Ugens foto arkiv 2016

De fleste uger præsenteres et nyt (eller gammelt) foto på forsiden af Railorama. Herunder er arkiv over de hidtil bragte forsidebilleder. Der er dog enkelte "huller", hvor der af den ene eller anden grund ikke er blevet opdateret med nyt billede i de(n) pågældende uge(r).Uge 40, 2016


Lollandsbanen M 32
Frichs i Århus leverede i 1952 ni dieselelektriske lokomotiver til privatbanerne, kaldet "Marcipanbrød", som i mange år gjorde god fyldest. Alle lokomotiverne eksisterer den dag i dag, bevaret ved forskellige veteranbaner. På billedet holder Lollandsbanens M 32 ved værkstedet i Maribo.
For de lidt yngre læsere af hjemmesiden kan oplyses, at det gule lysindfald til venstre i billedet skyldes, at det var første billede på filmen, som derfor har fået falsk lys ved isættelse af filmen i kameraet. De problemer har man ikke med vores dages digitale kameraer...


Uge 39, 2016


Arriva AR 2049 B
Arriva bestrider togtrafikken på mange sidebaner i Jylland. På billedet gør AR 2049 B + 2049 A et kort ophold i Skærbæk på vej sydpå.


Uge 34, 2016


Ferrocarril de Sóller No. 2
Ferrocarril de Sóller No. 2 rangerer i remise på smalspors-stationen i Palma de Mallorca sidst på eftermiddagen, hvor solen lige akkurat stadig når at ramme et hjørne af sporområdet. Læs mere om denne spændende bane hos My1287.dk.


Uge 25, 2016


DBAG 245 024
Til brug for autotogene mellem den tyske ø Sild og fastlandet, via Hindenburg-dæmningen, får DB Fernverkehr for tiden leveret en række Bombardier TRAXX P160 DE ME diesellokomotiver. På billedet trækker kun få måneder gamle DB 245 024 et sådant tog fra Westerland til Niebüll og passerer undervejs Klanxbüll 19. juni 2016.


Uge 24, 2016


Malus trolje Tm<sup>III</sup> 9511
Malus købte for år tilbage 5 brugte schweiziske troljer, som anvendes ved sporarbejde rundt om i landet. På billedet holder Malus trolje TmIII 9511 i Odense, desværre slemt grafittihærget.


Uge 23, 2016


Stenstrup Syd trinbræt
Stenstrup Syd er et af de små trinbrætter på Svendborgbanen. Der er ikke meget charme over standsningsstedet, men det indeholder hvad der skal til: Perron, overdækket venteskur, billetautomat, infoskærm og et cykelskur.


Uge 22, 2016


NEG MZ 1439
Resterne af den tidligere så stolte jernbanefabrik Scandia i Randers blev lukket af Bombardier sidste år. Men nu kommer der atter liv i bygningerne, idet den lokale virksomhed Projector har lejet sig ind i forbindelse med renovering af 6 svenske "Kustpilen" togsæt. På billedet transporterer NEG MZ 1439 togsættet Y2R 1383 fra Glostrup til Padborg lørdag 28. maj (for videretransport nordpå 30. maj).
Læs mere om renoverings-projektet på TV2 Østjylland og i denne nyhed.


Uge 20, 2016


DSB EA 3012
Da bygningen af den faste Storebæltsforbindelse blev forsinket, valgte DSB af elektrificere Korsør station, også selvom det kun nåede at være nogle få år, man havde glæde heraf. På billedet er DSB EA 3012 netop ankommet med et regionaltog med Bn-vogne og holder ved siden af en af de store IC-færger ved færgelejet i Korsør, i den lavtstående vintersol. Datoen er 28. december 1994.


Uge 19, 2016


ContecRail MY 1158
Midt iblandt sporombygnings-kaos i Odense holder Contec Rail's MY 1158 stemningsfuldt på "risten" blandt diverse DSB-materiel på en smuk forårsaften, hvor solen er ved at gå ned. Kigger man rigtig godt efter kan lidt af CFL Cargo's MX 1029 også anes i øvre, venstre hjørne af billedet ude på pladsen, hvor den få minutter forinden havde trykket en stribe bagharpningsvogne ud.


Uge 18, 2016


DSB MRD 4294 + MR 4094
DSB's MR/MRD-togsæt begynder efterhånden at være en sjældenhed at se i drift. Kun på Lille Syd mellem Roskilde-Køge-Næstved og i Nordjylland anvendes disse aldrende motorvogne i større stil. Netop Nordjylland er lokationen for ugens foto, hvor DSB MRD 4294 + MR 4094 afgår fra Aalborg mod Lindholm den 12. april 2016. Påskeliljerne står så fint, men ellers lader foråret vente på sig nogle uger endnu.


Uge 15, 2016


Tidligere bro for Kolding Sydbaner
Farvestrålende tidligere bro for Kolding Sydbaner over Kolding Å, som førte sporet fra Statsbanestationen til Kolding Syd Station. Broen blev taget i brug i 1922, da KS fik tilslutning til DSB's station.Uge 14, 2016


DSB Ukkpps 42 86 914 2 003-1
Sukkertransport på skinner DSB sukkertransportvogn Ukkpps 42 86 914 2 003-1 i Sakskøbing. Den opmærksomme læser vil bemærke at spor og perroner på Sakskøbing station er under ombygning, halvandet år efter at den hidtidige station var blevet nedrevet i 1984 og erstattet af en ny bygning, indviet i januar 1985.


Uge 12, 2016


Hector 242.502 + DB Systemtechnik 182 506
Weekendens mest fotograferede lokomotiver i Danmark var utvivlsomt de to Taurus-maskiner Hector 242.502 og DB Systemtechnik 182 506, som i dagtimerne står i Nyborg. De anvendes til måletog for højhastighedsforsøg med kørestrømsanlægget på Storebælt og kører med op til 230 km/t mellem Korsør og Nyborg ( - Ullerslev) ved natlige kørsler. Mere om testkørslerne kan læses på sundogbaelt.dk.


Uge 10, 2016


S-RT Rs 31 74 3900 356-5
Øl har i mange år været transporteret med jernbane og øltoget mellem Høje Tåstrup og Fredericia er i dag efterhånden en af de eneste indenlandske godstransporter, som endnu køres på jernbanevogne. I årenes løb har der eksisteret mange forskellige ølvogne, men en som denne er en nyhed: Bagerst i et øltog ses en svensk-ejet Rs-vogn, ombygget så den kan transportere en Carlsberg tankbil med fadøl. Lastbilen kan køre direkte op på godsvognen, som er blevet forsynet med sidestøtter.


Uge 09, 2016


CFL 1807
CFL 1807 rangerer i Herning efter kort forinden at være ankommet som tom maskine sammen med CFL MY 1146 (som anes i baggrunden) fra Taulov. Sammen vil de to maskiner senere køre tomme Transwaggon-vogne, som har været læsset med spånplader, mod Padborg.


Uge 03, 2016


DSB MH 352
Gedserbanen havde en kort opblomstring efter murens fald, men blev så nærmest lagt i mølpose med kun et enkelt alibi-tog inden den endelige nedlæggelse i december 2009. På billedet holder DSB MH 352 på stationen og venter på nye opgaver tilbage i foråret 1990.


Uge 02, 2016


LJ M 35
Lollandsbanen overtog i slutningen af 1980'erne en række Bg-vogne fra DSB. I første omgang blev de blot forsynet med banens logo, men efter et par år blev de shinet op og omlakeret i den smukke Y-togs-farve. Vognene anvendtes primært i det tidlige skoletog fra Nakskov til Nykøbing F. om morgenen og kørte tomme retur i formiddagsgodstoget. På billedet fra Grænge ses to af vognene i netop dette returløb, spændt efter MX-lokomotivet LJ M 35, afventende krydsning.
To af vognene, LJ 75 og LJ 77, er netop annonceret i H0-model fra Dekas - i et ganske lille oplag, så man skal vist skynde sig, hvis man er interesseret.
Uge 01, 2016


DSB 44 86 720 3 115-1 [P] Kommunekemi tankvogn
Kommunekemi i Nyborg havde i 1980-90'erne en interessant vognpark med mange forskellige vogne, primært tankvogne indkøbt brugt fra Sverige. En af disse var DSB 44 86 720 3 115-1 som på billedet ses ved modtagestationen på Teglholmen i Københavns Sydhavn. Et billede af rangering på Teglholmen netop med Kommunekemi-tankvogn kan ses på dette foto.Til top