Om Holeby-banens sidste år

Af John Hansen
 

Dieselnyt 1995 nr. 8 forsideDenne artikel er en opdateret og let udvidet version af en artikel, som jeg første gang skrev i 1995 til Danske Diesel Venners tidsskrift "Dieselnyt". Danske Diesel Venner var en løs sammenslutning af dengang primært yngre jernbaneentusiaster med forkærlighed for GM-materiel, og bladet bestod mest af observationer af tog trukket af MX, MY og MZ-lokomotiver. Men artikler og noter om andre jernbane-emner fandt også plads i bladet.

Nogle af billederne er meget gamle scanninger fra den første engelsksprogede online udgave af denne artikel fra slutningen af 1990'erne, det bedes læserne bære over med indtil videre - de skal nok blive scannet på ny ved lejlighed.

Titlen "Holeby-banen" er i virkeligheden lidt en tilsnigelse, idet der jo faktisk er tale om Lollandsbanens sidestrækning fra Maribo til Rødby Havn. Men i de sidste år, hvor banen var afkortet til Holeby gik den blot under navnet "Holeby-banen".

LJ M 11 på Højbygaard Papirfabrik
LJ M 11 rangerer ved Højbygaard Papirfabrik med to DSB Hbbillns godsvogne, .

Min interesse for jernbaner startede naturligt nok med nogle besøg på min daværende lokale station, Maribo på Lollandsbanen. Tit noterede jeg mig, at der holdt nogle store Hbis-vogne fra Belgien og Holland og ventede på at komme med eftermiddags-godstoget. Hvor de imidlertid kom fra, og hvad de kørte med, tænkte jeg ikke på at undersøge nærmere.

Efterhånden som jeg lærte andre jernbaneentusiaster at kende, hørte jeg dem tale om, at der stadig kørte tog til Holeby på LJ's sidestrækning som førhen gik helt til Rødby Havn, men slog det hen og tænkte at "det kunne da ikke passe"... Maribo-Rødby-Rødby Havn strækningens persontrafik var blevet nedlagt 25. maj 1963 efter Fugleflugtsliniens indvielse og godstrafikken havde længe været svindende. Strækningen mellem Holeby, Rødby og Rødby Havn var således allerede nedlagt i midten af 1980'erne.

Stor var min overraskelse derfor i efterårsferien 1987. Jeg gik på det tidspunkt på et videokursus på den lokale ungdomsskole, og efterårsferien brugte vi på at lave en "krimi-video om et flystyrt i en skov". På et tidspunkt lavede vi en optagelse ved Lysemose skov lige vest for Maribo station. Pludselig kom LJ M 11 med et par godsvogne på krogen, og kørte mod Holeby! Jeg greb videokameraet og lavede nærmest i panik et fuldstændig væltet filmklip af det lille tog, hvor der var mere himmel end noget andet. Men M 11's fløjte hørtes tydeligt... Det kaotiske videoklip eksiterer formodentlig ikke længere, men det er nok heller ikke noget stort tab for eftertiden...

Jeg var straks fyr og flamme, og lod videokursus være videokursus og ræsede på min cykel hjem efter mit kamera, for at indfange toget på tilbageturen. Jeg tog opstilling ved viadukten for Nakskovvej øst for Maribo og ventede - længe! Men endelig kom toget tilbage, med et par andre vogne på krogen. Jeg skød mine første billeder af rangertrækket på Holebybanen.

LJ M 11 med rangertræk fra Holeby til Maribo
Mit andet billede af Holeby-banens tog: LJ M 11 med en belgisk og en hollandsk godsvogn på slæb vest for Maribo ved viadukten for Vestre Landevej, kl. 11.39. Det første billede tog jeg nogle sekunder før, mens toget var i skygge under viadukten.

Siden brugte jeg mangen en fritime eller feriedag på at se om der skulle være vogne til eller fra Holeby. Vognene kørte som rutevogne med kæmpestore papirruller for De Danske Papirfabrikker mellem Holeby og Stevnstrup Jylland (syd for Aalborg). På den gamle Højbygaard Sukkerfabrik i Holeby var i 1960'erne blevet indrettet papirfabrik. En smule af det tre-strengede spor fra roebanernes tid var bevaret - og minsandten om ikke også et lille smalsporet lokomotiv stadig anvendtes til at flytte rundt med internt på fabrikkens 700 mm spor. Det var en traktor bygget af Pedershåb Maskinfabrik i 1930'erne, som overgik til Papirfabrikken i 1966.

Højbygaard Papirfabrik Pedershåb rangertraktor
Der læsses store papirruller i en Hbbillns-vogn ved Højbygaard Papirfabrik . Den lille Pedershåb 700 mm-rangertraktor syner ikke af meget ved siden af den store godsvogn. Data for det lille lokomotiv: Bygget i 1930'erne af Pedershåb til ukendt ejer. 1944 til Arninge Roebaneselskab. 1958 til Sakskøbing Sukkerfabrik (Nielstrup). 1966-1989: Højbygaard Papirfabrik. Herefter til privatmand. 1990 til IBK.

Mange gange var jeg ude langs den gamle strækning og fotografere - i høj sol, eller kedeligt tåget og regnfyldt vejr, som sammen med roemarkerne på Lolland kunne give de mest grå baggrunde man kan forestille sig...

LJ M 11 på vej mod Holeby ved Rødbyvej
LJ M 11 med 3 godsvogne på krogen i det typiske regn- og tågede vejr på Lolland ved Rødbyvej, vest for Maribo .

I Holeby var der ikke længere mulighed for at lave omløb, så for at trykke vognene hen til Papirfabrikken måtte man lave omløb med slæbetov: Godsvognen blev afkoblet, hvorefter man sammenkoblet med slæbetov kørte hurtigt fremad med rangerlokomotivet og så skyndte sig at skifte spor, så godsvognen løb for egen kraft ned mod fabrikken. Lokomotivet kunne så rykke tilbage, og skubbe vognen det sidste stykke under megen skrigen og skuren fra hjulene i den skarpe kurve helt ned til fabrikken.

LJ M 11 skubber godsvogn mod Højbygaard Papirfabrik
LJ M 11 skubber en enlig Hbbillns-vogn igennem den skarpe kurve på vej mod Højbygaard Papirfabrik. Bemærk tre-skinne sporet, som der dog ikke kunne køres på så langt ude fra fabrikken. Holeby .

Som nævnt anvendtes, mens jeg førte notater over jernbanedriften i Maribo, først store godsvogne litra Hbis fra SNCB og NS. Senere, fra omkring årsskiftet 1987-88, fik DSB leveret de første af de kæmpestore Hbbillns-vogne, som herefter gradvist blev de mest anvendte vogne. Da Maribo mistede sin faste rangermaskine (M 11 blev flyttet til Nakskov for at skubbe containervogne frem og tilbage under en ny containerkran dér), blev det Sakskøbings køf-traktor, som også måtte køre til Holeby.

LJ M 17 med en Hbbillns nærmer sig Maribo
LJ M 17 med en Hbbillns nærmer sig Maribo på vej retur til Sakskøbing, .

Men - alting har en ende, og al skønhed og hygge i denne verden forgår. Således også Holebybanen: I efteråret 1989 var det slut, transporten af papirrullerne overgik til landevejen, og den 31. oktober kørte det sidste rangertræk. Desværre havde jeg på det tidspunkt travlt med mit sidste år i gymnasiet, så jeg ikke fik fotograferet endsige set det sidste tog.

Sporet lå endnu i en årrække, dog i sørgelig forfatning, for så omkring 1995 at blive omdannet til "Jernbanestien Lolland", en grusbelagt cykel- og gangsti på banens tracé mellem Rødbyvej sydvest for Maribo og diget ved Østre Kaj i Rødbyhavn.

Den smalsporede Pedershåb-traktor blev først solgt til en privatmand. I 1990 blev den solgt videre til Industribaneklubben i Hedehusene, som har bevaret det lille lokomotiv for eftertiden.

700 mm Pedershåb rangertraktoren på Højbygaard Papirfabrik
700 mm Pedershåb rangertraktoren på Højbygaard Papirfabrik. Holeby .

 

Lollandsbanens sidestrækning fra Maribo til Rødby Havn

Strækningen Maribo - Rødby - Rødby Havn

I forbindelse med anlægget af Lollandsbanen fra Nykøbing F. til Nakskov i 1873-74 blev der også i samme ombæring anlagt en sidestrækning fra Maribo til Rødby via Holeby. Strækningen blev indviet 1. juli 1874, sammen med hovedstrækningen. Banen blev forlænget til Rødby Havn i 1912.

Stationerne undervejs

På strækningen var en række trinbrætter og stationer:
Km. 0,0: Maribo station
Km 4,4: Søholtvejen trinbræt ved vejen af samme navn.
Km 6,0: Bursø station
Km 8,9: Holeby station
Km 10,6: Højbygaardsvej trinbræt
Km 14,4: Rødby station
Km 17,6: Vennersminde trinbræt
Km 19,6: Rødby Havn

Persontrafikken blev som tidligere nævnt nedlagt 25. maj 1963 i forbindelse Fugleflugtsliniens indvielse. Godstrafikken havde i årene i forbindelse med anlægget af stationen i Rødby Færge og Fugleflugtsliniens anlæg været enorme, idet meget materiale blev fragtet dertil ad Lollandsbanen. Men herefter svandt godset langsomt ind. Sporene mellem Rødby og Rødby Havn blev fjernet i 1987, efter at strækningen var officielt nedlagt i 1984.

Holeby-banen set mod syd-vest
Holeby-banen set mod syd-vest fra viadukten for Vestre Landevej i Maribo. Til venstre ses sidespor for K. B. Engelsen (tidligere Maribo sukkerfabrik). .


Ariel/Dansk Luftfoto
Lollandsbanens baneafdeling arbejder ved Søholtvej 1989, Ariel/Dansk Luftfoto. Kilde: Danmark set fra luften, foto A089138_011.


Ariel/Dansk Luftfoto
Et foto mere af samme situation med LJ MT 1 ved Søholtvej 1989, Ariel/Dansk Luftfoto. Kilde: Danmark set fra luften, foto A089139_022.


Holeby station

Selvom Holeby var nedlagt for persontrafik i 1963 fortsatte godstrafikken. Blandt de store kunder var udover Papirfabrikken også B&W's motorfabrik (indtil starten af 1980'erne), som havde eget sidespor lige syd for stationen, samt Qvade, der fik leveret korn- og foderstoffer indtil midten af 1960'erne.

I 1980'erne var der stadig rester af perronen og en del af spornettet tilbage. Efter en af mine cykelture tegnede jeg nedenstående sporplan for Holeby station:

Håndtegnet sporplan for Holeby 1989
Håndtegnet sporplan for Holeby 1989

Selvom den er lidt naiv og dårligt proportioneret har den faktisk ramt selve sporforløbet meget godt, hvis man sammenligner med samtidige lodfotos fra Det Kongelige Biblioteks luftfotosamling:

Holeby lodfoto 1979, Aerokort
Holeby lodfoto 1979, Aerokort. Indkørslen fra Maribo ses øverst i billedet, lidt til venstre for midten. Nederst til venstre stationen, øverst i højre side Papirfabrikken. På det 3-strengede overleveringsspor ses to større godsvogne. Kilde: Danmark set fra luften, foto AEK79-7907_380.


Indkørslen til Holeby set fra nord
Indkørslen til Holeby set fra nord .


Holeby stationsbygning
Stationsbygningen i Holeby set fra syd-vest . Det ses, at der endnu ligger spor helt hen til perronen, mens det er fjernet videre mod Rødby (i forgrunden af billedet).


LJ M 11 ankommer til Holeby
LJ M 11 Ankommer til Holeby. .


Omløb med slæbetov
Omløb med slæbetov, hvor godsvognen er blevet afkoblet og med tovet bliver trukket hen over sporskiftet mod papirfabrikken. Rangertraktoren rykker derefter tilbage for at skubbe videre mod papirfabrikken. .


LJ M 11 med rangertræk i Holeby løber om
Efter omløb med slæbetov er Hbbillns-vognen rullet nedad mod Højbygaard Papirfabrik. LJ M 11 nærmer sig for at skubbe det sidste stykke. .


Højbygaard Papirfabrik

Højbygaard Papirfabrik blev til ved ombygning af den tidligere sukkerfabrik. De gamle fabriksbygninger blev totalt ombygget fra årsskiftet 1960/61 og produktionen blev omstillet især til fluting, som var "bølgen" i bølgepappet.

Papirfabrikken havde 2 smalsporede rangertraktorer:

Pedershåb nr. 375, bygget 1943 til Højbygaard Sukkerfabrik. 1962 solgt til De Forenede Papirfabrikker, Holeby.
Pedershåb nr. ukendt, byggeår ukendt, 1944 til Arninge Roebaneselskab. 1958 til Sakskøbing Sukkerfabrik (Nielstrup). 1966-1989: Højbygaard Papirfabrik. Herefter til privatmand. 1990 til IBK.

Højbygaard Papirfabrik luftfoto 1992, Ariel/Dansk Luftfoto
Luftfoto af Højbygaard Papirfabrik set fra syd, 1992, altså efter nedlæggelsen af jernbanen til Holeby, Ariel/Dansk Luftfoto. Man aner at sporet har gået i en skarp kurve omtrent til venstre for de parkerede biler midt i billedet. Kilde: Danmark set fra luften, foto A920345_001.


Højbygaard Papirfabrik Pedershaab 700mm traktor
Højbygaard Papirfabrik Pedershaab 700mm traktor med DSB Hbbillns-vogn. Man bemærker det tre-strengede spor. .


LJ M 11 med en enkelt godsvogn nærmer sig Maribo
Atter en gang er LJ M 11 på vej retur til Maribo, denne dag med en DSB Hbbillns på krogen. Landskabet er dækket af et fint lag sne. Sporet til venstre i billedet går til den tidligere Maribo Sukkerfabrik, nu en skumgummifabrik. Set fra Vestre Landevej ved for Maribo .

 

Den oprindelige artikel i pdf-format kan downloades her. Bemærk at der angives forkerte data for smalspors-rangertraktoren i artiklen!

 

Kilder og øvrig læsning om Holebybanen og Højbygaard Papirfabrik:

Dansk Jernbanearkiv / Per Topp Nielsen
Dansk Jernbanearkiv (Pedershaab 375) / Per Topp Nielsen
"En smal traktor", Jernbanen.dk forum 29. september 2013
Holebybanen, Jernbanen.dk forum 25. oktober 2010
Smalspor.dk
Højbygård Sukker-og Papirfabrik, Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv
Højbygaard Papirfabrik 1961-1993, af Keld Dalsgaard Larsen. Museumsilkeborg.dk
Højbygaard Sukkerfabrik, af Tommy Nilsson. Jernbanen.dk
Lollandsbanen 1874-1999 af Ole Jensen og Thomas N. Olesen, Dansk Jernbane-Klub nr. 49, 1999. ISBN 87-87050-41-2

 

Sidst opdateret 27. december 2021Til top