Vordingborg, den tidligere godsplads set mod syd.

Vordingborg, den tidligere godsplads set mod syd.

I forgrunden englænder-skifte, som gav adgang til pakhuset og godssporene. Til højre i billedet ses perronen for spor 2-3.


Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Online siden 30. juli 2021

Vist 136 gange

Til top