Køreplaner

Køreplaner er et omfattende emne, som her blot skal behandles ganske overfladisk.

For en glimrende indføring i principperne for køreplaner for lægmand kan anbefales bogen Modeljernbane som hobby af Kaj Juul-Pedersen fra 1971, ISBN 87-19-30330-0. Selvom titlen antyder at den handler om modeljernbaner indeholder den rigtig meget fin information om det store forbillede også. Den kan lånes på bibliotekerne.

Køreplaner er omdrejningspunktet for styring af jernbanedriften. Der findes flere forskellige udgaver af køreplaner. Blandt andet kan nævnes:
  • Publikumskøreplaner, hvor passagerer kan få overblik over ankomster og afgange. Heri er ikke optaget godstog.
  • Tjenestekøreplaner, hvor fx. lokomotivføreren kan få overblik over sine køretider, opdelt i Tjenestekøreplan Øst (TKØ), Tjenestekøreplan Vest (TKV) og Tjenestekøreplan Gods (TKG), samt Tjenestekøreplan S-banen (TKS).
  • Grafiske køreplaner, som viser tog på en given strækning, især anvendelig ved planlægning af køreplanen.

Køreplansperioder og køreplanskift

Da jernbanedriften er afhængig af planlægning på tværs af landegrænser fastlagde man i Europa igennem mange år køreplanskift på en årlig international konference, Europäische Fahrplankonferenz. Fra 1996 blev denne afløst af Forum Train Europe (FTE). Køreplaner følger således ikke kalenderåret, men bliver fastlagt fra år til år.

Af hensyn til overskuelighed anvender man traditionelt både sommerkøreplaner og vinterkøreplaner. Disse begreber er dog efterhånden udgået, og i vore dage løber en køreplan over et år.

I listen herunder ses gyldigheds-perioder for køreplaner fra 1949 til i dag. Indtil 2001 startede køreplansåret med udgangen af maj. Fra 2002 blev køreplansåret ændret til at lægge sig tættere op af kalenderåret, sådan at det finder sted på den anden lørdag i december kl. 24.00. Denne dag er tidligst 8. december og senest 14. december. Den efterfølgende søndag, altså første gyldighedsdato for den nye køreplan, er således altid tidligst 9. december og senest 15. december. I 2001 dækkede køreplansperioden således 1½ år, og der er derfor ikke defineret et køreplansår 2002.

Køreplansperioder 1949-2021:
1949:   -
1950:   -
1951:   -
1952:   -
1953:   -
1954:   -
1955:   -
1956:   -
1957:   -
1958:   -
1959:   -
1960:   -
1961:   -
1962:   -
1963:   -
1964:   -
1965:   -
1966:   -
1967:   -
1968:   -
1969:   -
1970:   -
1971:   -
1972:   -
1973:   -
1974:   -
1975:   -
1976:   -
1977:   -
1978:   -
1979:   -
1980:   -
1981:   -
1982:   -
1983:   -
1984:   -
1985:   -
1986:   -
1987:   -
1988:   -
1989:   -
1990:   -
1991:   -
1992:   -
1993:   -
1994:   -
1995:   -
1996:   -
1997:   -
1998:   -
1999:   -
2000:   -
2001:   -
2003:   -
2004:   -
2005:   -
2006:   -
2007:   -
2008:   -
2009:   -
2010:   -
2011:   -
2012:   -
2013:   -
2015:   -
2016:   -
2017:   -
2018:   -
2019:   -
2020:   -
2021:   -
2022:   -
2023:   -
2024:   -

Download af køreplaner

Aktuelle tjenestekøreplaner kan downloades fra Banedanmarks hjemmeside:
https://bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Kapacitet/Tjenestekoereplaner.

Historiske køreplaner kan f.eks. findes på https://jernbanearkivalier.dk/dsb-koereplaner/index.htm.Links:
Forum Train Europe historie
Liste der Fahrplanjahre in Deutschland
Das Fahrplanjahr


Til top