Jernbanenyheder IV. kvartal 2013

Danmark

Danmarks Jernbanemuseum ophugger materiel

Danmarks Jernbanemuseum har i november og december 2013 ophugget en del af det materiel som har været hensat i en længere årrække ved Centralværkstedet i København.

Selv om det kan være fornuftigt at rydde op i samlingen af materiel, som efterhånden er ved at gå til, har det naturligt nok affødt en større debat på diverse jernbanefora og internetmedier, se fx. Jernbanen.dk's forum og facebook.
Blandt det ophuggede materiel befinder sig også køretøjer som først for nyligt er blevet udrangeret eller som tidligere har indgået i driftsmateriellet ved DSB Museumstog.
(jh) 16.12.2013

2 godstog stødt sammen i Padborg

Der skete heldigvis kun lettere skade da to godstog stødte sammen i sydenden af Padborg station om aftenen 30-11-2013. Der var tale om togene TG 40569 (fremført af TXL) og G 44788 (fremførtaf DBSRS), som af endnu ukendte årsager ramlede sammen.

Lokomotivføreren på det ene tog kom kun lettere til skade, mens det af TXL indlejede lokomotiv MRCE ES 64 F4-115 fik en del skrammer på front og førerrumssiden.

Fotos fra oprydningsarbejdet kan ses på www.oledinesen.dk/danmark-diverse/?album=215&gallery=435.
(jh) 04.12.2013

Skrotning af "Gylletoget" og "nyt" Y-tog til Vemb

MjbaD Ym 13 og Ys 13 var 23-05-2013 indvolveret i en ulykke i overkørsel 58 for Marsbjergvej mellem Ramme og Bonnet på Lemvigbanen, hvor en traktor med tilhørende gyllevogn kørte ud foran togsættet. Det førte til at toget afsporede og i øvrigt blev fuldstændig oversprøjtet med gylle - herefter kendt som "Gylletoget".

Togsættet blev opgivet af banen og efter udvinding af reservedele er begge vogne blevet ophugget ultimo november 2013.

Til erstatning for det ødelagte togsæt er MjbaD Ym 39, Yp 54 og Ym 40 fra Odderbanen blevet istandsat og opmalet i Lemvigbanens friske farver. Togsættet blev transporteret til Vemb trukket af DBSRS MZ 1452 28-11-2013.


For billeder af ophugningen se www.jernbanen.dk/forum/index.php?mode=thread&id=73536.
Havarikommissionens rapport vedr. ulykken kan læses på www.havarikommissionen.dk.
Billeder af transporten af "det nye tog" kan ses på www.jernbanen.dk/forum/index.php?mode=thread&id=73537.
(jh) 04.12.2013

Letbane i Odense på finansloven

Den kommende Odense Letbane vil bl.a. betjene Odense Banegård, Rosengårdcentret, Syddansk Universitet og det nye Odense Universitetshospital, som også kommer til at stå færdigt i 2020.

Med den nye finanslov, som regeringen netop har indgået forlig med Venstre og de Konservative om, afsættes 1,1 milliarder statslige kroner til letbaneprojektet i Odense. Pengene skal finansiere en del af anlægsudgifterne, som i alt lyder på 2,4 milliarder kroner.
Anlægsudgifterne finansieres foruden statens tilskud af 100 millioner kroner fra Region Syddanmark og 1,2 milliarder kroner fra Odense Kommune.

Der er flertal i Odense Byråd for at betale størstedelen af kommunens udgifter til anlæggelsen af letbanen ved at optage lån. Foreløbig har kommunen dog afsat 177 millioner kroner til letbanen.

Odense Kommune regner med at påbegynde arbejdet på den 14 kilometer lange letbane fra Tarup i nord til Hjallese i syd i 2016 og forventer den klar til drift i 2020. Letbanen får i alt 26 stationer og tog, der kører med intervaller på ti minutter.

Ifølge beregninger fra Odense Kommune vil 35.600 passagerer dagligt gøre brug af letbanen i 2024. Det løber op på 11 millioner passagerer om året.

Det statslige tilskud vil blive udbetalt i perioden 2015 til 2020. De driftsrelaterede anlægsudgifter, dvs. kontrolcenter, togsæt osv, på 600 millioner kroner, skal Odense Kommune betale.

(jh) 27.11.2013

DSB Museumstog Syd (KLK) bliver til Sydjyllands Veterantog

En ny forening med navnet Sydjyllands Veterantog overtager fra nytår aktiviteterne i og omkring Lunderskov remise, når Jernbanemuseets kørende afdeling, Museumstog, trækker sig ud på grund af sparekrav.

DSB Museumstog overtog aktiviteterne fra Kolding Lokomotiv-klub i 2009, men nu kommer man igen til at stå på egne ben i Lunderskov. Den nye forening går straks i forhandlinger med Jernbanemuseet om overdragelse af materiel, bygninger, værktøj mm.

Intet afgjort med hensyn til, hvilket materiel, der står til rådighed for veterantogskørslen i 2014. Det ligger dog fast, at der bliver kørsel næste år, idet Jernbanemuseet som en del af overdragelsen har tilbudt, at den nye forening kan køre på Museumstogs køretilladelse i 2014, indtil Sydjyllands Veterantog kan få sin egen sikkerhedsgodkendelse m.m. hos Trafikstyrelsen.

Støtteforeningen KLK, ændrer samtidig vædtægten, således at foreninen nu støtter Sydjyllands Veterantog.

Kilde: KLK Nyheder
(jh) 12.11.2013

Krysantemumbombe ødelægger relæskur

Grove drengestreger har ødelagt et af Banedanmarks relæskure nær Haarvadbro mellem Hadsten og Hinnerup. Hærværket blev begået onsdag den 6. november, hvor en voldsomt eksplosion forårsaget af en krysantemumbombe, smadrede et relæskur og derved lukkede jernbaneoverskæringen, idet bomben sprængte en sikringshytte i luften med både relæ, strømforsyning og sikringer.
Overkørselshytten, hvor bomanlægget styres fra, blev totalskadet ved en eksplosion, og alle komponenter samt selve hytten skal udskiftes.

En del af de mellem 100 og 150 relæer, strømforsyninger og sikringer, som blev sprængt i stykker, er dele, der skal specialfremstilles. Det betyder, at overkørslen kommer til at være lukket i mindst tre måneder.

Kilder: Banedanmark pressemeddelelse og Ing.dk.
(jh) 12.11.2013

MT 167 ophugget

Contec Rail MT 167 holdende i Padborg, 13. juli 2009
Contec Rail MT 167 holdende i Padborg, 13. juli 2009.

Contec MT 167 blev ophugget i Padborg ultimo oktober 2013.

Lokomotivet blev indkøbt af Contec fra DSB i 2009, men kom aldrig i drift for den private operatør. Oprindeligt blev det leveret som den sidste af MT'erne til DSB i 1960, bygget af Frichs med byggenummer 653.

Den var en af de sidste MT'er i drift og blev overdraget til Jernbanemuseet i Randers i 1999 efter et par års hensættelse, men altså efterfølgende solgt til Contec.

Billeder af ophugningen kan ses på Jernbanens forum.
(jh) 12.11.2013

CFL 1810 ophugget


CFL 1810 hensat i Padborg,
11. april 2013.

Diesellokomotivet CFL 1810 er blevet ophugget i Padborg i starten af oktober måned 2013, efter at brugbare reservedele er blevet udtaget.

Fotos fra ophugningen kan ses på Jernbane.nets forum.

(jh) 13.10.2013

Tyskland

Bog: Güterwagen, DB AG • DB Cargo • Railion • DB Schenker Rail: Zahlen, Fakten, Entwicklungen, Fotos

MIBA GüterwagenForfatterne Stefan Carstens, Per Topp Nielsen og Gerhard Fleddermann har netop udgivet et pragtværk af en bog om godsvognene ved DB AG og de efterfølgende godsselskaber i Tyskland, DB Cargo, Railion og DB Schenker Rail, samt vogne overtaget fra Danske Statsbaner og Nederlandse Spoorwegen.

Bogen er på 480 sider med beskrivelser af 520 godsvognstyper. som er eller har været i drift siden sammensmeltningen af Deutsche Reichsbahn og Deutsche Bundesbahn i 1994, og er illusteret med ikke mindre end 900 farvefotos!

Værket indeholder for hver vogntype et kort rids af historien, tekniske data, antal leveret og antal i drift - eller hvornår de sidste vogne af typen er blevet udrangeret. Også vogne som blot har været indlejet er medtaget.

Ikke kun godsvogns-entusiaster kan nyde godt af bogen, men også fx danske modeljernbanefolk, som gerne vil kunne lave korrekte oprangeringer og derfor kunne slå op hvilke vogne som har kørt hvornår.

I bogens indledning beskrives overgangen fra statsbane til privat virksomhed, ligesom der er en grundig gennemgang af påskrifter og teknik ved godsvogne. Et særligt kapitel er endvidere skrevet specielt om boggier på godsvogne.

Af særlig interesse for danske læsere er måske de vogne, som overgik fra DSB Gods til Railion og dermed blev optaget i DB AG's vognpark.

Güterwagen
En kop kaffe og en god jernbanebogbog, hvad kan man så ønske sig mere i juleferien? Tilfældigvis er der slået op på side 386-387, hvor eders redaktør har fornøjelsen af at have et billede med i bogen.

Endvidere bemærkes, at der er mange danske fotografer, som har leveret billeder, hvilket naturligvis ikke helt tilfældigt, da Per Topp Nielsen (www.dansk-jernbanearkiv.dk) er medforfatter til bogen. Mange af billederne er således også optaget i Danmark og illustrerer derved den mangfoldighed af vogne som til stadighed findes på danske skinner, selvom i hvert fald den indenlandske godstrafik blot er en skygge af, hvad den har været.

forlagets hjemmeside kan ses en læseprøve af udvalgte sider i bogen, ligesom den kan bestilles dér. Man kunne selvfølgelig også overveje at lade sin lokale modelbaneforhandler eller boghandel bestille bogen hjem, så falder der også lidt af til dem...

Stefan Carstens • Per Topp Nielsen • Gerhard Fleddermann: Güterwagen, DB AG • DB Cargo • Railion • DB Schenker Rail: Zahlen, Fakten, Entwicklungen, Fotos. ISBN: 978-3-83750-824-6
(jh) 23.12.2013

 

Til top