Jernbanenyheder IV. kvartal 2006

Danmark

Transporforlig giver 4,7 mia. ekstra til jernbanen

Torsdag 26.10.2006 underskrev regeringspartierne og de Radikale en trafikaftale til en samlet værdi af 9 mia. kr., hvori de 4,7 mia. bliver brugt til sikre tog til tiden over de næste otte år. Pengene kommer oven i puljen på 12 mia. kr. til de eksisterende skinneforbedringer.

Trafikaftalen betyder, at jernbanen i løbet af de næste otte år får nye spor på ca. 42% af jernbanenettet - over 1300 km spor skal udskiftes - ligesom der bliver fornyet 800 broer, gravet 600 km grøfter og opstillet 325 km hegn. Desuden udskiftes dele af køreledningsanlæggene og teletransmissionsnettet.

Der er ikke lagt op til umiddelbare investeringer i sikrings- og signalanlæggene før efter 2014, hvor man vil udskifte de eksisterende anlæg til det fælleseuropæiske standardiserede signalsystem ERTMS 2.

Yderligere en del af planen indebærer at aftalen DSBs indlejede dobbeltdækkervogne forlænges frem til 2008 pga. forsinkelserne med IC4.

Hele aftalens ordlyd kan findes på Trafikministeriets hjemmeside trm.dk under publikationer > Aftale om trafik for 2007 (2006, oktober).
(jh) 30.10.2006

 

Til top