Jernbanenyheder II. kvartal 2008

Danmark

DSB-ultimatum: IC4-togene skal køre om et år

Efter yderligere politisk uro omkring den manglende leverance af DSB's nye IC4-tog de sidste måneder, har DSB fremsat krav til leverandøren, italienske Ansaldobreda:
Hvis ikke IC4-toget kører mellem Jylland og Sjælland om et år, bliver den fem milliarder kroner store kontrakt ophævet. Desuden er konsekvensen af et sådant kontraktbrud, at den cirka cirka 1 milliard kroner store kontrakt på 23 IC2-tog til Svendborg- og Grenåbanen bliver annulleret.

Samtidig stiller DSB krav om, at der skal køre et sammenkoblet IC4-togsæt i den landsdækkende trafik inden 1. august i år.

Det er konklusionen på et møde 21. maj 2008, hvor DSB's bestyrelsesformand, Mogens Granborg, havde inviteret transportministeren og Folketingets trafikudvalg til møde om "DSB’s relationer til Ansaldobreda og IC4".

Politikerne fik også lovning på, at DSB omgående stiller erstatningsmateriel til rådighed for de sjællandske passagerer, så de ikke længere skal nøjes med for længst udtjent Bn-vogns materiel. Der vil formodentlig blive tale om indlejning af yderligere dobbeltdækkermateriel, som DSB forventer at kunne begynde at tage i brug inden udgangen af 2009.
(jh) 21.05.2008

Arrivas lokomotivførere i strejke

Arrivas lokomotivførere indledte strejke 7. maj 2008, i protest mod de lokale løn- og arbejdsforhold. Det betød at Arrivas togdrift på strækningerne Esbjerg-Tønder, Esbjerg-Skjern-Struer, Struer-Thisted, Århus-Skjern og Århus-Struer var indstillet. På visse af disse strækninger kører dog også DSB-tog, hvorfor det fortsat var muligt at køre på nogle af strækningerne.

Togdriften på alle Arriva Togs strækninger i Jylland blev genoptaget om morgenen 12. maj.

For at sikre, at sporisolationer var i driftduelig stand blev kørt særtog med hele 5 CFL GM-maskiner 10.-11. maj 2008 i "Arrivaland" (NJ M 17 + CFL MX 1023 + BLS Db-q + CFL 1806 + CFL MX 1008 + CFL MX 1006).

Returkørslen med de mange maskiner foregik med "Spånpladetoget" fra Hr, oprangeret CFL MY 1158 + NJ M 17 + CFL MX 1029 + CFL MX 1023 + BLS Db-q + CFL MX 1008 + CFL MX 1006 + CFL 1806 + 17 tomme vogne som GF 6714 (Hr-Pa).
(jh) 12.05.2008

MZ III på vej mod Australien alvorligt skadet i uvejr

Den sidste sending af DSB's MZ serie III lokomotiver blev udskibet fra Københavns Frihavn ultimo april 2008. 20. april blev de trukket fra Gb af to ME-lokomotiver i tog M 6321 (Gb-Kk), oprangeret ME 1505 + MZ 1446 + 1438 + 1445 + 1433 + 1444 + 1441 + ME 1508. De følgende dage blev maskinerne lastet ombord på "M/V Emmagracht", som også tidligere har bragt søsterlokomotiver til Australien.

Undervejs er skibet løbet ind i en storm i Bermuda-trekantet, hvilket bevirkede at to MZ, som var lastet på øverste dæk (MZ 1441 + 1444), rev sig løs og kurrede fra side til side, med det resultat at de slog hul i den ene af skibets tanke, så der løb op mod 50.000 liter olie ud og ned oven i de MZ der stod på nederste dæk. Slutteligt endte de to lokomotiver med at stå i den ene side af skibet, hvilket medførte en alvorlig slagside.

Skib og last er nu kommet i havn i Savannah, USA, hvor lokomotiverne skal løftes i land for at kunne besigtige skaderne. Som bekendt har der været kraftige krav til rengøring af lokomotiverne fra de australske myndigheders side, for at forhindre indførelsen af smitte til naturen "down under". Alt dennee umage ser ud til at være spildt.

Hvorvidt denne sidste sending lokomotiver nogensinde kommer ud at køre igen er endnu uvist, på mindst et af lokomotiverne har motoren formodentlig revet sig løs fra sit leje.

(jh) 09.05.2008

Railion Scandinavia BR 185

Railions BR 185 blev fra 03.04.2008 indsat i plantogsløb ("Van Dieren"-togene GD 42734/GD 42735 (Padborg-Älmhult-Padborg)). Lokomotivet på første tog var 185 323-3.

185 327-4 ankom første gang til Padborg fra syd 30.04.2008, mens 185 329-0 ankom 08.05.2008.

Railion Scandinavia er i øvrigt formelt blevet en realitet pr. 19.03.2008, hvor underskrifterne fra Railion Danmarks og Green Cargos direktører blev sat på aftalen.
(jh) 09.05.2008

Contec M 32 omlakeret

Contecs marcipanbrød, tidl. LJ M 32, er blevet omlakeret til den gule farve, som arbejdskøretøjer normalt har, som følge af pålæg fra Arbejdstilsynet. Tillige er monteret Contec logo på siden af maskinen. Pudsigt nok har man fortsat ladet sidespejlene være røde. Lokomotivet skal fremover anvendes til sporarbejde og befinder sig i øjeblikket i Middelfart. Foto kan ses i fotogalleriet.
(jh) 01.04.2008

 

Til top