Ugens foto arkiv 2019

De fleste uger præsenteres et nyt (eller gammelt) foto på forsiden af Railorama. Herunder er arkiv over de hidtil bragte forsidebilleder. Der er dog enkelte "huller", hvor der af den ene eller anden grund ikke er blevet opdateret med nyt billede i de(n) pågældende uge(r).Uge 52, 2019


DB Cargo EG 3102
Med et sommerbillede fra 2019, hvor DB Cargo EG 3102 passerer Marslev med et godstog mod Tyskland, ønskes læserne Glædelig jul. Nu bliver dagene allerede igen lysere og snart er det atter tid til at klippe hæk...


Uge 51, 2019


DB 103 237-4
De formskønne elektriske lokomotiver BR 103 var i mange år rygraden i IC- og IR-trafikken hos Deutsche Bundesbahn. På billedet fra sommeren 1991 ses 103 237-4 med en blå IR-stamme på Uelzen banegård.


Uge 50, 2019


DSB EA 3001
Sne og højtryksvejr har en magisk dragende kraft på jernbanefotografer. Således også på undertegnede, som i november 1995 hoppede på jernhesten for at fotografere i Hellerup efter et mindre snevejr. Perronerne er for længst ryddet og sneen er da også allerede ved at smelte, men derfor er det nu alligevel dejligt at se DSB's første EA-lokomotiv, EA 3001, med sydgående regionaltog på Kystbanen.


Uge 49, 2019


Rødekro station, gadeside
DSB lod i løbet af 1960'erne opføre en række nye stationsbygninger, enten på årtiets eneste nye strækning, Fugleflugtslinjen, eller hvor de eksisterende bygninger ikke længere var tidssvarende. Fælles for disse bygninger er brugen af præfabrikerede elementer og den stramme komposition i arkitekturen. Onde tunger kunne kalde disse bygninger for "stationskasser". Personligt synes jeg, at de (næsten) alle har et smukt udtryk.

En af disse stationsbygninger er Rødekro i Sønderjylland, som her ses fra gadesiden i marts 2019.


Uge 45, 2019 - i denne uge opdateres hver dag med tema
Murens fald og årene derefter i Østtyskland


To dobbeltdækker-stammer
Mens færgeruten mellem Gedser og Warnemünde endnu eksisterede kunne man nemt tage S-banen fra Warnemünde til Rostock, da denne afgik fra samme station. Senere, da færgeruten blev flyttet til Rostock Überseehafen, og overførslen af jernbanevogne i øvrigt ophørte, var det ikke længere nemt at komme med toget på den tyske side, da der var næsten en kilometer at gå til nærmeste S-bane station.

På billedet fra april 1991 ses endnu de originale S-bane dobbeltdækkervogne i brug.


Uge 45, 2019 - i denne uge opdateres hver dag med tema
Murens fald og årene derefter i Østtyskland


DR 112 847-9
Gernrode er endestation for en af smalsporsstrækningerne i Harzen, men også normalsporsdelen kunne i 1991 byde på jernbanemotiver, som her hvor DR 112 847-9 ses under omløb på stationen. Man bemærker de mange lukkede Gbs-vogne som henstår.


Uge 45, 2019 - i denne uge opdateres hver dag med tema
Murens fald og årene derefter i Østtyskland


DR 99 2322-8 og 99 2331-9
Østtyskland i form af staten DDR - Deutsche Demokratische Republik - nåede jeg kun at besøge én gang, og det var først efter murens fald. Dansk Jernbane-Klubs Lolland-Falster afdeling havde arrangeret et besøg ved smalsporsbanen Molli mellem Bad Doberan og Kühlungsborn ved den østtyske Østersøkyst. Turen gik (og går for så vidt stadig) med damplokomotiv gennem gaden i Bad Doberan og kan varmt anbefales.

På billedet ses de 2 damplokomotiver DR 99 2322-8 og 99 2331-9 under vandtagning ved maskindepotet i Kühlungsborn.


Uge 45, 2019 - i denne uge opdateres hver dag med tema
Murens fald og årene derefter i Østtyskland


DR 118 619-6 med godstog
Sommerferien 1991 gik til det tidligere Østtyskland, blandt andet til Berlin. Men af en eller anden grund har jeg ikke ret mange jernbanebilleder fra selve Berlin fra den tur. Måske var det benovelsen over storbyen, som gjorde at jeg ikke turde tage billeder, eller også var der bare så meget andet at kigge på.

En tidlig aften på vej fra centrum til indkvarteringen havde jeg dog lidt tid på Berlin-Wannsee i den sydvestlige udkant af byen og fik dette middelmådige billede af diesellokomotivet DR 118 619-6 med et godstog som passerer stationen.


Uge 45, 2019 - i denne uge opdateres hver dag med tema
Murens fald og årene derefter i Østtyskland


DB 182 013
I den kommende weekend er det 30 år (sic!) siden Murens fald, hvilket som bekendt skete om natten mellem torsdag 9. november og fredag 10. november 1989. Dermed blev skrevet verdenshistorie og den kolde krig var endegyldig forbi. Knapt et år senere var de to Tysklande igen forenet.

Kort tid efter genforeningen indså man behovet for en ny, stor hovedbanegård i Berlin, som (igen) blev hovedstad for det samlede land. Indtil da var det stationer som Bahnhof Zoologischer Garten i Vestberlin og Berlin Ostbahnhof (i perioden 1987-1998 faktisk kaldet Hauptbahnhof) og Berlin Alexanderplatz i Østberlin, der fungerede som en slags "hovedbanegårde". I 1992 blev projektet, i første omgang kaldet Lehrter Bahnhof vedtaget. Den indeholder sporkrydsning i flere planer og knytter adskillige banelinjer sammen. I løbet af opførelsestiden blev projektet omdøbt til Berlin Hauptbahnhof.

På billedet fra 2016 ses DB 182 013 med en dobbeltdækkerstamme på den i 2006 indviede Hovedbanegård.


Uge 43, 2019


Letbanestationen Parkering Odense Syd under anlæg
I den sydlige ende af den kommende Odense Letbane skrider anlægsarbejderne hurtigt frem og det begynder faktisk at ligne en brugbar letbane. Således som på billedet fra starten af oktober 2019 ved den kommende station Parkering Odense Syd, som ligger ganske tæt ved det kommende kontrolcenter og Nyt OUH. Her vil der i de kommende år tillige blive anlagt en ny fjernbusterminal, samt en stor pendler-parkeringsplads.
På billedet kigger vi mod øst og i højre side ligger kontrolcenteret.

Den opmærksomme læser bemærker, at perronerne er anlagt, sporet er støbt fast, køreledninger er monteret, ja sågar bænke og skraldespande er sat op. Inden længe vil testkørsler med de første letbanetog da også efter planen skulle begynde netop her.


Uge 41, 2019


DB 295 021-0
To generationer store rangerlokomotiver ved DB: 295 021-0 (bygget af MaK i 1975) og 261 096-2 (bygget af Voith i 2012). Maskinerne ses holde lørdagshvil ved rangerbanegården Bf Hamburg Süd i vinteren 2018.


Uge 39, 2019


DSB MZ 1445
Sommeren 1995, DSB MZ 1445 kommer buldrende mod Rødby Færge syd for Lolland Syd krydsningsstation, med Danlink godstog med en mængde containere og veksellad. Set fra en gammel roebanebro - hvor der på dette tidspunkt stadig ligger sporrester. I forgrunden ses forsignalet for Lolland Syd.


Uge 37, 2019


Bandholm station, gadeside
Maribo-Bandholm Jernbane var landets første privatbane, åbnet i 1869. Stationsbygningen i Bandholm er den oprindelige og hører derfor til de absolut ældste, bevarede jernbanebyggerier i Danmark. Museumsbanen MBJ har i 1990'erne istandsat bygningen på smukkeste vis. På fotoet ses gadesiden i forbindelse med Museumsbanens 50-års jubilæum i 2012.


Uge 36, 2019


DBSRS MZ 1459
I sommeren 2010 blev EA 3015 overført fra København til Padborg, for transport videre til Bulgarien, hvor lokomotivet er blevet anvendt som reservedelslager og - så vidt vides - stadig eksisterer.

På billedet ses DBSRS MZ 1459 med transporten, som ud over EA 3015 bestod af en Rs-vogn med reservedele.


Uge 35, 2019


DSB ME 1535
S-togs-stationen Enghave blev nedlagt 3. juli 2016 og erstattet af den nærliggende Carlsberg station. På billedet bruser DSB ME 1535 forbi på fjerntogssporene tilbage i maj 1993.


Uge 34, 2019


De Danske Sukkerfabrikker rangertraktor i  Gørlev
De Danske Sukkerfabrikker var i mange år en stor kunde ved jernbanerne. I Gørlev anvendtes en rangertraktor bygget af Nagbøl i 1961 til intern rangering af normalsporede godsvogne. Omkring 2005 kom den til DJK/MHVJ, men måtte ophugges i Handest i 2015, da den var i ringe stand.

På billedet ses den holde ved fabrikken i Gørlev i maj 1995. Om den endnu blev anvendt på dette tidspunkt vides faktisk ikke.


Uge 33, 2019


DSB MY 1125
Hverdag for snart mange år siden: DSB MY 1125 og DSB Køf 256 holdende i Silkeborg i juni 1990. Bag køf'en ses en række stykgodsvogne. MY-lokomotivet venter formodentlig på at skulle køre godstog mod Århus senere på dagen.


Uge 32, 2019


DSB ME 1501
Hverdag i december måned for snart 25 år siden: DSB ME 1501 holdende klar til afgang med regionaltog fra Nykøbing F. til København. I venstre side ses DSB MFB 5284 forrest i EC-tog til Hamburg, i højre side LJ Lynettetog til Nakskov.


Uge 31, 2019


DSB MZ 1436
Dette foto vinder ingen priser hverken for teknik eller komposition, men vises alligevel, fordi det er et af de sidste jeg har af MZ III i daglig drift. Som bekendt blev denne serie af MZ-lokomotiver udrangeret først, blandt andet på grund af problemer med motorstativerne.
DSB MZ 1436 afgår 9. juni 1998 fra Østerport med Danlink godstog gennem "røret", dvs. via Nørreport-Vesterport-Københavns Hovedbanegård.


Uge 30, 2019


DSB MQ 4130 ankommer til Hjallese fra syd.
Hjallese station er i øjeblikket under ombygning, idet perronen forlægges til øst-siden af sporet, for nem overgang til den kommende Odense Letbane. Adgang kommer til at ske via en gangbro, som på billedet ses under opførelse. I baggrunden ses resterne af et kontorhus som blev slemt brandskadet i foråret 2019.


Uge 29, 2019


PKP Cargo ET22-883
Til brug i tunge godstog fik De Polske Statsbaner PKP leveret i alt 1183 elektriske 6-akslede lokomotiver litra ET22 i årene 1969-1989. De imponerende maskiner vejer 120 tons, yder 3.000 kW og har en trækkraft på 420 kN.
De udgør fortsat rygraden i PKP Cargos flåde af lokomotiver. På billedet ses PKP Cargo ET22-883 i Tarnowskie Góry i 2013.


Uge 27, 2019


PKP EP07-1007
De Polske Statsbaner PKP fik i årene 1965-1994 leveret i alt 483 lokomotiver af typen EU07. Disse var baseret på typen EU06, som igen var baseret på de britiske Class 83 elektriske lokomotiver.

I årenes løb er en del af EU07-erne blevet moderniseret og ombygget, således er typen EP07 forsynet med nye motorer og ændret gear, så de er bedre egnede til persontog.

På billedet ses PKP EP07-1007 i 2016, hvor maskinen rangerer på Poznans hovedbanegård.


Uge 26, 2019


DBSRS MZ 1457
En dejlig sommerdag i 2010 er DBSRS MZ 1457 på vej med "øltoget" G 9233 fra Høje Tåstrup til Fredericia og her fanget øst for Odense.


Uge 24, 2019


DBSRS EG 3105
Det føles allerede som lang tid siden, at EG-lokomotiverne kørte i den oprindelige blå bemaling. Ugens foto af DBSRS EG 3105
med et godstog mod Maschen er da også næsten 10 år gammelt.


Uge 23, 2019


FCC 51203 løber om på stationen i Santa Clara
Hasta la victoria siempre! I anledning af Grundlovsdag og valgdagen til det danske folketing tager vi et billede af en diamentral modsætning fra Cuba, hvor Che Guevaras kontrafej holder øje med, at alt er som det skal være i det socialistiske land.
FCC 51203 løber om på stationen i Santa Clara efter at være ankommet med tog fra universitetet i udkanten af byen. Det tidligere canadiske GMD-1 lokomotiv har ligesom DSB's MX'ere en 12-cylindret EMD 567C dieselmotor, så det er en velkendt brummen som akkompagnerer billedet. Af hensyn til akseltrykket har lokomotivet den lidt usædvanlige akselrækkefølge (A1A)'Bo', hvilket ses tydeligt på billedet med de 3- og 2-akslede bogier.


Uge 22, 2019


Odense Letbanes kontrol- og vedligeholdelsescenter under opførelse
Odense Letbane begynder for alvor at tage form rundt omkring i den fynske hovedby, som her hvor Letbanens kontrolcenter er under opførelse i den sydlige ende af byen. I forgrunden ses opstillingsspor lagt løst op, mens køreledningsmaster allerede er støbt fast. Efter planen skal de første togsæt fra Stadler modtages i slutningen af året.


Uge 21, 2019


DSB MT 155
DSB MT 155 kører en vinterdag i 1995 langs med Toldbodgade i Nyborg med et godstræk fra havnesporene. Første vogn efter lokomotivet er en Schweizisk Gbs, derefter en to-akslet tankvogn fra Dansk Ammoniak A/S, en ukendt, formodentlig tysk, tankvogn og en stribe ballastvogne. I baggrunden ses kirkespiret fra Vor Frue Kirke.


Uge 20, 2019


ZSSK 240 036-4
Skoda byggede i slutningen af 1960'erne en række elektriske lokomotiver til de daværende tjekkoslovakiske statsbaner med et meget særpræget udseende, et design som nærmest lignede noget fra det sovjetiske rumprogram! I Tjekkiet og Slovakiet går de under kælenavnet Laminátka, som vist hentyder til fronterne opbygget i glasfiber. Lokomotiverne er stadig i drift i Slovakiet, som her i august 2016 hvor ZSSK 240 036-4 rangerer på Bratislavas hovedbanegård.


Uge 19, 2019


DSB MQ 4929
Normalt kan man en gang i timen opleve 3 regionaltog møde hinanden i Ringe, som på billedet fra 17. april 2019, hvor DSB MQ 4929 netop er ankommet i spor 1 med RV 4633 mod Svendborg, DSB MQ 4930 holder i spor 2 med RV 4632 til Odense og DSB MQ 4925 afventer i spor 3 med RV 2632, som standser ved alle stationer og standsningssteder, også mod Odense.

I øjeblikket er kører der dog færre tog på Svendborgbanen, som følge af lokomotivførermangel pga. sporarbejder på Sjælland.


Uge 18, 2019


Aarhus Letbane togsæt 1206
30. april 2019 genåbnede jernbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa, efter at have været under ombygning til Letbane siden slutningen af august 2016. Dermed er hele Aarhus Letbanes første etape, dvs. Odderbanen, Grenaabanen og den nyanlagte strækning til Lisbjerg/Lystrup komplet.
Officiel genåbningsdag for Grenaabanen bliver i forbindelse med en åbningsfest lørdag 12. maj.

På billedet fra juli 2018 ses togsæt 1206 på den nyanlagte del af Letbanen ved Olof Palmes Allé station. Man ser resultatet af den tørreste sommer i mands minde, i form af vissent græs mellem sporene.


Uge 17, 2019


PKP EU44 / 5 370 008 med nattog
De polske statsbaner PKP fik i 2009-10 leveret 10 Taurus-lokomotiver fra Siemens, fortrinsvis til EuroCity tog mellem Warszawa og Berlin. De anvendes imidlertid også til andre tog, som det ses på billedet fra Warszawas østbanegård i august 2016, hvor EU44/3 570 008 netop er ankommet med et nattog.


Uge 16, 2019


DBAG 648 332 + 648 832
I Schleswig-Holstein anvender DB Regio en række Alstom Coradia LINT 41 i regionaltog på sidebanerne i området. På billedet fra Owschlag har 648 332 + 648 832 dog fået lov til at køre på hovedstrækningen mellem Flensburg og Hamburg, idet togene fra Husum til Kiel bruger denne mellem Jübek og Osterrönfeld.


Uge 14, 2019


Contec M 32 på godspladsen i Odense
På den netop gennemførte DMJU-modeljernbaneudstilling i Tåstrup annoncerede Heljan et længe ønsket lokomotiv som H0-model: De Frichs-byggede Marcipanbrød, som blev leveret til en række danske privatbaner i 1952. Alle 9 byggede lokomotiver er bevaret i dag. Modellerne er planlagt til at udkomme i 2020 og billeder af prototypen som blev præsenteret på modelbanemessen ser særdeles lovende ud.

Nyheden skal naturligvis fejres med et billede af forbilledet taget i 2008, hvor den tidligere Lollandsbanen M 32 et par dage forinden var blevet overtaget af Contec. Efter nogle år blev lokomotivet overdraget til ØSJK i Køge for brug i veterantog.


Uge 13, 2019


DB 445 031
Fra 2017 afløste Bombardier Twindexx dobbeltdækkermotorvogne de lokomotivtrukne regionaltog i Schleswig-Holstein. På billedet ses DB 445 031 under indkørsel til Neumünster med tog 21025 fra Kiel til Hamburg Hbf den 2. marts 2019.


Uge 09, 2019


ZS 441-746 ankommer til Beograds hovedbanegård
Beograds Hovedbanegård var i drift indtil slutningen af juni 2018, hvorefter alle tog blev flyttet til andre banegårde i byen, blandt andet den nybyggede Beograd Center station.
Den gamle banegård var en oplevelse, hvor man følte sig sat tilbage i tiden: Udendørs café på perronerne. Intet sikringsanlæg og alle sporskifter var håndbetjente. (Internationale) Tog fra alle verdenshjørner. I det hele taget emmede den af atmosfære.

På billedet ankommer ZS 441-746 med en serbisk og to makedonske vogne. Lokomotivet kan ikke lyve sig fra sine svenske aner, men er bygget af Rade Koncar i 1986.


Uge 08, 2019


banedanmark entreprise 695
Vedligehold af infrastruktur hører til dagligdagen på jernbanen. På billedet er man ved at efterse og pudse PU-signaler på Odense Banegård. Til arbejdet anvendes et tovejeskøretøj, opbygget på en Volvo lastbil monteret med en kran og skinnehjul. Bemærk hvordan kørestrømsledningen er jordet, så man kan være sikker på at undgå ulykker.


Uge 07, 2019


Odense gamle banegård
Odense gamle banegård: Odenses 3. banegård fra 1914 er tegnet af Heinrich Wenck i nybarok stil. Fra 1995 blev banegården erstattet af Odense Banegård Center, som skimtes i baggrunden af billedet, hvorefter bygningen har været anvendt til forskellige liberale erhverv og til kontorer. På tidspunktet for optagelsen af billedet, i 2015, var der indrettet musikbibliotek i den smukke, gamle bygning.


Uge 05, 2019


BDZ 77 009-9 klar til afgang fra Septemvri
Da eders redaktør i sommeren 2016 rejste fra Grækenland til Danmark på Interrail gennem det østlige Europa var en af de baner jeg så mest frem til at besøge 760mm smalsporsbanen mellem Septemvri og Dobrinishte. Banen har flere gange været truet af lukning, men eksisterer heldigvis den dag i dag.

På billedet holder BDZ 77 009-9 klar til afgang fra Septemvri. Jeg var lidt en kylling og var bange for ikke at komme videre østpå samme dag hvis jeg missede det modkørende tog, så jeg turde kun tage toget ganske få stationer sydpå til Varvara. Her ventede jeg en times tid på det nordgående tog og kørte så de 15 minutter det tog at komme retur til Septemvri igen. Det grinede konduktøren gevaldigt meget af, da hun så min billet...

Når jeg igen en gang kommer på de breddegrader bliver det helt sikkert med en intention om at køre hele turen på 125 kilometer både frem og tilbage igen, så turen igennem de uvejsomme bjerge kan opleves, hvilket er hele banens eksistensgrundlag.


Uge 04, 2019


DB Gravita 261 098-8 passerer Hamburg-Harburg
Voith i Kiel leverede 2010-2013 i alt 130 dieselhydrauliske Gravita lokomotiver til Deutsche Bahn. Maskinerne anvendes både til rangering og lettere strækningskørsel. Designet med de skarpe kanter og skrå flader minder på mange måder om stealth jagerfly, omend anvendelsen naturligvis er langt mere fredsommelig. Det ændrer dog ikke på, at de har et herligt brutalt og nærmest ondt udseende.

På billedet passerer DB 261 098-8 Hamburg-Harburg mod syd med 261 033-5 på slæb. De to trafikrøde lokomotiver er skiller sig ud fra de grå omgivelser på sådan en vinterdag...Til top