain 650 089
Captrain 650 089, et Vossloh G 6 rangerlokomotiv bygget i 2015, rangerer med BLG autotransportvogn i Hamburg-Harburg.


Uge 14, 2018


EVB 211 061
Omkring 10% af al jernbanegods i Tyskland køres enten til eller fra Hamburgs havn. Der er derfor rigtig meget at se på i den store by nogle hundrede kilometer syd for Danmark. På billedet er EVB 211 061 i gang med at rangere med en stamme containervogne på Hamburg-Altenwerder.


Uge 12, 2018


Hector Rail 241.006
En spektakulær transport fandt sted fra Tyskland til Sverige i dagene 15-18. marts 2018: 8 Vectron-lokomotiver til Hector Rail skulle transporteres nordpå. Toget var oprindeligt planlagt til at køre igennem Danmark lørdag aften, men blev stærkt forsinket, hvorfor transporten først fandt sted i løbet af søndag - til mange fotografers store glæde. På billedet ses Hector Rail 241.006 + 243.106 + 243.107 + 243.108 + 243.001 + 243.111 + 243.110 + 243.112 + 243.109 med HM 36802 (Pa-Mgb) vest for Nyborg.


Uge 11, 2018


FCC 52456 og FCC 51203
FCC 52456 og FCC 51203 i Santa Clara, Cuba. Den kinesisk-byggede FCC DF7G-C holder klar til afgang med tog mod Santiago de Cuba, mens det tidligere canadiske GMD-1 netop er ankommet med tog fra universitetet i Santa Clara og har lavet omløb.

Man bemærker den usædvanlige akselrækkefølge (A1A)'Bo' på GM-lokomotivet, som i øvrigt har samme motor som DSB's MX-lokomotiver. Oprindeligt blev det leveret til Canadian National med 3-akslede bogier, men blev på et tidspunkt i løbet af 1980'erne i stedet udstyret med 2-akslede bogier fra andre, udrangerede lokomotiver. Da lokomotivet, sammen med 19 andre af samme slags, kom til Cuba gjorde Bo'Bo'-bogierne imidlertid at maskinerne var for tunge til de cubanske baner, hvorfor man fandt på at sætte en boggie med 3-aksler i den ene ende. Derfor har de nu akselrækkefølge (A1A)'Bo'. Ikke alle maskiner er ombygget på denne måde, men det ses i hvert fald at være tilfældet med maskinen på billedet, FCC 51203.

I forgrunden udspiller sig et gevaldigt "gadecirkus", hver gang bommene for jernbaneoverskæringen midt på stationen lukkes og åbnes.


Uge 07, 2018


boxXpress 193 835
Vectron-lokomotivet boxXpress 193 835 netop ankommet med containertog sydfra. Maskinen er blevet koblet fra og kører til opstillingen i nordenden af stationen Hamburg-Altenwerder. Lørdag 3. februar 2018, en dag hvor skyerne hang tungt over den tyske storby.


Uge 05, 2018


NOB ER 20-011
NOB ER 20-011 med et af de sidste NOB-tog mod Westerland afgår fra Niebüll. Dagen efter billedet blev taget overtog DBAG regionaltogene mellem Hamburg-Altona og Westerland/Sylt. Hvis man kigger godt efter kan der i førerrumsvinduet ses et skilt "2003 - NOB - 2016".

Man bemærker også at der køres med erstatningsmateriel, mens "Married pair"-vognene var ude af drift på marskbanen.


Uge 40, 2017


DB 605 016 ankommer sydfra
30. september 2017 blev sidste dag med "Fætter BR" BR 605-togsæt i Danmark, da der dagen efter ikke kunne fremskaffes køreklare togsæt i Tyskland. Herefter er planmæssig kørsel med BR 605 ophørt og ICE-TD togsættene hensættes.

På billedet optaget omkring 5 år tidligere i Nykøbing F. ses DB 605 016 ankomme sydfra mens 605 514 holder på sporet for Gedserbanen og kort efter kobler sammen med togsættet, for at køre samlet til København.


Uge 36, 2017


Hector Rail 241.006 + 241.001
Nu nærmer efteråret sig: Hector Rail 241.006 + 241.001 passerer Odense med HG 36711 (Phm-Pa) i smukt september-lys.


Uge 29, 2017


TXL/MRCE ES 64 U2-060
I Padborg kan man se mange forskellige spændende tyske lokomotiver. På billedet ses TXL/MRCE ES 64 U2-060 aka 91 80 6182 560-3 D-DISPO holdende i sydenden af stationen, i farvestrålende bemaling for "Tag der Maueröffnung".


Uge 28, 2017


Grænge station
På Lollandsbanen blev Grænges 2. station ibrugtaget i 1920. På billedet, taget en sommeraften i juni 1986, ses stationsbygningen knapt et år inden den blev nedrevet i starten af 1987 og erstattet af en simpel, men langt mere vedligeholdelsesvenlig, ventebygning.


Uge 27, 2017


DB 218 329-1 med dobbeltdækkerstamme
DB 218 329-1 med dobbeltdækkerstamme som RE 21925 (Flensburg-Kiel). Dette tog er lokomotivtrukkent i anledning af Kieler Woche, normalt ser man ellers kun motorvogne på strækningen.


Uge 26, 2017


Lokaltog 2034/2134
På Lokalbanens strækninger på Stevns, den tidligere Østbanen, anvendes udelukkende Lint-motorvogne til passagerdriften. På billedet ses Lokaltog 2034/2134 på vej mod Hårlev/Køge, netop efter at toget har forladt Varpelev station.


Uge 16, 2017


DBAG 261 098-8 rangerer på Schwedenkai i Kiel
Moderne havnebane: DBAG 261 098-8 rangerer på Schwedenkai i Kiel med kombivogne med trailere og containere, som er kommet med færgen "Stena Scandinavia" fra Göteborg.
Se også Modern Rail DK's Youtube-video "Rangering på havnen i Kiel" og oprangeringen på Baneforum.dk.


Uge 12, 2017


DBSRS EG 3105
DBSRS EG 3105 med vestgående godstog set mellem Odense og Holmstrup efter let snefald i vinteren 2016.
De første vogne op mod lokomotivet er åbne coilsvogne litra Sahmms-t 710 fra Sverige, et syn som ellers ikke har været almindeligt tidligere.


Uge 11, 2017


Bagenkop station
Langelandsbanen, med hovedstrækningen mellem Rudkøbing og Bagenkop og sidebanen fra Skrøbelev til Spodsbjerg blev nedlagt i 1962.
Banens stationsbygninger eksisterer den dag i dag og minder om fordums tid. Således også stations­bygningen i Bagenkop, som ses på billedet fra sommeren 2011. Flere billeder af den nydelige bygning kan ses her.Uge 08, 2017


DSB MZ 1430
Også for 23 år siden var februar måned grå og diset... som det ses på denne uges foto af DSB MZ 1430 som ankommer til Næstved for overhaling med et nordgående godstog med vekselladvogne.


Uge 07, 2017


DSB ML 4906
DSB anskaffede i midten af 1980'erne Y-tog til brug på "Lille Nord", for derved at kunne anvende værkstedsfaciliteter i samarbejde med privatbanerne i området, frem for at skulle køre tomtog til København for service på togene.
På billedet ses DSB ML 4906 + FL 7901 + FL 7904 + ML 4907 ankomme til Snekkersten fra Helsingør med tog til Hillerød i oktober 1993.


Uge 06, 2017


DBCS EG 3101
I trist og tåget vejr passerer DB Cargo Scandinavias EG 3101 Kolding med et sydgående godstog. Vinteren 2016/17 har ikke budt på meget sne endnu - men det har været gråt vejr til gengæld!


Uge 05, 2017


DSB MM 7634 + FS 7134
DSB MM 7634 + FS 7134 holdende på Frederiksberg station med S-tog linje M til Hellerup i februar 1994.

Området er i dag helt forandret, idet der er opført et indkøbscenter hvor stationen lå, mens Metroen har station i undergrunden.


Uge 04, 2017


DSB MR 4011
Anvendelsen af DSB's aldrende MR/MRD-togsæt mellem Næstved og Roskilde via Køge ophørte i princippet ved køreplansskiftet i december 2016. Siden har kun enkelte tog været fremført med Motorregionaltog, efter at litra MQ er blevet indsat.

I oktober 1990 kunne MR 4011 ses bagerst i et tog i Gadstrup mod Roskilde en lørdag eftermiddag.


Uge 44, 2016


DSB MY 1152 med "turisttoget" P 5049
I slutningen af 1980'erne forsøgte man at lokke tyske endagsturister til Nykøbing F. via Puttgarden-Rødby Færge overfarten og i den forbindelse kørtes et par togpar, lokalt kendt som "Turisttoget", som dog blot var ganske almindelige regionaltog. Et sådan løb ses her i Nykøbing F. i sommeren 1988. Ud over det smukke MY-lokomotiv bemærker man også for eksempel den velholdte blomsterkrukke i højre billedrand. Mon man ville finde noget tilsvarende i dag?


Uge 40, 2016


Lollandsbanen M 32
Frichs i Århus leverede i 1952 ni dieselelektriske lokomotiver til privatbanerne, kaldet "Marcipanbrød", som i mange år gjorde god fyldest. Alle lokomotiverne eksisterer den dag i dag, bevaret ved forskellige veteranbaner. På billedet holder Lollandsbanens M 32 ved værkstedet i Maribo.
For de lidt yngre læsere af hjemmesiden kan oplyses, at det gule lysindfald til venstre i billedet skyldes, at det var første billede på filmen, som derfor har fået falsk lys ved isættelse af filmen i kameraet. De problemer har man ikke med vores dages digitale kameraer...


Uge 39, 2016


Arriva AR 2049 B
Arriva bestrider togtrafikken på mange sidebaner i Jylland. På billedet gør AR 2049 B + 2049 A et kort ophold i Skærbæk på vej sydpå.


Uge 34, 2016


Ferrocarril de Sóller No. 2
Ferrocarril de Sóller No. 2 rangerer i remise på smalspors-stationen i Palma de Mallorca sidst på eftermiddagen, hvor solen lige akkurat stadig når at ramme et hjørne af sporområdet. Læs mere om denne spændende bane hos My1287.dk.


Uge 25, 2016


DBAG 245 024
Til brug for autotogene mellem den tyske ø Sild og fastlandet, via Hindenburg-dæmningen, får DB Fernverkehr for tiden leveret en række Bombardier TRAXX P160 DE ME diesellokomotiver. På billedet trækker kun få måneder gamle DB 245 024 et sådant tog fra Westerland til Niebüll og passerer undervejs Klanxbüll 19. juni 2016.


Uge 24, 2016


Malus trolje Tm<sup>III</sup> 9511
Malus købte for år tilbage 5 brugte schweiziske troljer, som anvendes ved sporarbejde rundt om i landet. På billedet holder Malus trolje TmIII 9511 i Odense, desværre slemt grafittihærget.


Uge 23, 2016


Stenstrup Syd trinbræt
Stenstrup Syd er et af de små trinbrætter på Svendborgbanen. Der er ikke meget charme over standsningsstedet, men det indeholder hvad der skal til: Perron, overdækket venteskur, billetautomat, infoskærm og et cykelskur.


Uge 22, 2016


NEG MZ 1439
Resterne af den tidligere så stolte jernbanefabrik Scandia i Randers blev lukket af Bombardier sidste år. Men nu kommer der atter liv i bygningerne, idet den lokale virksomhed Projector har lejet sig ind i forbindelse med renovering af 6 svenske "Kustpilen" togsæt. På billedet transporterer NEG MZ 1439 togsættet Y2R 1383 fra Glostrup til Padborg lørdag 28. maj (for videretransport nordpå 30. maj).
Læs mere om renoverings-projektet på TV2 Østjylland og i denne nyhed.


Uge 20, 2016


DSB EA 3012
Da bygningen af den faste Storebæltsforbindelse blev forsinket, valgte DSB af elektrificere Korsør station, også selvom det kun nåede at være nogle få år, man havde glæde heraf. På billedet er DSB EA 3012 netop ankommet med et regionaltog med Bn-vogne og holder ved siden af en af de store IC-færger ved færgelejet i Korsør, i den lavtstående vintersol. Datoen er 28. december 1994.


Uge 19, 2016


ContecRail MY 1158
Midt iblandt sporombygnings-kaos i Odense holder Contec Rail's MY 1158 stemningsfuldt på "risten" blandt diverse DSB-materiel på en smuk forårsaften, hvor solen er ved at gå ned. Kigger man rigtig godt efter kan lidt af CFL Cargo's MX 1029 også anes i øvre, venstre hjørne af billedet ude på pladsen, hvor den få minutter forinden havde trykket en stribe bagharpningsvogne ud.


Uge 18, 2016


DSB MRD 4294 + MR 4094
DSB's MR/MRD-togsæt begynder efterhånden at være en sjældenhed at se i drift. Kun på Lille Syd mellem Roskilde-Køge-Næstved og i Nordjylland anvendes disse aldrende motorvogne i større stil. Netop Nordjylland er lokationen for ugens foto, hvor DSB MRD 4294 + MR 4094 afgår fra Aalborg mod Lindholm den 12. april 2016. Påskeliljerne står så fint, men ellers lader foråret vente på sig nogle uger endnu.


Uge 15, 2016


Tidligere bro for Kolding Sydbaner
Farvestrålende tidligere bro for Kolding Sydbaner over Kolding Å, som førte sporet fra Statsbanestationen til Kolding Syd Station. Broen blev taget i brug i 1922, da KS fik tilslutning til DSB's station.Uge 14, 2016


DSB Ukkpps 42 86 914 2 003-1
Sukkertransport på skinner DSB sukkertransportvogn Ukkpps 42 86 914 2 003-1 i Sakskøbing. Den opmærksomme læser vil bemærke at spor og perroner på Sakskøbing station er under ombygning, halvandet år efter at den hidtidige station var blevet nedrevet i 1984 og erstattet af en ny bygning, indviet i januar 1985.


Uge 12, 2016


Hector 242.502 + DB Systemtechnik 182 506
Weekendens mest fotograferede lokomotiver i Danmark var utvivlsomt de to Taurus-maskiner Hector 242.502 og DB Systemtechnik 182 506, som i dagtimerne står i Nyborg. De anvendes til måletog for højhastighedsforsøg med kørestrømsanlægget på Storebælt og kører med op til 230 km/t mellem Korsør og Nyborg ( - Ullerslev) ved natlige kørsler. Mere om testkørslerne kan læses på sundogbaelt.dk.


Uge 10, 2016


S-RT Rs 31 74 3900 356-5
Øl har i mange år været transporteret med jernbane og øltoget mellem Høje Tåstrup og Fredericia er i dag efterhånden en af de eneste indenlandske godstransporter, som endnu køres på jernbanevogne. I årenes løb har der eksisteret mange forskellige ølvogne, men en som denne er en nyhed: Bagerst i et øltog ses en svensk-ejet Rs-vogn, ombygget så den kan transportere en Carlsberg tankbil med fadøl. Lastbilen kan køre direkte op på godsvognen, som er blevet forsynet med sidestøtter.


Uge 09, 2016


CFL 1807
CFL 1807 rangerer i Herning efter kort forinden at være ankommet som tom maskine sammen med CFL MY 1146 (som anes i baggrunden) fra Taulov. Sammen vil de to maskiner senere køre tomme Transwaggon-vogne, som har været læsset med spånplader, mod Padborg.


Uge 03, 2016


DSB MH 352
Gedserbanen havde en kort opblomstring efter murens fald, men blev så nærmest lagt i mølpose med kun et enkelt alibi-tog inden den endelige nedlæggelse i december 2009. På billedet holder DSB MH 352 på stationen og venter på nye opgaver tilbage i foråret 1990.


Kunne ikke finde (fotos/dk/priv/lj/jh_ljm35a_grg19910625_635.jpg)

Uge 01, 2016


DSB 44 86 720 3 115-1 [P] Kommunekemi tankvogn
Kommunekemi i Nyborg havde i 1980-90'erne en interessant vognpark med mange forskellige vogne, primært tankvogne indkøbt brugt fra Sverige. En af disse var DSB 44 86 720 3 115-1 som på billedet ses ved modtagestationen på Teglholmen i Københavns Sydhavn. Et billede af rangering på Teglholmen netop med Kommunekemi-tankvogn kan ses på dette foto.


Uge 52, 2015


Lotos 5 170 012-6
Fotoarkivet rummer ikke aktuelle billeder med sne, så Railorama ønsker hermed læserne Glædelig Jul 2015 med et billede af sneflokke som kommer vrimlende fra Zwardon i det sydlige Polen i 2013.


Uge 51, 2015


DSB MX 1014
Godsforbindelsesbanen mellem Københavns Godsbanegård og Lersøen (og videre til Østerport) var i mange år en vigtig brik for den internationale godstrafik til og fra Sverige. I dag er banen omdannet til S-bane og i daglig tale refereres til "Ringbanen". På billedet fra november 1991 ses DSB MX 1014 med et godstog mod Lersøen, mens bagenden af en anden slæber på vej til Gb ses under broen for hovedstrækningen mellem København H. og Roskilde.


Uge 49, 2015


DSB 23 86 736 5 088-9 [P] Kemira
Privatejede tankvogne var i mange år et afvekslende indslag i godstog på de danske skinner. I dag findes der ikke længere sådanne danske vogne i drift, men udenlandske tankvogne gæster stadig Danmark dagligt. Af og til kan man endog endnu være heldig at se 2-akslede vogne.
På billedet ses DSB 23 86 736 5 088-9, ejet af Kemira, i Næstved i 1991 - en fin lille nuttet vogn.


Uge 48, 2015


DSB Tjenestevogn 80 86 980 0 274-4
Efter endt brug i den daglige drift kunne DSB's person-, post- og pakvogne ofte genanvendes som special- og tjenestevogne for baneafdelingen. Som på billedet hvor den fine gamle 1. klasses vogn DSB Ag 50 86 17-44 049-2 er blevet til DSB Tjenestevogn 80 86 980 0 274-4 og holder på et sidespor i Næstved. Lige netop denne Ag-vogn er i øvrigt udsendt som H0-model af McK for nyligt.


Uge 46, 2015


Færgemodeller
Færgemodeller og havnemiljø på Næstved Model Jernbane-Klubs anlæg. I midten H0-model af færgen "M/F Kärnan" (tidligere D/F Orehoved, senere M/F Senior), til højre ses lidt af M/F Dronning Ingrid. Billedet er optaget i forbindelse med Banebørstedag 2012. Se også My1287.dk for mange flere billeder fra dette fine modeljernbaneanlæg.


Uge 45, 2015


DSB MY 1101
DSB MY 1101 + DSB ME 1501 holdende i Rødby Færge i forbindelse med særtog til festligholdelsen af Fugleflugtslinjens 40-års jubilæum, 24. maj 2003.
Netop maskindepotet i baggrunden forsøger eders redaktør i disse dage (uger, måneder...) at eftergøre i model - en proces som kan følges på Railorama's Facebook-side, også selvom man ikke er bruger af Facebook. Dog savnes billeder af den syd-østvendte facade for depot- og opholdsfaciliteter, billeder jeg havde håbet at have taget i forbindelse med dette jubilæum, men desværre nej. Er der blandt læserne nogle som har billeder (eller udsnit af billeder), hvor man kan se hvordan den østlige facade så ud vil disse blive modtaget med stor tak.


Uge 44, 2015


Model af færgen "M/F Helsingborg"
H0-model af færgen "M/F Helsingborg" i Helsingør færgehavn, med stationsbygningen i baggrunden, på Esbjerg Modeljernbaneklubs anlæg. Færger i model er et udfordrende og spændende islæt på danske modeljernbane-anlæg.


Uge 40, 2015


DB 233 511-5
Alle vegne ser man nu om stunder folk løbe. Motionsløb, halvmarathon, helmarathon... Det er slet ikke noget for eders redaktør, som foretrækker at cykle eller simpelthen gå! Eneste undtagelse er, når der er tog på vej, som her syd for Tønder, hvor man skal forestille sig, at jeg er kommet drønende hen ad markvejen langs banen, ca. 300 meter på ganske kort tid, for at komme ud i sollyset, da denne 233'er pludselig dukkede op med sydgående godstog mellem Tønder og grænsen til Tyskland i forbindelse med sporspærringen i Sønderjylland. Køerne på marken ved siden af tager det heldigvis ganske roligt og gumler blot videre, mens jeg forsøger at genvinde pusten og betjene kameraet og Ludmillaen brøler forbi.


Uge 37, 2015


DSB MFB 5230
Dronning Louises Jernbane kan 7. september 2015 fejre 150 år for indvielsen af strækningen mellem Nyborg og Middelfart og dermed det første tog over Fyn. Præcis på jubilæumsdagen ses et ganske almindeligt hverdagstog fremført af 3 IC3-togsæt, og der er næppe mange af passagererne som skænker jubilæet en tanke. Meget vil forandre sig på banen i de kommende år: Duoblok-svellerne vil blive udskiftet næste år og AM-signalet vil også blive erstattet af ERTMS-systemet uden synlige signaler indenfor en overskuelig fremtid. IC3-togsættene derimod vil formodentlig udgøre grundstammen i den danske fjerntrafik i mange år endnu.


Uge 36, 2015


DSB vognbjørn
Transporten af godsvogne på vognbjørne hører ikke til de mest beskrevne og dokumenterede sider af jernbanevæsenet. I Jernbanehistorisk Årbog '06 er der dog en længere artikel, skrevet af Jens Bruun-Petersen.
På billedet ses en MAN forvogn, nr. 5319, indregistreringsnummer HY 88 222, som er ved at læsse en DB Gs-vogn til en af øens industrier, på Amagerbro G. i starten af januar 1992.


Uge 35, 2015


Udskiftning af brodæk
Der' h-u-u-u-u-u-u-l midt i spanden, kære Lisbeth, kære Lisbeth lyder starten på en, i hvert fald i min barndom, endnu populær børne- og revysang, som i princippet kan synges om og om igen.
Der' h-u-u-u-u-u-u-l midt i broen kan man så passende synge i Odense - men forhåbentlig kun nogle få dage, idet et nyt brodæk til at bære de tunge letbanevogne efter planen allerede skal løftes på plads mandag 24.08.2015. Det gamle brodæk midt i broen for Albanigade hen over Odense Å blev fjernet 21.08.2015, så man hen over weekenden kunne kigge ned til bropiller mv.


Uge 34, 2015


Arriva AR 2052A
Til afløsning af Y-togene på Vestbanen indkøbte banen i 2012 to Lint-togsæt, som i det daglige anvendes sammen med Arrivas øvrige togsæt i Jylland. På billedet holder det ene af disse, AR 2052, i Herning.


Uge 27, 2015


RT MT 4
Overtallige troljer fra Banedanmark er efterhånden blevet solgt til forskellige lokalbaner og private virksomheder. På billedet ses Regionstog MT 4 i Maribo, i baggrunden baneafdelingens "sirligt opstillede rod".


Uge 26, 2015


DBSRS EG 3112
I forbindelse med indvielsen af Byens bro, som forbinder Odense by med nye uddannelses-institutioner på havnen, er kommet nye fotomuligheder og -vinkler på selve Odense banegård. I stedet for "den sædvanlige" og til hudløshed benyttede "standardoptagelse fra spor 4" kan man nu se de gennemkørende tog i spor 5 lidt mere fra oven. Som godstoget her med DB Schenkers EG 3112 i front.


Uge 25, 2015


DBSRS MZ 1457
Sporombygningen i Sønderjylland i sommeren 2014, med tilhørende omlægning af godstrafikken via Taulov-Esbjerg-Tønder-Niebüll-Maschen, har flere gange tidligere været tema for Ugens foto. Læserne må derfor bære over med endnu et motiv fra samme skuffe, men nu nærmer dette års lignende kørsler sig og det kan derfor tjene som en påmindelse om at drage en tur vestpå i sommerferien. På billedet ses DBSRS MZ 1457 + MZ 1453 med GD 847423 (Fa-Es) mellem Bramming og Tjæreborg. Manglende lokalkendskab gjorde, at eders redaktør stod på tæer i en ukrudtsmark for at få dette halvdårlige billede, mens der blot få hundrede meter længere østpå var de skønneste fotomuligheder fra og omkring en bro over banen. Det må gøres om i år!


Uge 24, 2015


DR 132 323-7
De store tyske "Ludmilla"-diesellokomotiver vil igen i år blive anvendt i Vestjylland i forbindelse med sporspærringen igennem Sønderjylland i løbet af sommeren, og i øjeblikket bliver danske lokomotivførere uddannet til at køre lokomotiverne i Padborg. På det 25 år gamle billede af 132 232-7 i Bad Doberan var det dog Deutsche Reichsbahn som endnu ejede og kørte med maskinerne - og landet de kørte i hed endnu Østtyskland.


Uge 23, 2015


DBSRS MK 620
Efterhånden anvendes lokale rangerlokomotiver ikke ret mange steder i landet, men et sted hvor der endnu er masser af lokalgods er Vejle. Når DB Schenkers rangermaskine ikke er i brug, bliver den ofte parkeret som et blikfang over den nyanlagte bro for Gammelhavn, så man bliver mindet om, at gods endnu kan transporteres på jernbane. Her holdes der weekend-pause i den smukke sol på en fin forårsaften.


Uge 22, 2015


Contec MY 1154
En række private operatører i Danmark har endnu MY-lokomotiver i drift, heriblandt Contec. På billedet holder MY 1154 på den tidligere godsplads i Odense på 2. pinsedag 2015. Udvendigt ser lokomotivet temmelig miserabelt ud og er voldsomt grafitti-hærget - på billedet ses endda den pæne side. De mørke skyer over lokomotivet er forhåbentlig ikke et varsel...


Uge 21, 2015


DBAG 143 343-2
Endnu kan man i Schleswig-Holstein opleve de østtysk-byggede Trabier, Baureihe 143, med regionaltog, men afløserne i form af elektriske dobbeltdækker-togsæt er snart på vej.
På billedet fra 2009 er 143 343-2 med "-n"-vogne på vej mod syd ved Dauenhof syd for Neumünster.


Uge 20, 2015


DSB MH 352
Nørrebro Godsstation er ikke umiddelbart en af de mest dokumenterede, i hvert fald ikke når man foretager en søgning på Internettet. EVP har naturligvis været på pletten, men derudover er det begrænset hvad man kan finde.
På mit billedet fra 1992 ses DSB MH 352 med en stribe godsvogne på godsstationen, men omgivelserne har jeg ikke fået gjort meget ud af at dokumentere. Området har i dag måtte vige for blandt andet et større supermarked.


Uge 19, 2015


DSB MH 413
Litra MH-lokomotiverne var i mange år DSB's mest talrige og kunne findes over hele landet. På billedet afgår DSB MH 413 (endnu i original grøn bemaling) med godstog til Gedser fra Nykøbing F. Første vogn efter lokomotivet er en af de store ungarske MÁV Gabs-vogne.


Uge 18, 2015


Tidligere areal for den første Orehoved station
Indtil Storstrømsbroens åbning i 1937 lå her Orehoved station. Stationsbygningen lå ud for finérfabrikken som ses på billedet, mens færgehavnen lå nord herfor, på et område som i dag er afspærret for offentlig adgang. Af jernbanerelaterede bygninger eksisterer i dag kun den tidligere portørbolig. For fotos af hvordan der tidligere så ud se fx. Holger Sørensens Torsdagsbilleder fra 1959 på Jernbanen.dk eller Jens Bruun-Pedersens omfattende artikel i Signalposten 1983/2.


Uge 17, 2015


DB 928 217-9 + 628 217-2
Læserne bærer forhåbentlig over med, at vi viser endnu et motiv fra Flensburg i denne uge. På billedet ses det på optagelsestidspunktet blot 4 år gamle togsæt DB 928 217-9 + 628 217-2 med tog til Kiel ved indkørsel til Flensburg Hbf. Samtidig bemærker man de fine armsignaler og posten "Stellwerk Fw" i baggrunden, samt naturligvis broen for Schleswiger Strasse.


Uge 16, 2015


Flensburg Hbf. spor 1
Mens der på sidste uges foto var liv og mange spor på Flensburg Hauptbahnhof, så ser det på dette aktuelle foto noget mere trøstesløst ud. Billedet er taget fra det nuværende spor 1 (tidligere spor 10) mod sydøst og man ser resterne af det tidligere omløbsspor, som gjorde det muligt for de danske lokomotivtrukne tog at løbe omkring stammer som ankom fra Padborg. Til venstre anes den tidligere post "Fo". Perronen for det gamle spor 10 var i øvrigt tidligere delt op "midtpå", så man kunne udføre grænsekontrol. Hele banegårdsmiljøet på Flensburg Hbf. er meget autentisk og heldigvis vurderet bevaringsværdigt, på tysk "under Denkmalschutz".
Ret skal dog være ret, der kører stadig masser af tog i Flensburg, og få minutter efter at dette foto blev taget ankom således tog fra både Kiel, Hamburg og København.


Uge 15, 2015


DB 333 047-9
Flensburg Hbf. fungerer som grænsestation for persontrafikken mellem Danmark og Tyskland, og mens der nu om stunder ikke er voldsomt meget afveksling i trafikken, så kunne man førhen se meget spændende materiel. På billedet fra 1991 rangerer en DB-köf med en nedklasseret DSB Bab-vogn, mens et af de dengang nye IC3-togsæt holder i spor 9. Man bemærker også det lave "Warte- og sporspærresignal" på perronen. Rangermaskinen eksisterer i øvrigt endnu som "Werklok 2" ved DB Schenkers Kombiwerk Rostock-Seehafen.


Uge 14, 2015


Langeskov station
Efter flere års tilløb er der nu kommet gang i anlæggelsen af en ny station i Langeskov på Østfyn. Stationen vil ligge nogle hundrede meter vest for den tidligere station, som på billedet ses fra gadesiden med varehuset i forgrunden.


Uge 12, 2015


Thomas the Tank Engine
Thomas the Tank Engine er kendt blandt store og små og har hvert år i de seneste år besøgt Danmarks Jernbanemuseum. I år bliver ingen undtagelse. På billeder holder "han" udenfor museet læsset på en blokvogn tilbage i 2010.


Uge 10, 2015


CFL MX 1023
Jævnligt bliver de danske jernbanestrækninger gennemkørt med måletog, for at sikre spor og køreledningers tilstand. På billedet ses CFL MX 1023 med måletog fra Esbjerg til København H. i østenden af Nyborg station. Der skulle vist have været trykket på kameraets udløser 1/10 sekund tidligere, for lokomotivets front er lige akkurat nået at komme ind i halvskygge fra en røgfane fra en skorsten på det tidligere kommunekemi.


Uge 07, 2015


Detalje af model af kommandoposten i Odense
Detalje af model i 1:87 af kommandoposten i Odense på Modeljernbaneklubben Puffens anlæg. Se også Besøg hos modelbaneklubben Puffen i Odense hos NIELS-MODELTOG.dk og Ugens foto hos Erik My1287.dk.


Uge 05, 2015


DBSRS 185 334-7
For første gang denne vinter - i hvert fald på Fyn - faldt der natten til lørdag lidt sne. Søndag var dette motiv muligt ved Nonnebo nær Langeskov, hvor DB Schenker Rail Scandinavia's 185 334-7 er på vej mod øst med godstog.


Uge 04, 2015


CFL MX 1023
CFL MX 1023 udlejet til DB Schenker i forbindelse med sporombygning i Sønderjylland holdende i Fredericia sammen med CFL MX 1029, MjbaD MY 28 og CFL 1807.


Uge 03, 2015


DSB ME 1514
På en ganske almindelig lørdag tilbage i 1991 gør DSB ME 1514 holdt på Ringsted station med et regionaltog. Endnu i dag udgør ME-diesellokomotiverne grundstammen i regionaltrafikken øst for Storebælt, omend Bn-vognene er udskiftet med dobbeltdækkere.Uge 02, 2015


Skærbæk station
Skærbæk station fra 1887 kan arkitektonisk ikke fornægte sin preussiske oprindelse, som den her ligger badet i den skarpe vintersol.


Uge 51, 2014


Sporareal ved Kopalnia Wujek
Stemningsbillede fra kulværket Kopalnia Wujek i Katowice i Polen. På sporarealerne ses mængder af Eaos-vogne, til venstre posten "WJ". Minen dannede i 1981 rammen for omfattende uroligheder efter militærstyrets indførelse af undtagelsestilstand i Polen.


Uge 50, 2014


Fruens Bøge station
Mens vi venter på vinterens første sne, bringes et billede af Fruens Bøge station fra 2011, hvor der ses et mildt snedække. Husk, at der kan læses meget mere om stationen på My1287.dk.


Uge 47, 2014


Spor 1 messe i Rolfsted
Maskindepot med DB 218ere og DSB MY ved Spor 1 messe i Rolfhallen. Man bemærker nummerpigen, som reklamerer for messen på sit skilt.


Uge 46, 2014


DSB ME 1513
Murens fald 25 år Netop i disse dage fejres 25-året for Murens fald, som delte Øst- og Vesttyskland. Da ugens foto blev optaget i februar 1989 kunne ingen ane, at Muren ville falde blot 9 måneder senere, til trods for at Glasnost og Perestrojka havde gjort, at der blæste mildere vinde fra Moskva i nogle år forinden.
Den gennemgående del af "Neptun" bestod på dette tidspunkt blot af en enkelt DR ABme-vogn.


Uge 45, 2014


DSB EA 3022
Sidste nattog DSB og DB har indstillet kørslen med nattog fra København til det sydlige udland. Dermed er en epoke slut i dansk jernbanehistorie. Det er ikke længere muligt at blive transporteret i standsmæssige vogne trukket af lokomotiv, når man skal ud at rejse. På billedet ankommer den flagsmykkede DSB EA 3022 til Odense, 3. november 2014.
I baggrunden ser den opmærksomme læser tillige at der er ved at blive opført en fodgænger- og cykelbro, som skal forbinde Odenses centrum og havneområdet. Brofaget over spor 6-7 er netop blevet løftet på plads i løbet af den foregående nat.


Uge 43, 2014


Regionstog 2038 + 2138
Ved Regionstog på den tidligere Østbanen anvendes udelukkende Lint-41 togsæt til trafikken mellem Køge og Fakse Ladeplads/Rødvig. På billedet ankommer RT 2038+2138 til Hårlev fra Rødvig på vej til Køge. I Hårlev vil være nogle få minutters ophold med skift af kørselsretning og krydsning med tog fra Køge.


Uge 42, 2014


Vordingborg station
Den smukke stationsbygning i Vordingborg blev opført i forbindelse med anlæggelsen af Storstrømsbroen tilbage i 1937. På billedet ses den fra gadeside med busholdeplads m.v. "drumherum".
"Lige til modeljernbanen", som EVP ville sige...


Uge 41, 2014


M/F Ærøsund
Under stor mediebevågenhed blev den tidligere jernbanefærge M/F Ærøsund sænket ud for Ballen på Sydfyn 5. oktober 2014. Vraget håber man vil tiltrække fisk og krabber og skal fungere som dykkermål.
M/F Ærøsund blev bygget af Husumer Schiffswerft i 1960 som nybygning nr. 1118. Efter endt tjeneste for Dampskibsselskabet Ærø blev hun anvendt som restaurations- og underholdningsfærge i nogle år, og var derefter oplagt i lang tid i Svendborg, trods forskellige forsøg på bevaring. Se hele historien og mange fotos og film på Faergelejet.dk.
På billedet er hun stadig i fuld vigør ud for Ærøskøbing tilbage i sommeren 1993, dengang der også stadigvæk var overførsel af jernbanevogne til øen.


Uge 40, 2014


DSB MX 1028
I starten af 1990'erne var MX'erne fortsat uundværlige i godstrafikken i forbindelse med DanLink-togene og trafikken til og fra Sverige via Frihavnen ved Østerport. På billedet ses DSB MX 1028 + 1015 med en stribe hovedsageligt svenske godsvogne mellem Lersøen og Københavns Godsbanegård, "Rundt om husene" som godsforbindelsesbanen blev kaldt, ved Roskildevej.
Siden er denne strækning blevet til S-bane-strækningen "Ringbanen" og godstogene anvender den faste forbindelse over Øresund.


Uge 39, 2014


VBBS Weinbergsweg
Jernbanemuseets modelbane-udstillinger i efterårsferien har tidligere været emne for ugens foto. På denne uges billede ses detalje af udstillingsanlægget fra "VBBS Weinbergsweg e.V.", som var hovedattraktionen i 2006 med "Berliner Stadtbahn im Modell" - et anlæg som emmer af storby og Østtyskland-atmosfære. Klubbens hjemmeside kan i øvrigt ses på vbbs-weinbergsweg.de. Desværre afholder Jernbanemuseet ikke længere modelbaneudstillinger...


Uge 38, 2014


"Nette Herr mit Bart"
Tilbage omkring 2006/2007 begyndte denne herres kontrafej at dukke op på små klistermærkater på mange tusinde godsvogne. Blandt godsvognsentusiaster undrede man sig og han blev spøgefuldt døbt "Der Nette Mann mit Bart". Ingen fandt ud af hvem han var. Måske nogle blandt læserne ved mere? Del gerne billedet på sociale medier, det kunne være sjovt at finde ud af hvem han er, og hvorfor i alverden hans billede kørte rundt i hele Europa.
For at læserne nu ikke skal tro at det er gået helt agurk for eders redaktør er samtidig tilføjet yderligere to billeder af vognen som herren med skæg blev set på tilbage i maj måned 2007.


Uge 37, 2014


DSB MY 1157
Mens MY-lokomotiverne i år kan fejre 60-års jubilæum, er det kun knapt halvt så lang tid siden, at eders redaktør tog sit første billede af et MY-lokomotiv.
På billedet ses DSB MY 1157 netop ankommet til Nykøbing F. Første vogn efter lokomotivet er en kombineret 2. klasse/rejsegodsvogn litra BDg, som postarbejderne er gået i gang med tømme. Man bemærker, at MY 1157 endnu ikke på dette tidspunkt har fået monteret separate slutlys og elvarmeanlæg.
Hvis læseren tænker "Det har jeg da set før" er det fordi billedet tidligere har været offentliggjort på Railorama, men nu er genscannet og genpubliceret i bedre kvalitet.Uge 36, 2014


Model af Schweizisk station
Miniatur Wunderland i Hamburg er med dets 1.300 m² store modelbaneanlæg verdens største og med cirka en million besøgende om året en af de populæreste seværdigheder i byen. På billedet ses et udsnit af modellen af Schweiz.
Også selvom man ikke er model- eller jernbaneinteresseret er der masser af oplevelser i Miniatur Wunderland.


Uge 35, 2014


DBAG 143 210-3
S-togene på strækningerne omkring Rostock, som vi tidligere har været inde på her, er nu fuldstændig overtaget af Talent 2 motorvogne. På billedet ses DBAG 143 210-3 med dobbeltdækkervogne på Rostock Parkstraße på vej mod Warnemünde i september 2013. Efterfølgende er lokomotivet i starten af 2014 blevet omstationeret til Cottbus og således endnu i drift. Andre søster-lokomotiver er allerede blevet hugget op og måske blevet til papirclips eller hæfteklammer?


Uge 34, 2014


NJT ALP 4641
New Jersey Transit driver en række regionale baner i staterne New Jersey og New York, og anvender moderne "kloner" af DB's 101'ere i trafikken på elektrificerede strækninger. På billedet ses NJT ALP 4641, leveret af Bombardier i 2010, i Elizabeth, NJ. Slægtskabet med de tyske maskiner fornægter sig ikke.


Uge 33, 2014


CFL MY 1146
I forbindelse med sporombygningen i Sønderjylland hen over sommeren har DBSRS haft indlejet en række lokomotiver fra andre operatører. På billedet ankommer CFL MY 1146 til Fredericia som tom maskine fra Vejle. Til højre en række andre indlejede maskiner: CFL MX 1023, CFL MX 1029, MjbaD MY 28 og CFL 1807.


Uge 28, 2014


DR 7236-5
På vores tur rundt blandt Deutsche Reichsbahns smalsporsbaner springer vi tilbage til Harzen, nærmere bestemt Wernigerode, hvor DR 99 7236-5 holder ved maskindepotet. Det metersporede lokomotiv blev bygget af Lokomotivbau Karl Marx som fabriksnummer 134013 i 1955.


Uge 27, 2014


DR 99 1784-0
På Rügen havde Deutsche Reichsbahn et omfattende net af smalsporsbaner, hvoraf en strækning overlevede murens fald. Også denne bane er stadig i drift og har endda fået udvidet strækningen for år tilbage. På billedet er DR 99 1784-0 under omløb i Göhren i maj 1991.


Uge 25, 2014


DR 99 7243-1
Temaet smalspor ved Deutsche Reichsbahn fortsætter i denne uge med et foto af DR 99 7243-1 med tog i Alexisbad. Smalsporsbanerne i Harzen er en stor turistattraktion den dag i dag.


Uge 24, 2014


DR 99 2331-9
Ved Deutsche Reichsbahn kunne man også efter murens fald fortsat opleve smalsporsbaner i daglig drift. Nærmest ved Danmark var Der Molli, den 15,43 km lange strækning mellem Bad Doberan og Kühlungsborn på 900 mm spor. Banen eksisterer den dag i dag og drives under navnet Mecklenburgische Bäderbahn Molli.
På billedet ses DR 99 2331-9 under omløb i Kühlungsborn i 1990.


Uge 23, 2014


Aftenstemning
Uden at skulle gå i detaljer omkring botanikken, er det vist skvalderkålen som er i fokus og står højt og flot ved Marslevs østlige I-signal en smuk forårsaften i maj 2014.


Uge 22, 2014


LJ M 9
Museumsbanens LJ M 9 og DSB MH 372 rangerer i Eskilstrup i forbindelse med udflugt for MBJ-personale. Brændoliepumpen på Kanariefuglen var brudt ned på vej til Nykøbing F., hvorfor MH-lokomotivet var med som nedbrudsmaskine.
I baggrunden ses vejbro for Tårngade, som i disse dage er under nedrivning i forbindelse med udbygningen af Fehmernbælt-forbindelsen. Det kan der læses lidt mere om her.


Uge 21, 2014


DSB MY 1111
Padborg har altid været en interessant station, også tilbage i 1988, hvor gods til og fra Sønderborg ankom og afgik derfra. På billedet ankommer DSB MY 1111 med et forholdsvist lille godstog midt i sommerferien.


Uge 20, 2014


Amtrak AEM-7 929
På den stærkt trafikerede Northeast Corridor mellem New York og Philadelphia anvender Amtrak hovedsageligt ellokomotiver type AEM-7, en type videreudviklet fra de svenske Rc-lokomotiver. Nye ACS-64 Cities Sprinter-lokomotiver er under levering som afløsning. På billedet ses et af de svensk-inspirerede lokomotiver still going strong skubbe tog mod New York under passage af Elizabeth, NJ, i bidende koldt frostvejr.


Uge 19, 2014


DBSRP TEM2-230
Efter en forsinket start på morgenen den 26. marts 2013, som følge af strejke blandt jernbanepersonalet med deraf følgende indstilling af toggangen i hele Polen, kom jeg op på formiddagen med et tog fra Katowice mod Krakow. Øst for Katowice nær Szczakowa lød der pludselig en dyb buldren som ikke syntes at stamme fra det tog som jeg kørte med. Et hurtigt kig ud af kupévinduet afslørede dette russisk-byggede monster, et TEM-2 diesellokomotiv, som nu kører for DB Schenker Rail Polska. Vognene anvendes til kørsel af sand for opfyldning af nedlagte mineskakter i GOP, Polens svar på Ruhr-distriktet.
I flere minutter havde jeg fornøjelsen af at sandbanen og hovedstrækningen kørte parallelt med hinanden, og kunne derved nå at tage i omegnen af 50 fotos af lokomotiv og vogne...


Uge 18, 2014


Esbjerg station
Heinrich Wencks stationsbygning i Esbjerg, indviet i 1904, udstråler med sine tårne både magt, pragt og nationalromantisme. Midterpartiet med det store lunette-vindue går igen i mange samtidige banegårdsbyggerier rundt omkring i Europa. Det oprindelige tegltag er ved en renovering udskiftet med skifer og skorstenene fjernet. Flere billeder af stationsbygningen kan ses her.


Bevaring og vedligeholdelse af gammelt jernbanemateriel er en kæmpe opgave, som varetages af en skare af frivillige i landets jernbaneklubber. På billedet holder OHJ 39, den oprindelige FFJ ML 1216, og afventer bedre tider på værkstedet i Fåborg hos Syd Fyenske Veteranjernbane. Den trænger til en kærlig hånd, men holder heldigvis tørt og beskyttet mod vind og vejr.


Uge 16, 2014


DSB MZ 1432
Af DSB's MZ-lokomotiver var serie III nok de som så mest "strømlinede" ud, med deres lange flade sider øverst på vognkassen. Desværre var de til gengæld også de som fik flest tekniske skavanker med årene og derfor blev udrangeret først.
På billedet er MZ 1432 dog endnu i fuld vigør med et IR-tog nær Høje Taastrup i 1992.


Uge 15, 2014


Aabenraa station
Stationsbygningen i Aabenraa er i nydelig stand og anvendes som kunst- og kulturhus og som østrigsk konsulat.


Uge 14, 2014


OHJ Ys 256
Privatbanernes Y-tog kan nu kun opleves i drift på Lemvigbanen. Tilbage i 1995 var det dagligdag på Odsherredsbanen, som på billedet hvor OHJ Ys 256 + Ym 56 gør et kort ophold i Nyled i udkanten af Nykøbing Sjælland.


Uge 13, 2014


Solnedgang over Odense Banegård
Nogle dage i februar 2014 var solop- og solnedgangene særligt smukke, som her på Odense Banegård, hvor der samtidig er sat udkørsel for regionaltoget mod Fredericia via Tommerup 24. februar kl. 17.56.
Og så kan vi jo glæde os over at det for alvor går mod de lyse tider, nu hvor vi netop har passeret forårsjævndøgn. Så er det tid til at få kameraet frem og komme ud langs alverdens jernbanestrækninger for at fotografere.


Uge 12, 2014


DSB ET 4405
Efter mange børnesygdomme er Øresundstogene DSB litra ET efterhånden rimeligt driftssikre.
På Railorama har hidtil ikke været publiceret et eneste billede af disse DSB's nyeste elektriske togsæt, men det rådes der så bod på fra i dag.


Uge 11, 2014


DSB MY 1134
DSB MY 1134 er netop ankommet med en enkelt FS E-vogn fra Svendborg til Odense, mens DSB MH 394 rangerer lystigt i baggrunden. Juni 1996.


Uge 10, 2014


I Niebüll er tiden gået i stå
I Niebüll er tiden gået i stå kl. 06:06:22... i hvert fald for dette ur og flapskilt. Til gengæld er perrontagene og hele informationssystemet for nyligt blevet udskiftet, til glæde for passagererne.


Uge 09, 2014


Railcare MY 1122
I Padborg varetager Railcares lokomotiver indlejet af Captrain rangeringen for TXL's kørsler til/fra kombiterminalen. På billedet er det den slemt rust- og grafittihærgede MY 1122, som skubber en hel vognstamme inklusive TXL ES 64 F4-098 ud mod nord.


Uge 08, 2014


NOB DE 2700-08
Nord-Ostsee-Bahn udfører stadig kørslen med regionaltog mellem Hamburg Altona og Westerland på Sylt. Der anvendes bl.a. de tidligere norske Di.6-lokomotiver til denne kørsel. På billedet ses en af disse tilbage i 2009 en sen aften i skumringen.


Uge 07, 2014


DSB MY 1107
Efter sidste uges lidt triste foto fra Sønderborg følger her et billede fra dengang der endnu var gods til og masser af spor i byen. DSB MY 1107 ankommer med G 7302, blandt andet medførende en Hios-v ølvogn med forsyninger til de tørstende i sommervarmen.


Uge 05, 2014


Sønderborg station
Der er ikke meget af fordums storhed tilbage over Sønderborg station. Den består i dag blot af en perron med perrontag og et par omløbsspor nord herfor med forsyningsanlæg. I umiddelbar nærhed heraf ligger "Alsion", et videns- og kulturcenter. Engang var der planer om at integrere stationen i forbindelse hermed, men det er ikke sket.


Uge 03, 2014


Vognløbsskilte
DSB Museumstog Syd, den tidligere Kolding Lokomotiv-klub, er atter blevet en selvstændig forening, nu under navnet Sydjyllands Veterantog. I vognhallen i Lunderskov kan man ud over en mængde fine vogne og restaureringsmodne lokomotiver blandt andet finde denne sjove samling vognløbsskilte.
Foreningen har i øvrigt en ny hjemmeside under opbygning på sjvt.dk.


Uge 02, 2014


DBSRS EG 3112
Udbygningen af den 20 km lange strækning mellem Vamdrup og Vojens til dobbeltspor bliver et af de helt store jernbane-anlægsprojekter i Danmark i 2014. I juli måned bliver strækningen lukket helt ned og godstogene vil blive omledt via Niebüll-Tønder-Bramming, mens arbejdet står på.
På billedet ses endnu ingen tegn på den kommende byggeaktivitet på den enkeltsporede strækning mellem krydsningsstationerne Farris og Sommersted, hvor DBSRS EG 3112 passerer med et sydgående godstog.


Uge 01, 2013


DSB MY 1157
Med et foto af en god gammel slider ønskes læserne hermed et Godt nytår.
Billedet fra 1989 er taget lige vest for Maribo, med Holebybanens spor i forgrunden. Dengang kørtes endnu gennemgående tog mellem København H. og Nakskov.


Uge 52, 2013


Arriva 2048
Normalt forbinder jernbanevenner et Marcipanbrød med de i 1952 af Frichs byggede dieselelektriske lokomotiver til privatbanerne. Men 21. december kørte Arriva for første gang tog mellem Sjælland og Fyn/Jylland i form af "Anthon Berg juleekspres" - et initiativ hvor studerende kunne komme gratis fra hovedstaden til provinsen. Arriva 2048 + 2050 gjorde turen, førstnævnte i lyserød helreklame for netop Anton Berg "You can never be too generous". Så fremover er et Marcipanbrød måske et Arriva-togsæt?

Med dette billede ønskes læserne en Glædelig jul.


Uge 51, 2013


DSB K 563
"I denne søde juletid" kører mange veteranbaner juletræstog for store og små. Også Danmarks Jernbanemuseum, som kører mellem Odense og Fruens Bøge i to weekender i december. På billedet ses damplokomotivet K 563 på vej mod Fruens Bøge ved Falen i Odense.
En samlet liste over alle årets juletog kan ses hos my1287.dk.


Uge 50, 2013


Ukendt DSB MY
Nogle gange bliver man som jernbanefotograf overrasket, når der pludseligt kommer et spændende tog forbi og kun får taget et panikskud, som man bagefter ærgrer sig gevaldigt over. Det er denne uges foto et eksempel på. Men når der så efterfølgende er gået mange år opdager man alligevel nogle detaljer i fotoet som man ikke kunne huske og det bliver måske alligevel seværdigt. Fx kombinationen af skorstene og kraner på Madsnedøværket i baggrunden.
Ukendt MY + MT passerer Masnedsundbroen ved Vordingborg, august 1989.


Uge 49, 2013


DSB MR 4086
Der var nu noget særligt over MR/MRD-togsættene, da de endnu var i den oprindelige røde bemaling. På billedet fra oktober 1996 ses DSB MR 4086 + MRD 4286 + MR/D -89 ankomme til trinbrættet Odense Sygehus på vej mod Svendborg. I forgrunden til højre ses resterne efter det tidligere godsspor mellem Odense og Fruens Bøge.


Uge 48, 2013


Sporstump ved "Kansas City"
Af og til støder man på jernbane-rester - eller jernbane-relaterede rester - hvor og når man ikke lige forventer det, fx på en gåtur med hunden. I nærheden af redaktørens bopæl ligger musik-spillestedet "Kansas City", som førhen har huset fabrik og administration for firmaet "Kansas", kendt for at fremstille arbejdstøj.
På det tidligere fabriksareal ligger denne stump spor, som formodentlig har været betjent med vognbjørn. Nærmere detaljer herom savnes dog, så skulle der være nogle blandt læserne som ved mere modtager jeg gerne et tip.
Et foto mere fra samme sted kan ses her.


Uge 47, 2013


Orehoved station
Orehoved station var kortvarigt genåbnet i weekenden 26.-27. september 1987 i forbindelse med fejringen af Storstrømsbroens 50-års jubilæum. På billedet ses den flagsmykkede station.
Se også denne interessante tråd på Jernbanens forum, med billeder fra bl.a. Orehoved.


Uge 46, 2013


DSB MK 611
På banerne sker af og til mindre hændelser, som fx afsporinger. Det er som regel udramatisk, som på billedet fra Odense i 1999, hvor en stribe tømmervogne litra Lps-z er "gået på gulvet".


Uge 45, 2013


DSB EA 3003
I den forløbne uge blev Danmark blæst omkuld af storm af orkanstyrke, som bl.a. stoppede al togtrafik syd for Århus.
Helt så slemt som Decemberorkanen 3. december 1999 blev det dog ikke. På billedet ses DSB EA 3003 + ME 1514 med EN 483 nogle dage efter, hvor det igen var muligt at genoptage kørslen til det sydlige udland.


Uge 44, 2013


LJ M 11
Efter nedlæggelsen af Maribo-Bandholm Jernbane fortsatte Lollandsbanen i mange år med at køre gods til havnen i Bandholm. På billedet ses LJ M 11 med en Rs-vogn læsset med gødningssække ved Hunse Å nær Maribo.


Uge 43, 2013


Tramwaje Szczecinskie 759
Ud over sidste uges eksempel på ex-Berlin-vogne anvendes naturligvis også Konstal-sporvogne i Szczecin. Nær ved banegården ses Tramwaje Szczecinskie 759 med en søstervogn i smukt efterårsvejr.


Uge 42, 2013


Tramwaje Szczecinskie 148
Ved sporvejene i Szczecin (Ty: Stettin) anvendes bl.a. et større antal Tatra-vogne, som tidligere har kørt i Berlin. På billedet ses to af disse foran banegården Szczecin Glowny.


Uge 41, 2013


Press 145 023-6
Nogle gange følger heldet de tossede... som her, hvor jeg havde været på havnen ved Rostock-Marienehe for at finde en V22B-rangertraktor, som anvendes dér. Netop som jeg kom til Rostock-Bramow kunne et tog høres sætte i gang - og dette syn mødte mig efter en kort spurt op og ned ad perron-trappen. Press 145 023-6 afgår en tidlig søndag morgen mod syd med læssede tømmervogne.
Lokomotivet anvendtes oprindeligt i Schweiz af Mittelthurgaubahn som 486 651-3, senere af SBB Cargo som 481 001-6; siden 2006 har det kørt for Press.


Uge 40, 2013


DBAG 112 175-5
Hamburg Hbf. er så stor og med så mange ankomster og afgange, at man som jernbaneentusiast virkelig får sved på panden hvis man skal forsøge at nå at se det hele.
På billedet afgår 112 175-5 med tog til Lübeck-Travemünde samtidig med et S-tog Baureihe 472.


Uge 39, 2013


D-DB DABbuxfa <sup>760</sup> 50 80 36-33 001-9
I og omkring Rostock kører endnu lokomotivtrukne S-tog med Baureihe 143 og dobbeltdækkervogne af østtysk herkomst, selvom nye elektriske Talent 2 motorvogne er bestilt.
På billedet ses vognen D-DB DABbuxfa 760 50 80 36-33 001-9 forrest i S-tog til Güstrow. Den har tydeligvis tidligere været i drift i Berlin, idet den er mærket Airport-Express Schönefeld.


Uge 38, 2013


DSB ME 1526
I 200-året for Søren Kierkegaards fødsel er det vel passende at vise et foto af et tog opkaldt efter filosofen. På billedet fremfører DSB ME 1526 EC 184 Søren Kierkegaard fra Hamburg Hbf. til København H.
Ud over en lokal vogn fra Rødby Færge er toget oprangeret af 5 særdeles bekvemme tyske vogne.


Uge 37, 2013


Aarsleff Rail Køf 286
I forbindelse med omfattende sporombygninger på Fredericia station i sommeren 2013 køres ballast fra Gfa til selve stationen blandt andet ved anvendelse af Aarsleff Rail Køf 286 og indlejede Spitzke Slps-vogne med "containere".


Uge 36, 2013


Tramwaje Slaskie 774
Tramwaje Slaskie driver Europas største sammenhængende net af sporvogne i en række større byer omkring Katowice i det sydlige Polen.
På billedet ses sporvogn nr. 774 på gaden nedenfor stationen i Chorzow Batory. Vognen er en moderniseret Konstal/MPK 105N-2K, som tidligere har kørt i Lodz.
Mere om dette store sporvognssystem kan fx. læses på Theo Stolz's Le-Rail.ch.


Uge 35, 2013


DSB MY 1151
Godstrafik på sidebanerne er desværre stort set forsvundet i vore dage. Endnu i 1996 kunne dette syn dog opleves, hvor DSB MY 1151 rangerer i Odense, efter at være ankommet med 5 SNCF vintankvogne fra Svendborg.


Uge 34, 2013


Sporrester
Endnu i 2007 kunne man finde sporrester på Bornholm. Ikke fra De Bornholmske Jernbaner, men fra en industribane i forbindelse med et savværk ved Almindingen station. På fotoet ses - udover bevoksning som kan være interessant for de botanisk interesserede? - sporrester ved en lagerbygning på området.


Uge 33, 2013


Gudhjem station
I forlængelse af sidste uges foto bliver vi på Bornholm. Blandt de absolut smukkeste stationsbygninger på danske jernbanestrækninger tæller Fisker og Rafn's bygninger til Almindingen-Gudhjem Jernbane, indviet i 1916.
Gudhjem station er senere blevet til museum og smukt bevaret i stil med den oprindelige idé i bygningen. Læs mere om bygningen hos Erik på My1287.dk.


Uge 32, 2013


Rønne H
De metersporede Bornholmske Jernbaner blev desværre nedlagt 28. september 1968. Tænk om man havde bevaret banen, sikke en turistmagnet det kunne have været...
Den tidligere stationsbygning Rønne H anvendes i dag som restaurant "Perronen". Fotoet viser gadesiden, som den så ud i 2004.


Uge 31, 2013


DSB MZ 1426
På billedet er DSB MZ 1426 netop ankommet vestfra med et godstog til Nyborg. Efter et kort ophold er man klar til at rangere til færgehavnen.
Siden da er lokomotivet i 2006 kommet til Sverige, hvor det fortsat er i tjeneste som TÅGAB TMZ 109. Stationsbygningen i Nyborg eksisterer også endnu som almennyttige boliger, mens stationsarealet og skinnerne forlængst er historie.


Uge 27, 2013


DBSRS 185 329-7
DBSRS 185 329-7 fik mindre skader da den ramte en lastbil i vinteren 2013 i Sverige. Her holder den i Fredericia inden den senere er blevet overført til Bombardier i Randers for reparation.


Uge 26, 2013


PKP Cargo ST44-1249
Sidste uges foto viste en ombygget M62, så læserne skal ikke snydes for en rigtig en af slagsen: Her holder PKP Cargo ST44-1249 ved det kæmpestore maskindepot i Jaworzno Szczakowa, øst for Katowice i Schlesien.


Uge 25, 2013


DBSRP 311D-11
DB Schenker Rail i Polen anvender blandt andet Taigatrommel-diesellokomotiver ombygget af Newag som trækkraft. På billedet ses DBSRP 311D-11 i Tychy med en lang stribe italienske lukkede godsvogne. Designet er mildest talt specielt og ligner vel lidt et vredt, angribende insekt?!! Der er imidlertid ikke meget bulder tilbage i de nye General Electric motorer type GE 7FDL 12 EFI, sammenlignet med de oprindelige Kolomna motorer.
I Polen går lokomotiverne under tilnavene "Robocop" eller "Transformer" - det er vel meget passende...


Uge 24, 2013


Legoland lokomotiv 132
I mange år har der været ønsker og planer om at bygge jernbaner til Billund, hvor især lufthavnen skaber meget trafik til området.
Der findes imidlertid allerede en jernbane i Billund: I Legoland parken kører lokomotiv nr. 132 rundt på en lille parkbane på dette foto fra 2007. Lidt mere om banen kan læses på Smalspors Forum.


Uge 23, 2013


DSB MZ 1401
Railcare har for tiden indlejet DSB Museumstogs MZ 1401, mens et af deres MY-lokomotiver er i Sverige på værksted.
På billedet passerer maskinen Kolding som solo maskine fra Taulov til Padborg.


Uge 22, 2013


Vognkasse af SNNB MP 1
På havnen i Stubbekøbing henstår fortsat adskillige vognkasser, bl.a. den tidligere motorbivogn SNNB MP 1, oprindeligt bygget af Triangel i 1927. Den anvendes som klubhus for en sejlerforening. Se mere af vognens historie og ældre billeder på Jernbanen.dk.


Uge 21, 2013


Spektrum of Scandinavia
Den tidligere DSB-færge Broen (tidligere Kalundborg) findes stadig, nu med anvendelse som diskoteks-skib under navnet Spektrum of Scandinavia.
Her ses hun i Odense havn i april 2013. Selv om færgen ikke er helt så elegant i linjerne som andre samtidige jernbanefærger, er det dejligt at kunne opleve en klassisk dansk DSB færge.
Flere billeder og detaljer kan findes på Faergelejet.dk.


Uge 20, 2013


Railpool E 186 131
Koleje Slaskie har siden december 2012 stået for regionaltrafikken i det store industriområde omkring Katowice i Polen. Ud over diverse nye og ældre motorvogne anvendes også indlejede Traxx-lokomotiver, blandt andet Railpool E 186 131, som her ses under udkørsel fra den banegården i Katowice. Som det ses hersker der stor byggeaktivitet, idet private investorer har opført en helt ny banegård.
Kørslen med Traxx ophører efter planen med udgangen af maj måned, idet der så er leveret nok nye polskbyggede elektriske motorvogne.


Uge 19, 2013


MPK 3056
MPK Kraków driver det 86,5 km lange sporvognsnet i Polens næststørste by. En del af sporvognene er importeret brugt fra andre europæiske lande, blandt andet vognen på billedet, MPK 3056, som linie 19 på Westerplatte. Sporvognen er en af 28 Düwag GT8S leveret til Düsseldorf i midten af 1970'erne, og overtaget af MPK omkring 2009-2010.


Uge 14, 2013


DSB MY 1104
Ved remisen i Tønder opstår forhåbentlig ad åre et lille privatejet jernbanemuseum. Set udefra kan det virke lidt trøstesløst, som her en sen eftermiddag i den blå time, hvor DSB MY 1104 holder udsat for vind og vejr.


Uge 13, 2013


Skånetrafiken X61 049
I forbindelse med et kulturarrangement i Malmö blev Skånetrafikens motorvogn X61 049 udstillet. I alt er bestilt 69 togsæt af typen Coradia Nordic fra Alstom.
Måske kan man håbe af nogle af de unge poder fanger interessen for tog?


Uge 12, 2013


DSB traktor 288
Signalposten.dk kommer alle de gamle numre af det herlige gamle tidsskrift gradvist online. Således er også 25-års jubilæums-årgangen 1989 blevet lagt på i den forgangne uge. I et af numrene havde jeg æren af at få publiceret et par fotos, dels af DSB MR-togsæt i Svendborg og dels af DSB Køf i Sønderborg.
Redaktør Ulf Holtrup skrev dengang: "Den øverste række er fotos fra dagligdagen for ca. 25 år siden; den nederste er mere nutidig - jeg synes afgjort bedst om dem foroven". Jeg valgte kun at blive en smule fornærmet (mine billeder lå selvfølgelig i den nederste række, jeg var blot en knægt på 17 år dengang).
Nu er der i mellemtiden snart gået 25 år mere...


Uge 11, 2013


DSB MQ 4919
På Svendborgbanen køres primært med DSB's Desiro-togsæt litra MQ, omend de i øjeblikket er noget ustabile, så enten MF- eller MR-togsæt også må træde til ind imellem.
På billedet kører DSB MQ 4919 ind til Stenstrup station med tog mod Svendborg.


Uge 10, 2013


92 80 1271 009-3 D-RBSA
Et Speno skinneslibertog huserer i øjeblikket i Danmark, og med som "hjælpelokomotiv" er et MaK-lokomotiv, det tidligere CFL 1104.
Her holder ekvipagen på pladsen i Odense i dejligt morgenlys.


Uge 09, 2013


Holsted station
Strækningen mellem Lunderskov og Esbjerg skal elektrificeres i løbet af de kommende år og stationerne vil derfor undergå betydelige forandringer.
I Holsted er alt dog endnu som det plejer, på billedet fra en søvnig lørdag eftermiddag i maj 2012.


Uge 07, 2013


Stadtoldendorfer Gipsbahn
Danmarks Jernbanemuseum havde i flere år fast tradition med modelbaneudstilling den sidste weekend i efterårsferien - en tradition som desværre er ophørt igen.
I 2006 kunne det fine spor 0 anlæg Stadtoldendorfer Gipsbahn beundres. På billedet passerer en model af en smalsporet Jung-traktor et værksted. Man ser ikke alle de indvendige detaljer, men det kan røbes at der også er noget for husarerne!


Uge 06, 2013


Zagro 80161
På havnen i Vejle anvendes en lille rangerrobot fabrikat Zagro til rangering af vogne læsset med kalk. På billedet fra oktober 2011 ses det lille "apparat" med tyske Td(g)s-vogne.


Uge 05, 2013


Railservice Db-q 60 63 99-29 153-7
Railservice Db-q 60 63 99-29 153-7 er en tidligere togførervogn fra BLS i Schweiz, som kom til Danmark som anvendelse som mandskabsvogn ved længere ture for Dansk Jernbane / CFL.
Uge 04, 2013


First Great Western 43129
British Rail fik i årene 1975 til 1982 leveret en række dieseldrevne togsæt, som i praksis betår af et lokomotiv med fast tilkoblede vogne. Topfarten er 200 km/t. Den dag i dag bestrider de fortsat en stor del af landsdelstrafikken i Storbritannien. På billedet ses First Great Westerns 43129 På London Paddington Station.


Uge 03, 2013


Railservice 322 220 123
Railservice 322 220 123 holdende ved remisen i Kolding en kølig vinterdag. Fra foråret 2012 blev lokomotivet indlejet til rangering for Hector Rail i Kolding.
Der er tale om det tidligere DSB MK 604, som nu ejes og udlejes af northrail GmbH.


Uge 02, 2013


Dalmose station
På Dalmose station kan man endnu genfinde rester af perroner og ikke mindst stationsskilt, selvom banen er væk og erstattet af "Fodsporet". Foto fra 19. februar 2012.


Uge 01, 2012


HHGB Ys 92
Lynette-togene ved de danske privatbaner er ved at være en saga blot. Y-togene på billedet blev ophugget i løbet af 2012 i Tyskland, men var i 1996 stadig i fuld vigør på den nyanlagte krydsningsstation i Højstrup på Hornbækbanen.


Uge 52, 2012


DSB MY 1148
Læserne ønskes hermed glædelig jul med et snebillede af DSB MY 1148 fra København H. i 1993.


Uge 51, 2012


DSB MX 1013
DSB MX 1013 + DSB MY 1157 holder fotostop mellem Lille Skensved og Køge ved Ølsemagle med udflugtstog, arrangeret af Dansk Jernbane-Klub, en gråvejrsdag tilbage i 1994.


Uge 50, 2012


SRT 556
Frichs leverede i 1931 seks lokomotiver til statsbanerne i Siam, senere Thailand, som i det ydre minder om DSB's samtidige MX-lokomotiver.
Et af lokomotiverne holder i rimelig stand bevaret i parken ved King Mongkut Memorial Park of Science & Technology, nogle hundrede kilometer syd for hovedstaden Bangkok.


Uge 49, 2012


DRS 66413
I Storbritannien er Class 66 blevet standard-diesellokomotivet hen over de sidste 10 år.
På billedet ses Direct Rail Services 66413 med et containertog ved Willesden Junction i London. Et modkørende tog nåede næsten at køre væk, så hele lokomotivet kunne foreviges... En skov af master gjorde det ikke nemmere at fotografere på lokaliteten.


Uge 48, 2012


DSB ME 1536
Ugens foto er blevet lidt forsinket i denne uge, derfor kan vi passende køre hjælpetoget frem.

På billedet ses DSB ME 1536 + ME 1518 + Hjælpevogn 2 klar til afgang fra Nykøbing F., lillejuleaftensdag 1994. Vognen 60 86 99-69 304-0 er en tidligere Ph-vogn.


Uge 47, 2012


Dalum Papirfabrik
Dalum Papirfabrik var i mange år en god godskunde, først ved DSB og senere ved Dansk Jernbane og CFL Cargo, indtil kørslerne indstilledes i sommeren 2007. I september 2012 kom det frem at Dalum Papir lukker og slukker for produktionen ved udgangen af 2012, efter at have eksisteret i 138 år.
På billedet ses den af DJ indlejede Köf III fra NJ, som i en kort periode anvendtes til rangering på fabrikken.


Uge 46, 2012


London Overground 378 223
London Overground 378 223 afgår fra Willesden Junction station med tog mod Gospel Oak. Siden 2007 har man i London udbygget regionaltrafikken på 5 "overjordiske" strækninger med i alt 27 stationer, blandt andet moderniseret med en række elektriske motorvogne type "Capitalstars".


Uge 45, 2012


DSB MZ 1401
DSB Museumstogs DSB MZ 1401 holdende i Odense. Mange så gerne at maskinen blev ombygget, så den igen fik afrundede hjørnevinduer, men dette er ikke teknisk muligt hvis den samtidig skal bevare ATC-udstyret.
I baggrunden af billedet er et nyt bolig-kompleks ved at blive opført på det tidligere godsbaneareal.


Uge 44, 2012


Contec Rail MY 1158
CFL Cargo's værksted i Padborg har ry for at være eksperter i vedligehold af de gamle GM-lokomotiver. Derfor anvendes værkstedet også af tyske operatører. På billedet afhenter Strabag Rail V170 1147 Altmark Rail V170 1151 fra Padborg, med Contec Rail MY 1158 holdende ved siden af.


Uge 43, 2012


DSB K 563
DSB's jernbanemuseum har i mange år kørt veterantog omkring Odense i efterårsferien, i år var det med DSB S 736 mellem Odense og Tommerup.

1994 var heller ingen undtagelse, her ses DSB K 563 på vej fra Odense til Årslev i Højby. Siden dengang er stationsbygningen forsvundet og veterantogene er der ikke plads til i den tætte toggang på Svendborgbanen.


Uge 42, 2012


Arriva AR 1004 B
Arriva AR 1004 B + 1004 A ankommer til Varde fra nord med tog til Esbjerg.


Uge 41, 2012


Rester af roebanespor
Der findes ikke mange rester af det engang vidt forgrenede roebanenet forskellige steder i landet. På Lolland kan man ved Torslunde endnu se denne stump spor på en bro over Fugleflugtslinjens strækning mellem Nykøbing F. og Rødby Færge. Om den overlever de kommende års udbygning af strækningen er uvist.


Uge 40, 2012


RT FS 1101
Privatbaneudgaven af IC3-togene er IC2, litreret MF/FS. De 13 togsæt fra 1997 er nu samlet hos Regionstog, hvor de kører på Lolland og Vestsjælland. Oprindeligt blev der også leveret togsæt til Gribskov- og Frederiksværkbanen, men disse er siden kommet til Lollandsbanen. På billedet passerer et togsæt Grænge, efteråret 2012.


Uge 39, 2012


F/S Theodor Heuss
Den tyske jernbanefærge "F/S Theodor Heuss" gjorde i mange år trofast tjeneste på Østersøen, oprindeligt mellem Gedser-Grossenbrode og senere mellem Rødby og Puttgarden, de sidste år dog som fragtfærge.
Bygget af Howaldtswerke-Deutsche Werft, Kiel, byggenummer 1067, og i drift fra 1957.
De sidste ture blev sejlet i starten af april 1997, hvorefter hun hurtigt blev solgt til ophugning i Indien.
På billedet fra 1988 har hun endnu nogle gode år foran sig.


Uge 38, 2012


DBAG 605 510-6
DBAG 605 510-6 kører fra færgen i Rødby Færge. I den internationale trafik mellem København og Hamburg anvendes udelukkende de dieseldrevne ICE togsæt.


Uge 37, 2012


Sdr. Bjerge
Sdr. Bjerge station på den nedlagte og nu også fjernede strækning mellem Dalmose og Skælskør har set sine bedste dage. Stationsbygningen er i en elendig forfatning. Men den er beboet og har trods alt overlevet indtil videre. På billedet ligger den og skutter sig i vinterkulden.


Uge 36, 2012


NSB Di3.620
DSB MY-lokomotivernes norske fætre er litra Di3, som også er bygget af Nohab. Her ses NSB Di3.620 endnu i sin originale bemaling i Trondheim i sommeren 1989. Billedet er lidt uldent, sikkert fordi det er taget sidst på aftenen, hvor fotografen har blændet helt op og alligevel ikke har kunne holde kameraet helt stille...


Uge 35, 2012


RDK Køf 254
De Frichs-byggede Køf-traktorer gør fortsat god fyldest rundt omkring på de danske jernbaner. Nogle er stadig ved DSB, mens andre er solgt videre til forskellige operatører. I 2007 var Køf 254 hos Railion, som senere er blevet til DB Schenker Scandinavia. Her holder traktoren i Fredericia. I baggrunden ses en stor dansk producent af læskedrikke.


Uge 34, 2012


CFL MX 1029
CFL's godstog til Koppers i Nyborg kører igennem Odense efter at have gjort hold ved det vestlige indkørselssignal i nogle minutter 14. august 2012. Der var forspand på toget, fordi en af MX'erne senere på dagen skulle til Ringsted for at køre Ståltoget til Frederiksværk.


Uge 33, 2012


DSB MG 5626
DSB's IC4-tog kører i øjeblikket kun ganske få afgange som regionaltog mellem Århus og Esbjerg, efter bremseproblemerne ved Marslev i efteråret 2011.

På billedet holder 3 togsæt i Odense i foråret 2012, under hjemtransport til Århus efter forsøg med sammenkobling af 3 togsæt på strækningen mellem Nykøbing F. og Gedser.


Uge 32, 2012


SNNB QD 73
Fra arkivet: På Stubbekøbing Havn stod i mange år efter nedlæggelsen af Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen stadigvæk diverse vognkasser, blandt andet den på billedet viste SNNB QD 73. Denne og et par søstervogne blev anvendt af lokale fiskere.

En af vognkasserne, fra SNNB QD 70, er blevet fint istandsat og står nu i Bandholm.


Uge 31, 2012


DSB EA 3020
DSB's tilbageværende EA-lokomotiver har ikke meget at lave i øjeblikket, normalt fremføres kun nattogparret EN 472/473. I forbindelse med elektrificeringen af strækningen Lunderskov-Esbjerg forventer man dog igen at ville anvende EA-lokomotiver til regionaltog på Sjælland, for at frigøre ER-togsæt til Jylland.

På billedet ses DSB EA 3020 med EN 473 i Holmstrup 26. juni 2012. Fordi toget har ca. 20 minutters ophold i Odense var det tidligere samme aften muligt også at fotografere toget ved Nonnebo og herefter køre til endnu et fotosted på en af de få fine sommeraftener i 2012.


Uge 30, 2012


Marslev station
Den smukke station i Marslev står desværre tom og må ikke anvendes til beboelse, fordi den ligger for tæt på sporet. På den fynske hovedbane ligger flere lignende bygninger på landstationerne. Foto i vintersol 14. januar 2012.


Uge 29, 2012


DSB MFA 5003
DSB MFA 5003 kører i øjeblikket rundt med reklamefoliering for "Børns Vilkår". Vejle 21. oktober 2011.


Uge 28, 2012


DBSRS EG 3104
Nogle gange er det de samme lokomotiver, som man ofte støder ind i. Sådan har det været for redaktøren de seneste måneder, hvor næsten hver eneste EG-obs har været DBSRS EG 3104.

Her ses lokomotivet med en slæber fra Padborg en smuk sommer-morgen mellem Bred og Skalbjerg, 28. juni 2012.


Uge 27, 2012


NEG T4
NEG driver banen mellem Niebüll og Dagebüll, den tidligere NVAG. Der udveksles vogne med DBAG IC-togene i Niebüll, som gennemføres til Dagebüll for forbindelse til færgerne dér. På fotoet ses NEG T 4 netop med 2 IC-vogne afventende færgeforbindelse en dejlig sommerdag i 2009.


Uge 25, 2012


VNJ Ym 73
VNJ's Y-tog bliver nu afløst af nye Lint-togsæt. Her ses det ældste togsæt i Danmark, som endnu er i daglig drift, i form af VNJ YM 73 + VNJ YS 83, i Billum 5. maj 2012.


Til top