Vordingborg station fotos

32 fotos
Vordingborg station

Vordingborg station

gadeside set fra sydøst med Stationspladsen med busholdepladser i forgrunden.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg stationsbygningen, gadeside

Vordingborg stationsbygningen, gadeside

set fra sydøst.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station

Vordingborg station

gadeside fra sydøst med stationsforplads, cykelskure og busholdepladser.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station gadeside

Vordingborg station gadeside

med trappe og indgang.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station, detaljer af sydøstlige hjørne.

Vordingborg station, detaljer af sydøstlige hjørne.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station interiør

Vordingborg station interiør

med ventesal og 7-Eleven kiosk.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg, pakhus og perroner

Vordingborg, pakhus og perroner

set fra Marienbergvej.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af pakhuset i Vordingborg

Detaljer af pakhuset i Vordingborg

set fra gadeside.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg, pakhuset

Vordingborg, pakhuset

sydøstlige hjørne, gadeside, med læsseramper, trappe m.v.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Pakhuset i Vordingborg

Pakhuset i Vordingborg

set fra gadesiden.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Pakhuset i Vordingborg

Pakhuset i Vordingborg

med rampe i forgrunden.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station set mod nord.

Vordingborg station set mod nord.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af gavl på pakhuset i Vordingborg.

Detaljer af gavl på pakhuset i Vordingborg.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg, den tidligere godsplads set mod syd.

Vordingborg, den tidligere godsplads set mod syd.

I forgrunden englænder-skifte, som gav adgang til pakhuset og godssporene. Til højre i billedet ses perronen for spor 2-3.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station set mod nord

Vordingborg station set mod nord

fra pakhuset, med perroner for spor 1 hhv. spor 2-3 og i baggrunden gangbro.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station, sporareal set mod syd.

Vordingborg station, sporareal set mod syd.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af englænder-skifte med

Detaljer af englænder-skifte med "ost".Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af

Detaljer af "englænder"

og signal herfor.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af rækværk

Detaljer af rækværk

ved pakhuset / godspladsen i Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Læssevejen i Vordingborg set mod syd

Læssevejen i Vordingborg set mod syd

med læsseprofil til venstre i billedet.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Godsspor set mod nord

Godsspor set mod nord

fra læssevejen.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af rillespor m.v.

Detaljer af rillespor m.v.

på læssevejen i Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Læssevejen i Vordingborg set mod syd

Læssevejen i Vordingborg set mod syd

med læsseprofil midt i billedet og siderampe til venstre.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af enderampe.

Detaljer af enderampe.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Overgroede godsspor

Overgroede godsspor

set mod nord.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detalje af sporskifte mod enderampen

Detalje af sporskifte mod enderampen

på godspladsen i Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detalje af læssevej

Detalje af læssevej

med sporskifte og afgrænsning mellem spor og chausse-sten.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Læsseprofil

Læsseprofil

på godspladsen i Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af sydenden af perron for spor 2-3.

Detaljer af sydenden af perron for spor 2-3.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Læssevejen i Vordingborg set mod nord.

Læssevejen i Vordingborg set mod nord.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af læsseprofil

Detaljer af læsseprofil

med skinnestumper som beskyttelse mod påkørsel.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Tilkørselsvej til læssevejen

Tilkørselsvej til læssevejen

på Vordingborg station.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Til top