Jernbanenyheder II. kvartal 2016

Danmark

Beskyttelse af Masnedsundbroen

Masnedsundbroen har som bekendt været påsejlet af fragtskibe flere gange indenfor de seneste år (det skrev vi om her og her, men har ikke nævnt at det også skete igen 18.09.2015).

Det tager Banedanmark nu konsekvensen af og opfører nye betonkonstruktioner til beskyttelse af broen på den vestlige side, da ældre trækonstruktioner, som skulle beskytte Masnedsundbroen mod påsejling, sidste år blev ramt og beskadiget.

Arbejdet går ud på at nedramme stålrør i havbunden, tømme dem for havbundsmateriale, armere rørene og støbe dem sammen med en præfabrikeret betonkrone på toppen.
(jh) 01.06.2016

Fehmern-kontrakter underskrevet

Femern A/S meldte for flere uger siden ud, at entreprenør-konsortiet Femern Link Contractors har vundet kontrakten med konstruktion af sænketunneler med tilhørende rampeanlæg. På grund af klager over udbudsprocessen blev selve underskrivelsen imidlertid udsat, men blev 30.05.2016 underskrevet.

Selve anlægsarbejdet er dog fortsat betinget af endelige tyske miljøgodkendelser, noget som endnu ligger flere år ud i fremtiden.
(jh) 01.06.2016

DSB ME 1503 i drift med prototype på "spoiler" til nedbringelse af ultrafine partikler i DD-tog

DSB har igennem flere år været kritiseret for, at de aldrende ME-diesellokomotiver forurener - i særdeleshed ved kørsel med dobbeltdækkervogne, hvor udstødning trækkes ind i vognenes luftindtag langs siderne af vognene.

Som forsøg har DSB udstyret ME 1503 med en spoiler, som leder al udstødningen op over taget på DD-vognene, så det undgås at det kommer ind i vognenes klimaanlæg.

Deutsche Bahn Systemtechnik har været med til at konstruere spoileren, som i testsimuleringerne viser en markant reducering af dieselpartiklerne. DSB har bestilt to prototyper af spoilerne.

Køn er konstruktionen bestemt ikke - Kasket-Karl kunne man fristes til at kalde lokomotivet - , og i første omgang er der da også tale om en prototype for at se om teknikken fungerer.

Se en præsentation af teknikken i denne video.

DSB ME 1503 kom i drift fra 31.05.2016 med spoileren.
(jh) 01.06.2016

Banedanmark opsiger Strukton Rails sporarbejde på Østfyn

Både i Kr. Himmelfart og Pinsen foregik større sporarbejder på Fyn. På Railorama har vi allerede berettet om de problemer der var i Kr. Himmelfarts-dagene. Også i og efter Pinsen blev sporarbejde omkring Odense og Marslev flere dage forsinket.

23.05.2016 offentliggjorde Banedanmark, at man som konsekvens af forsinkelserne havde mistet tilliden til entreprenøren Strukton Rail, og derfor valgt at opsige kontrakten om det fortsatte sporarbejde hen over sommeren.

Banedanmark har som konsekvens af udsættelsen udskudt selve sporombygningen med 3 år og anvender i stedet sommerens allerede planlagte sporspærringer og omlagte køreplaner til med egne medarbejdere at sørge for en øget vedligeholdelse, så strækningen kan levetidsforlænges indtil da.

Opsigelsen af kontrakten skete efter et møde 20.05.2016, hvor Banedanmark og Strukton Rail evaluerede det hidtil udførte arbejde, og hvor entreprenøren blev bedt om at fremvise en ny plan for hvordan man ville udføre det arbejde, som var beskrevet i kontrakten. Da man modtog dette 23.05.2016 var BDK ikke længere overbevist om, at arbejdet ville blive udført til den aftalte tid.

Strukton Rail mener ikke alene at være årsag til forsinkelserne, blandt andet fordi der undervejs har været ændringer i projektet, ligesom man under planlægningen sammen med Banedanmark gentagne gange har påpeget, at der var stor risiko for at løbe ind i forsinkelser på projektet på grund af de komprimerede tidsplaner.

Den samlede kontraktsum på projektet udgjorde 265 mio. kr.

Sporarbejdet på Østfyn har stort set ligget stille den seneste uge, men sporombygningsmateriel fra Strukton holder i skrivende stund fortsat i Nyborg, Marslev og Odense.

Kilder: Banedanmark pressemeddelse og Strukton Rail kommentar til Banedanmarks opsigelse af kontrakt på Østfyn.
(jh) 30.05.2016

DSB ME 1517 med nyt logo

Er der blandt læserne nogle som kan bidrage med fotos af DSB ME 1517 med det nye logo, vil det blive modtaget med stor tak.

DSB's nye logo fra 2014 har hidtil kun været anvendt på stationer, S-tog, papir og i elektronisk kommunikation. På lokomotiver, togsæt til fjerntrafikken og vogne har det indtil nu ikke fundet vej.

I midten af uge 21, omkring 25.05.2016, kom DSB ME 1517 imidlertid i drift med det nye logo placeret på fronten. Samtidig er det hidtidige store røde vingehjul på siden overmalet, mens de mindre hvide vingehjul på siderne af førerhusene har fået lov til at forblive.

(jh) 30.05.2016

M/F Berlin i drift på Gedser-Rostock - og M/F Prins Joachim til Grækenland

Den første af Scandlines voldsomt forsinkede færger til Gedser-Rostock-ruten (som vi bl.a. skrev om i 2012) er langt om længe kommet i drift, efter at være blevet ombygget siden 2014 af Fayard i Munkebo, på det tidligere Lindø skibsværft. M/F Berlin kom således i drift fra 23.05.2016.

Med den nye færge i drift på ruten er den tidligere DSB IC-færge M/F Prins Joachim blevet solgt til nye ejere, European Seaways, som sejler mellem Brindisi i Italien og havne i Albanien og Grækenland. 27.05.2016 forlod færgen Rostock under det nye navn Prince, på vej mod Piræus.

M/F Prins Joachim blev bygget af Nakskov Skibsværft i 1980 som byggenr. 223.
(jh) 30.05.2016

Svenske IC3-togsæt til renovering i Randers

Bombardiers tidligere jernbanefabrik i Randers (oprindeligt Scandia) lukkede som bekendt sidste år. Siden har fabrikshallerne kun været anvendt af DSB til ombygning af IC4-tog og enkelte andre vedligeholdelsesarbejder.

Den Randers-baserede virksomhed Projector har hidtil primært været beskæftiget med indretning og design af jernbanemateriel, foruden levering af reservedele.

Nu har man imidlertid også vundet ordren på eftersyn af 6 svenske IC3-togsæt, som anvendes af "Kustpilen". Til dette arbejde er lejet lokaler af Bombardier.

Første togsæt, KRT Y2R 1383 (95 74 0001 383-6) blev overført til Randers via Padborg. Lørdag 28.05.2016 blev togsættet kørt til Glostrup af Hector Rail 241.008 i HG 37517 (Phm-Gl). Herfra tog NEG MZ 1439 over og transporterede togsættet videre som RM 96647 (Gl-Pa).

Søndag holdt togsættet i Padborg for at blive transporteret videre til Randers mandag 30.05.2016, trukket af Railcare MY 1134 som RM 96646 (Pa-Rd).
(jh) 30.05.2016

Forsinket sporarbejde i Odense skaber kaos

I dagene omkring Kristi Himmelfart fra 4. til 8. maj har Banedanmark haft gang i hele 79 forskellige sporarbejder af større eller mindre kaliber. Langt det største var spærring af hele strækningen mellem Roskilde og Odense på grund af en lang række arbejder. Alle tog var indstillet og passagertog erstattet af togbusser.

Sporombygning i Odense
Strabag-kran arbejder på broen for Thomas B. Thriges Gade under sporombygningen i østenden af Odense station. Vest for bygningen til venstre i billedet fandt man en nedlagt "ukendt gangtunnel", som forsinkede udskiftningen af sporskifterne i flere dage.

Imidlertid stødte man på problemer flere steder, idet sommerens sporarbejde på strækningen mellem Odense og Nyborg blev skudt i gang med udskiftning af samtlige sporskifter i østenden af Odense og dele af sporområdet i Marslev. Begge disse arbejdssteder voldte store problemer; i Marslev på grund af blød bund og i Odense som følge af, at man stødte på betondækket fra en "ukendt" nedlagt gangtunnel". Som følge af de forsinkelser som fulgte, måtte alle persontog både mandag 9. maj og tirsdag 10. maj erstattes af togbusser mellem Odense og Nyborg, ligesom regionaltog mellem Odense og Fredericia kørtes med busser for at have nok ledige perronspor i Odense.

Sporombygning i østenden af Odense
Sporombygning i østenden af Odense station. Ud for dem østvendte gavl på den røde bygning til højre i billedet og over mod den nedlagte postterminal fandt man den nedlagte "ukendte gangtunnel". Opdagelsen var dog endnu ikke gjort på tidspunktet for dette foto.

Kørslen med internationale godstog kunne genoptages tirsdag 10. maj om formiddagen - disse prioriteret over persontog, fordi de, som Banedanmark udtrykker det, "ikke kan læsses om til lastbiler eller busser".

"Gangtunnelen" er intet mindre end resterne af den viadukt, som forbandt Odense by via Nørregade med havnen. Indtil anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade i 1970’erne, var Nørregade-tunnelen den eneste forbindelse mellem bymidten og havnen. I 1980’erne blev den lukket helt til og efterfølgende er der kastet jord på tunnelåbningerne og sået græs, så den i nogle år har ligget usynlig hen - indtil nu. Øjensynligt er den også forsvundet fra Banedanmarks kort!

Fra onsdag genoptages togtrafikken, så der vil være timedrift mellem Nyborg og Odense i form af ét lyntog i timen i hver retning mellem Nyborg og Odense. Desuden har strækningen ligeledes kapacitet til ét godstog i hver retning i timen.

Togbusser i Odense
Et hav af togbusser ved Odense station.

I pinsen fra fredag 13. maj om aftenen til natten efter mandag den 16. maj klokken 02.00 er der igen planlagt sporarbejde mellem Nyborg og Odense, hvorfor der igen kun kører togbusser på strækningen. Efter pinsen og hele sommeren frem til 7. august kører togene efter en reduceret køreplan på grund af sporarbejdet.

Uden at være bekendt med hvad det præcist er for rester af "en gangtunnel" man er stødt på i Odense - og uden at ville lyde som et sensations-medie - lyder det for Railoramas redaktør mystisk, hvis man indenfor Banedanmarks organisation ikke er bekendt med at der indtil for omkring 50 år siden lå en viadukt for Nørregade i østenden af Odense station! Endnu mens redaktøren har boet i byen, dvs. indenfor de seneste omkring 20 år, har man stadig kunne se rester af broen.

Sporombygning i Odense
Østenden af Odense station i forbindelse med sporombygning, i skumringen mandag aften 9. maj 2016. Ud for den blå traktor midt i billedet blev Nørregade-broen, som gav balladen, "genfundet".

Se også Ing.dk om Nørregade-tunnelen i Odense.
(jh) 10.05.2016

Fejl på signalanlægget i Holte og Hillerød medfører aflyste S-tog

På Railorama har det vist ikke tidligere været nævnt, at Banedanmark den 29. februar 2016 tog S-banens nye signalsystem CBTC i brug på den første strækning mellem Hillerød og Jægersborg. Efter lidt indkøringsvanskeligheder og børnesygdomme var systemet egentlig kommet fint i drift fra starten af april 2016.

Nu har Banedanmark sammen med leverandøren af systemet, Siemens, imidlertid fundet fejl i signalanlægget, når tog kører til og fra opstillingssporene i Hillerød og Holte. Det har derfor været nødvendigt at spærre disse spor, hvorfor S-togene derfor ikke kan stilles de rigtige steder i forhold til køreplanens afvikling. Derfor har DSB været nødsaget til at aflyse alle S-tog på linje E i perioden 2. maj til 3. juni 2016, mens fejlen udbedres ved en opdatering af signalsystemets software, med efterfølgende godkendelse heraf.

I perioden er linje A eneste S-tog mellem Hillerød og Køge, linje A kører hvert 10. minut, og togene standser ved alle stationer. DSB sørger for at sætte flest mulige vogne på togene og supplere med myldretidstog, hvor det er muligt.

Opdatering 04.05.2016: Ingeniøren har en længere, interessant artikel om problemerne.

(jh) 02.05.2016, opdateret 04.05.2016

Jernbanemuseets billeddatabase offentliggjort

Efter flere års forarbejde har Danmarks Jernbanemuseum 29. april 2016 offentliggjort første portion af sin omfattende billedsamling på nettet.

Museet stiller billederne til rådighed online og samlingen vil løbende blive udvidet med nye billeder. I øjeblikket ligger blot 1% af samlingen på omkring 150.000 billeder tilgængeligt.

Billederne kan frit downloades i lav opløsning (op til ca. 1500 pixels på den største led) til privat brug og i forbindelse med studier, bemærk dog reglerne for brugen som er specificeret på sitet.

Der er mange søgemuligheder blandt billeder, ligesom der fra museets side er gjort meget ud af at opbygge en syntaks som gør at stednavne m.v. altid skrives ensartet. Det vil fremadrettet sikre kvaliteten af billedarkivet.

Skal der peges på ulemper ved løsningen er det, at man ikke kan "dybdelinke", dvs. henvise direkte til et specifikt billede. Dette vil der utvivlsomt blive rettet op på hen ad vejen...

Sitet kan findes på jernbane.vps.powernet.dk - god fornøjelse.
(jh) 02.05.2016

Usbekistan

Sporvejssystemet i Tasjkent nedlægges

Mens der i Danmark er flere byer som får anlagt letbaner, og det politisk diskuteres livligt, om også Københavns-området skal have sin, nedlægges der desværre sporveje i andre, fjernere dele af verden.

Tasjkent er hovedstaden i Usbekistan, en by med omkring 2.3 mio. indbyggere. Byen har sporveje med en udstrækning på 87,8 km, men som desværre bliver nedlagt med udgangen af 2016. Tracéerne vil blive anvendt til anlæggelse af yderligere veje, for at give plads til mere trafik!

Sporvejene med en sporvidde på 1524 mm er ellers forholdsvist moderne og anvender omkring 50 sporvogne leveret så sent som i 2007-2011. Disse vil nu blive forsøgt solgt.

Kilde: www.railwaygazette.com.
(jh) 04.05.2016

 

Til top