Jernbanenyheder II. kvartal 2011

Danmark

DSB EA på øl-tog

DB Schenker har fra 30. maj 2011 lånt to DSB EA-lokomotiver til at køre øl-tog mellem Fredericia og Høje Taastrup.

Årsagen er mangel på køreklare DBSRS MZ-lokomotiver (to maskiner skal have bogie-revision).

Første tog var G 9233 (Htå-Fa) 30.05.2011, trukket af DSB EA 3022. Herefter har flere forskellige maskiner været indsat i togparrene G 9233/9234 (Htå-Fa og vice versa), blandt andet EA 3004, 3007 og 3022.

I efteråret 2010 anvendtes også DSB EA-lokomotiver ved DBSRS, også dengang pga. manglende køreklare MZ-loks (DSB Værksted står for vedligeholdelsen og skal garantere et vist antal køreklare maskiner).

MZ-lokomotiverne forventes at være køreklare inden for en uges tid.
(jh) 09.06.2011

Siemens A/S vinder kontrakt om levering af nyt signalsystem til S-banen

Banedanmark har besluttet at forhandle videre med Siemens A/S med henblik på indgåelse af kontrakt om levering af det nye signalsystem, Trainguard MT kommunikation, til S-banen i Københavnsområdet.

Frem til udgangen af juni forventer Banedanmark at forhandle de sidste tilpasninger af kontrakten på plads sammen med Siemens A/S.

Banedanmark har valgt at forhandle videre med Siemens A/S, idet de havde det samlede set mest økonomisk fordelagtige tilbud blandt de fem bydende virksomheder.

Ved udarbejdelsen af strategien for nye signalsystemer, som blev godkendt af regeringen i januar 2009, besluttede Banedanmark at anvende CBTC i lighed med systemer ved Metroen, fremfor ETCS for S-bane nettet, som er elektrificeret på 1,5 kV DC og dermed effektivt adskilt fra resten af jernbanen. Hensigten er på sigt at bane vej for indførelse af førerløs drift.

Siemens skal levere sit Trainguard MT modulære CBTC med radiokommunikation, i lighed med et system som blev installeret på Beijing metrolinjer 8 og 10 forud for De Olympiske Lege i 2008. Dette vil operere i enten 2,4 GHz eller 5 GHz-båndet.

Kontrakten tidsplan forudser 2 år til design og i to år for forsøg, efterfulgt af seks år for fuld udrulning. Banedanmark har valgt den nordlige linje mellem Lyngby og Hillerød som sin forsøgslinje linje, hvor CBTC skal installeres og afprøves i drift fra 2014.

Herefter vil følge en linje for linje implementering, efterhånden som eksisterende udstyr trænger til udskiftning. Det forventes at starte med de ydre dele af Frederikssund- og Høje Tåstrup banerne, efterfulgt af Køge-banen. De centrale dele af København vil blive udstyret på et senere tidspunkt, så børnesygdomme kan blive fjernet før det skal anvendes på de mest kritiske dele af S-bane nettet.

Kilder: Bane.dk og Railway Gazette.
(jh) 09.06.2011

 

Til top