Jernbanenyheder IV. kvartal 2010

Danmark

CMP MH 374 ophugget

Esbjerg Jernbane-Klubs bevarede diesellokomotiv, tidligere CMP MH 374 (oprindeligt DSB MH 374) er blevet ophugget på havnen i Esbjerg i slutningen af november 2010, efter at have henstået i flere år. Klubben har så vidt vides aldrig haft maskinen i drift.
(jh) 02.12.2010

 

Til top