Jernbanenyheder

Danmark

Første togsæt ankommet til Odense Letbane

Første togsæt til Odense Letbane ankom onsdag 19.02.2020 omkring kl. 18.45 til kontrol- og vedligeholdelsescenteret i Hjallese (CMC) fra Stadlers testanlæg i Velten nær Berlin.

Første togsæt til Odense Letbane
Levering af første togsæt til Odense Letbane Togsættet er netop blevet afleveret på Odense Letbanes kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC) i Hjallese, 20. februar 2020.

Transporten startede 17.02.2020, hvor togsættet blev læsset på en blokvogn og kørt mod Odense som en særtransport, der tog flere dage. De odenseanske letbanetog er 29,20 m meter lange og vejer omkring 40 ton, hvorfor lastbil-vogntoget, som transporterede letbanevognen, var i alt 40 meter langt. Dertil kommer en medbragt rampe på 12 meter, som toget kan komme op og ned ad.

Togsættet blev læsset af blokvognen og sat på skinner på CMC 20.02.2020 om formiddagen, men har dog endnu ikke trillet ved egen kraft, idet kørestrømmen på området endnu ikke er tilsluttet.
Første togsæt til Odense Letbane
Første togsæt skubbes de sidste meter af blokvogn ved håndkraft.

Det første togsæt er helt færdigt udvendig. Indvendigt mangler det dog at få monteret blandt andet stofsæder. Den sidste montering vil foregå på CMC, hvor toget altså blev leveret til Odense Letbane. Sideløbende foregår der montering af andre letbanevogne på Stadlers anlæg i Berlin, så alle 16 Odense-tog kan blive færdige til levering i løbet af efteråret.

I løbet af de kommende uger bliver der succesivt leveret der flere letbanetogsæt til Odense med korte mellemrum. Disse skal ligeledes færdiggøres indvendigt.

Når den første helt færdige letbanevogn befinder sig på CMC, vil Odense Letbane invitere interesserede til at besøge kontrol- og vedligeholdelsescenter ved Munkebjergvej og se toget - et arrangement som vil finde sted i løbet af marts eller april måned.

Det først leverede togsæt er i øvrigt ikke internnummer "1", men et af de efterfølgende numre, idet "1" vil blive leveret færdigt monteret til Odense.

En række billeder fra begivenheden kan ses i billedgalleriet.
(jh) 20.02.2020

Tre DSB ME-lokomotiver solgt til Sverige

DSB har solgt ME 1509, ME 1513 og ME 1527 til Nordic Refinance i Sverige. Lokomotiverne er blevet solgt i november 2019, efter en budrunde i september 2019. Efter salget blev de tre ME-lokomotiver straks taget ud af drift, for ikke at slide yderligere på dem. De blev parkeret på lokomotivværkstedet på Otto Busses Vej, hvor de blev startet op hver anden dag samt tilsluttet fremmednet, for at de nemt kunne startes igen. Kort inden afhentningen til Sverige fik alle 3 lokomotiver et mindre eftersyn ved DSBs værksted.

05.02.2020 blev de transporteret af Hector Rail 241.010 til Sverige i togene HM 6083 (Gb-Gl) og HM 45608 (Gl-Mgb). Dagen efter, 06.02.2020, fortsatte transporten i Sverige videre fra Malmö til Långsele, hvor de skal på værksted hos Railcare, som tog Tjt 32408, trukket af GC Ma 965 (som ejes af museumsforeningen Stambanans Wänner).

Ifølge svenske sædvanligvist veloplyste kilder skal et af lokomotiverne udlejes til Nordiska Tåg og anvendes i Kil fra april måned. De to øvrige maskiner kommer eventuelt til at køre som rangerlokomotiver(!) ved malmtrafikken som Railcare varetager for Kaunis Iron. Nyt svensk betegnelse bliver litra TME.

Nordic Refinance er i øvrigt ikke ukendt i forhold til tidligere danske lokomotiver, selskabet ejer således i forvejen 9 tidligere DSB MZ-lokomotiver samt en tidligere DSB MX, i form af NRFAB TMZ 1410, TMZ 1411, TMZ 1448, TMZ 1450, TMZ 1451, TMZ 1454, TMZ 1458, TMZ 1460, TMZ 1461 samt TMX 1024.

Efter salget af de 3 maskiner har DSB 29 af de oprindeligt 37 ME-lokomotiver tilbage i drift, idet ME 1501 blev udrangeret i 2015 og overdraget til Jernbanemuseet, ME 1502 og ME 1507 blev ophugget i 2016, ME 1510 ophugget i 2007 og ME 1512 blev ophugget i 2018.

Kilder: I huvudet på en lokförare
(jh) 06.02.2020

DSB vælger Talgo-personvogne til Tysklandstrafik

DSB har tildelt kontrakten på otte personvognstammer, hver med en kapacitet på mindst 440 passagerer, som vil blive leveret fra 2023 og skal indsættes i trafikken til Hamborg, til spanske Talgo.

De nye vogne skal være rygraden til den internationale trafik, der køres mellem Danmark og Tyskland. Vognene skal køres af de allerede bestilte Vectron el-lokomotiver fra Siemens, med en maskine i hver ende i "sandwich-formation". Vognstammerne er kendetegnet ved at køre på fælles enkelt-aksel bogier (i stil med S-togene litra SA/SB/SC/SD hhv. SE/SF/SG/SH), en i Spanien veludviklet og -afprøvet teknik igennem mange år. Ud over at leve op til de tekniske krav i Danmark og Tyskland lever vognene også op den fælleseuropæiske standard (TSI/Technical Specification for Interoperability). Kontrakten med DSB er en rammeaftale, som også indebærer leverancer af reservedele i 16 år, samt mulighed for at købe flere enkeltvogne og fulde vognstammer efter behov.

Den første vognstamme skal efter planen sættes i drift fra juni 2023, hvorefter resten indsættes løbende i den daglige drift. Vognene skal i lighed med de eksisterende dobbeltdækkervogne vedligeholdes af DSB.

Leverancen til DSB kommer i forlængelse af Talgos levering af lignende vogne til DB, kaldet fjerntrafiktog "ECx", blandt andet til brug på strækningerne Köln-Westerland/Sylt, Hamburg-Obersdorf og Berlin-Amsterdam.
(jh) 05.02.2020

Til top