Jernbanenyheder I. kvartal 2021

Danmark

Yderligere forsinkelse på Odense Letbane - åbning udskudt til omkring årsskiftet 2021/22

Åbningen af Odense Letbane udskydes til omkring årsskiftet 2021/22. Det oplyser transportminister Benny Engelbrecht i en orientering til Folketingets Transportudvalg.

I stedet for 1. september 2021 bliver åbningen nu omkring årsskiftet 2021/22.

Årsagen er, at entreprenøren ikke kan overholde tidsplanen for overdragelse af transportsystemet, angiveligt som en følgevirkning af covid-19.

Første testkørsel ved Hestehaven
Første testkørsel ved Hestehaven, 21. april 2020.


Oprindeligt var den officielle åbningsdato fastsat til slutningen af 2020. I februar 2019 blev tidsplanen dog ændret, så letbanen blev forsinket i otte måneder. Årsagen var forsinkelse på en del af Thomas B. Thrigesgade-projektet, idet en parkeringskælder under Letbanen ikke var færdigbygget til tiden.

Indtil i dag har man fastholdt åbningsdatoen som 1. september 2021, men denne er nu udskudt til det mere luftige "omkring årsskiftet 2021/22". Har man fulgt lidt med i anlægsarbejder og (manglende) testkørsler har det dog efterhånden været tydeligt, at der var en forsinkelse, idet testkørslerne endnu kun finder sted i det sydlige Odense og man ikke har været nordligere end Ikea Letbanestation med testtog. Langs dele af strækningen er endnu ikke ophængt køreledninger og ved Albanigadebroen er skinner kun netop blevet lagt. Flere af letbanestationerne er heller ikke færdigbygget endnu.

Odense Letbanes egen pressemeddelelse om forsinkelsen lyder:

Odense Letbane åbner ved årsskiftet

Efter mere end ét års intens indsats for at mindske konsekvenserne af covidsituationen på anlægget af Odense Letbane, har letbanens hovedentreprenør, spanske Comsa, meddelt, at åbningen ikke kan ske til september. Adm. direktør Mogens Hagelskær forventer nu en åbning omkring årsskiftet 2021/22.

Odense Letbanes hovedentreprenør - spanske Comsa, som anlægger transportsystemet med skinner, stationer, master og køreledninger - har nyligt meddelt Odense Letbane, at færdiggørelsen af anlægget bliver forsinket. Således vil overdragelsen af et færdigt anlæg fra Comsa til Odense Letbane først ske i løbet af efteråret, hvorefter der skal køres testkørsel efter køreplanen på hele strækningen.

- Vi har gennem det seneste stykke tid godt kunnet se, at det blev vanskeligere for Comsa at nå at blive færdige til den planlagte åbning. Vi har selvfølgelig fastholdt presset over for Comsa så længe som muligt. Men nu har hovedentreprenøren præsenteret os for en ny tidsplan, hvorefter jeg har haft et møde med deres øverste direktør. Og vi må desværre sande, at letbanen først kan åbne omkring årsskiftet, lyder det fra adm. direktør for Odense Letbane, Mogens Hagelskær.

Årsagen er først og fremmest, ifølge Comsa, den vedvarende covidsituation, hvor hele Europa har været og er ramt af både en første og anden bølge af covid. Det har angiveligt ført til vanskeligheder med både at få personale, især med den rette ekspertise, til Odense foruden problemer med at få materiel og øvrige leverancer til landet. Ligeledes er Comsa blevet forsinket af at måtte omlægge arbejdsmetoderne, så medarbejderne arbejder og bor i de samme små teams.

- Vi har afhjulpet, og vi hjælper fortsat Comsa mest muligt. Vi skriver for eksempel breve om, at medarbejderne har anerkendelsesværdige formål med at komme til Danmark, og vi tester alle nytilkomne udenlandske medarbejdere, foruden Comsa selv tester medarbejderne løbende. Dette for at sikre mest mulig adgang til, at de udenlandske medarbejdere kan udføre deres opgaver ved letbanen. Dertil har vi henvist Comsa til danske entreprenørfirmaer med henblik på at prøve at få mere dansk arbejdskraft til hjælp. De danske entreprenører er dog efter Comsas udsagn meget travlt optagede, så det har heller ikke vist sig som en løsning, der kunne indhente forsinkelsen, forklarer Mogens Hagelskær.

Samtidig påpeger Mogens Hagelskær, at med så kort tid tilbage frem til den oprindeligt planlagte åbning, kan det ikke lade sig gøre for Comsa at absorbere forsinkelserne i den resterende tidsplan. Derfor er forsinkelsen nu en realitet.

Foruden covidsituationen, har også en række projektmæssige forsinkelser, ifølge Comsa, spillet en rolle. Det gælder for eksempel arbejderne ved Rosengårdcentret, hvor letbaneskinnerne havde sat sig og måtte understøttes - arbejdet med at udbedre Albanibroen efter en skade - samt generelle problemer med brolægningsarbejdet på grund af både mangel på brolæggere og klinker. Også flere uger med hård frost har bidraget til en forsinkelse.


Letbanespor under retablering ved Rosengårdcenteret
Letbanespor under retablering ved Rosengårdcenteret, 30. januar 2021.


Økonomisk skønnes forsinkelsen på nuværende tidspunkt at kunne rummes inden for den samlede økonomi. De øgede udgifter til forlængelsen af bygherreorganisationen forventes således at kunne finansieres af de centrale reserver foruden af de dagbøder, som Comsa pålægges grundet for sen aflevering i henhold til kontrakten - samt de midler, som letbanen i forvejen har afsat til særlige risici, herunder en forsinkelse.

- Det er naturligvis en ærgerlig situation, at letbanens åbning bliver forsinket. Vigtigst af alt, så rokker forsinkelsen ikke ved, at Odense om relativ kort tid får en moderne og effektiv letbane, som vil tilføre byens infrastruktur et fantastisk løft og samtidig gøre hverdagen nemmere for tusindvis af odenseanere, fastslår Mogens Hagelskær.

(jh) 16.03.2021

DSB ME 1514 til Nordic Re-Finance

DSB ME 1514 er blevet solgt til Nordic Re-Finance i Sverige. Lokomotivet blev transporteret til Malmö 14.03.2021 i tog GM 26988 (Kh-Malmö), trukket af DBCS 185 328-9.

Lokomotivet (Henschel 32511/1981) var forfaldet til revision og da der er taget flere EB-lokomotiver i drift kan det undværes i driften ved DSB.
(jh) 15.03.2021

 

Til top