Ugens foto arkiv 2017

De fleste uger præsenteres et nyt (eller gammelt) foto på forsiden af Railorama. Herunder er arkiv over de hidtil bragte forsidebilleder. Der er dog enkelte "huller", hvor der af den ene eller anden grund ikke er blevet opdateret med nyt billede i de(n) pågældende uge(r).Uge 36, 2017


Hector Rail 241.006 + 241.001
Nu nærmer efteråret sig: Hector Rail 241.006 + 241.001 passerer Odense med HG 36711 (Phm-Pa) i smukt september-lys.


Uge 29, 2017


TXL/MRCE ES 64 U2-060
I Padborg kan man se mange forskellige spændende tyske lokomotiver. På billedet ses TXL/MRCE ES 64 U2-060 aka 91 80 6182 560-3 D-DISPO holdende i sydenden af stationen, i farvestrålende bemaling for "Tag der Maueröffnung".


Uge 28, 2017


Grænge station
På Lollandsbanen blev Grænges 2. station ibrugtaget i 1920. På billedet, taget en sommeraften i juni 1986, ses stationsbygningen knapt et år inden den blev nedrevet i starten af 1987 og erstattet af en simpel, men langt mere vedligeholdelsesvenlig, ventebygning.


Uge 27, 2017


DB 218 329-1 med dobbeltdækkerstamme
DB 218 329-1 med dobbeltdækkerstamme som RE 21925 (Flensburg-Kiel). Dette tog er lokomotivtrukkent i anledning af Kieler Woche, normalt ser man ellers kun motorvogne på strækningen.


Uge 26, 2017


Lokaltog 2034/2134
På Lokalbanens strækninger på Stevns, den tidligere Østbanen, anvendes udelukkende Lint-motorvogne til passagerdriften. På billedet ses Lokaltog 2034/2134 på vej mod Hårlev/Køge, netop efter at toget har forladt Varpelev station.


Uge 16, 2017


DBAG 261 098-8 rangerer på Schwedenkai i Kiel
Moderne havnebane: DBAG 261 098-8 rangerer på Schwedenkai i Kiel med kombivogne med trailere og containere, som er kommet med færgen "Stena Scandinavia" fra Göteborg.
Se også Modern Rail DK's Youtube-video "Rangering på havnen i Kiel" og oprangeringen på Baneforum.dk.


Uge 12, 2017


DBSRS EG 3105
DBSRS EG 3105 med vestgående godstog set mellem Odense og Holmstrup efter let snefald i vinteren 2016.
De første vogne op mod lokomotivet er åbne coilsvogne litra Sahmms-t 710 fra Sverige, et syn som ellers ikke har været almindeligt tidligere.


Uge 11, 2017


Bagenkop station
Langelandsbanen, med hovedstrækningen mellem Rudkøbing og Bagenkop og sidebanen fra Skrøbelev til Spodsbjerg blev nedlagt i 1962.
Banens stationsbygninger eksisterer den dag i dag og minder om fordums tid. Således også stations­bygningen i Bagenkop, som ses på billedet fra sommeren 2011. Flere billeder af den nydelige bygning kan ses her.Uge 08, 2017


DSB MZ 1430
Også for 23 år siden var februar måned grå og diset... som det ses på denne uges foto af DSB MZ 1430 som ankommer til Næstved for overhaling med et nordgående godstog med vekselladvogne.


Uge 07, 2017


DSB ML 4906
DSB anskaffede i midten af 1980'erne Y-tog til brug på "Lille Nord", for derved at kunne anvende værkstedsfaciliteter i samarbejde med privatbanerne i området, frem for at skulle køre tomtog til København for service på togene.
På billedet ses DSB ML 4906 + FL 7901 + FL 7904 + ML 4907 ankomme til Snekkersten fra Helsingør med tog til Hillerød i oktober 1993.


Uge 06, 2017


DBCS EG 3101
I trist og tåget vejr passerer DB Cargo Scandinavias EG 3101 Kolding med et sydgående godstog. Vinteren 2016/17 har ikke budt på meget sne endnu - men det har været gråt vejr til gengæld!


Uge 05, 2017


DSB MM 7634 + FS 7134
DSB MM 7634 + FS 7134 holdende på Frederiksberg station med S-tog linje M til Hellerup i februar 1994.

Området er i dag helt forandret, idet der er opført et indkøbscenter hvor stationen lå, mens Metroen har station i undergrunden.


Uge 04, 2017


DSB MR 4011
Anvendelsen af DSB's aldrende MR/MRD-togsæt mellem Næstved og Roskilde via Køge ophørte i princippet ved køreplansskiftet i december 2016. Siden har kun enkelte tog været fremført med Motorregionaltog, efter at litra MQ er blevet indsat.

I oktober 1990 kunne MR 4011 ses bagerst i et tog i Gadstrup mod Roskilde en lørdag eftermiddag.Til top