Jernbanenyheder IV. kvartal 2009

Danmark

Trafikken på Gedserbanen nedlagt

DSB ophørte med betjeningen af Gedserbanen, da det sidste ordinære tog kørte 12.12.2009. De sidste mange år har kun kørt ét dagligt "alibitog".

Dagen efter kørte nedlæggelsestur arrangeret af Dansk Jernbane-Klub med talrige fotostop på Gedserbanen. Til denne tur var indsat DSB ME-lokomotiv (ME 1503) og blå Bn-vogne.
(jh) 15.12.2009

Ny køreplan udsat på Odsherredsbanen og Østbanen

På Odsherredsbanen og Østbanen har Regionstog gennem 2009 arbejdet på højtryk med at gøre banerne klar til at indgå i det nye R-net i Region Sjælland med et helt nyt køreplanskoncept baseret på en hastighed på 100-120 km/t.

Imidlertid har man undervurderet opgaven med at få opgraderingen af banerne gjort færdig, og kan ikke få myndighedernes godkendelse, før arbejdet er færdiggjort.

Derfor fortsættes med de "gamle" køreplaner på Odsherredsbanen frem til og med den 16. januar 2010 og på Østbanen frem til og med den 13. februar 2010.

"Farvel"-arrangement til Y-togene på Østbanen er udskudt til februar 2010.
(jh) 04.12.2009

Indsættelse af nye DSB-dobbeltdækkere påbegyndes så småt

Ganske langsomt begyder DSB at kunne indsætte nye dobbeltdækker-togsæt i driften. Selvom leveringen af vognene begyndte i august har der været en del tekniske vanskeligheder som har skulle afhjælpes inden idriftsætningen. Blandt andet har el-varmen på de nye vogne været af en anden type end de første, hvorfor ME'erne har haft svært ved at levere nok strøm. ZWS har ligeledes drillet. Også tunnel-godkendelsen har voldt kvaler, idet gavldøre ikke opfylder de nyeste og nugældende krav (hvorimod de tidligere leverede vogne af 1. og 2. levering er godkendt efter andre regler og derfor er godkendte!).

DSB ME 1518 har i november 2009 været i Tyskland hos Bombardier med henblik på testkørsel med vognene dér.

"Sæt 17" har været i drift siden 16.11.2009, mens "sæt 16" kom i drift fra 17.11.2009. Øvrige sæt er endnu ikke (dags dato) klar til drift (sæt 15, 18, 19) eller leveret fra Tyskland endnu.

Ombygning af de ældste ME-lokomotiver til kørsel med DD er i øvrigt i gang; ME 1515 blev sat i drift fra 20.10.2009 og ME 1509 fra primo november 2009.

Det er DSB's håb, at de sidste Bn-vogne stort set kan udfases med leveringen af de nye DD-togsæt, men da EA-lokomotiverne ikke har ZWS for kørsel med DD vil der nok fortsat være tog med EA og Bn også i K10.
(jh) 20.11.2009

Ny bane København-Køge-Ringsted

Der skal bygges en helt ny jernbane fra København over Køge til Ringsted. Det indgår i det forlig om investeringer i jernbanerne, som alle Christiansborgs partier undtagen Enhedslisten indgik 22.10.2009.

Banen vil løbe fra Ny Ellebjerg station og langs motorvejen via Køges nordvestlige udkant til Ringsted. I det nordvestlige Køge etableres en ny station fælles med S-banen og med sporforbindelse ad den eksisterende Roskilde-Køge-strækning til Køge og Næstved.

Den nye bane skal finansieres af de ca. 10 mia. kr., der afsattes i transportaftalen i januar 2009. Derudover har forligsparterne aftalt at bruge yderligere 350 mio. kr. på en overdækning af banen på en del af strækningen gennem Valby, ligesom banen føres i tunnel under Vigerslev Allé og videre nedgravet frem til Avedøre Havnevej.

Efter planen kan banen tages i brug i 2018.

Politikerne fremhæver i forligsteksten, at beboerne langs den eksisterende bane-flaskehals mod Høje Taastrup slipper for støjen fra både gennemkørende passagertog og godstog.

Samtidig lover de bedre tider for pendlerne vest fra København, fordi der også bliver sat 1,3 milliarder kroner af til 20 kilometer dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød på banen mod Holbæk og Kalundborg. Det skal være klart til dobbelt så mange pendlertog som i dag allerede fra 2015.

Også i Sønderjylland kommer der dobbeltspor - mellem Vojens og Vamdrup. Det kommer til at koste 700 millioner kroner og skal sikre godstransporten - særligt i perioden indtil Femern-broen åbner.

(jh) 20.11.2009

 

Til top