Vis fotos efter stednavn: Vordingborg

41 fotos
DSB MZ 1439 + ME 1526

DSB MZ 1439 + ME 1526

trækker EC 34 "Hansa" lige nord for Vordingborg.

Mandag 7. august 1989, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Ukendt DSB MY

Ukendt DSB MY

+ MT passerer Masnedsund-broen med nordgående godstog på ca. 30 vogne med veksellad.

Mandag 7. august 1989, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
DB Gls <sup>205</sup> 01 RIV-EUROP 80 133 8 551-5

DB Gls 205 01 RIV-EUROP 80 133 8 551-5

lukket brunmalet godsvogn på godspladsen i Vordingborg.

Mandag 7. august 1989, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
DSB MY 1153

DSB MY 1153

rangerer i Vordingborg med godstog fra Nykøbing F. Det meste af godstrafikken i Vordingborg udgjorde på dette tidspunkt import af Skoda-biler fra Tjekkoslovakiet.

Onsdag 29. januar 1992, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
DSB MY 1153

DSB MY 1153

rangerer i Vordingborg med godstog fra Nykøbing F.

Onsdag 29. januar 1992, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
DSB Køf 274

DSB Køf 274

og DSB MY 1153 rangerer i Vordingborg.

Onsdag 29. januar 1992, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
DSB Køf 274

DSB Køf 274

rangerer i Vordingborg på en grå vinterdag. Tankvognene kørtes på vognbjørn til "Proms Kemiske Fabrik" i Viemose.

Onsdag 29. januar 1992, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
DSB ME 1537

DSB ME 1537

med regionaltog ankommer til Vordingborg. I baggrunden ses et internationalt tog under udkørsel mod nord og helt til højre i baggrunden holder en af banetjenestens troljer.

Onsdag 29. januar 1992, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
DSB ME 1504

DSB ME 1504

med sydgående regionaltog.

Mandag 23. august 1993, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station

Vordingborg station

gadeside fra sydøst med stationsforplads, cykelskure og busholdepladser.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station

Vordingborg station

gadeside set fra sydøst med Stationspladsen med busholdepladser i forgrunden.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg stationsbygningen, gadeside

Vordingborg stationsbygningen, gadeside

set fra sydøst.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station gadeside

Vordingborg station gadeside

med trappe og indgang.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station, detaljer af sydøstlige hjørne.

Vordingborg station, detaljer af sydøstlige hjørne.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station interiør

Vordingborg station interiør

med ventesal og 7-Eleven kiosk.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg, pakhus og perroner

Vordingborg, pakhus og perroner

set fra Marienbergvej.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af pakhuset i Vordingborg

Detaljer af pakhuset i Vordingborg

set fra gadeside.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg, pakhuset

Vordingborg, pakhuset

sydøstlige hjørne, gadeside, med læsseramper, trappe m.v.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Pakhuset i Vordingborg

Pakhuset i Vordingborg

set fra gadesiden.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Pakhuset i Vordingborg

Pakhuset i Vordingborg

med rampe i forgrunden.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station set mod nord.

Vordingborg station set mod nord.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af gavl på pakhuset i Vordingborg.

Detaljer af gavl på pakhuset i Vordingborg.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg, den tidligere godsplads set mod syd.

Vordingborg, den tidligere godsplads set mod syd.

I forgrunden englænder-skifte, som gav adgang til pakhuset og godssporene. Til højre i billedet ses perronen for spor 2-3.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station set mod nord

Vordingborg station set mod nord

fra pakhuset, med perroner for spor 1 hhv. spor 2-3 og i baggrunden gangbro.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station, sporareal set mod syd.

Vordingborg station, sporareal set mod syd.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af englænder-skifte med

Detaljer af englænder-skifte med "ost".Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af

Detaljer af "englænder"

og signal herfor.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af rækværk

Detaljer af rækværk

ved pakhuset / godspladsen i Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Læssevejen i Vordingborg set mod syd

Læssevejen i Vordingborg set mod syd

med læsseprofil til venstre i billedet.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Godsspor set mod nord

Godsspor set mod nord

fra læssevejen.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af rillespor m.v.

Detaljer af rillespor m.v.

på læssevejen i Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Læssevejen i Vordingborg set mod syd

Læssevejen i Vordingborg set mod syd

med læsseprofil midt i billedet og siderampe til venstre.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af enderampe.

Detaljer af enderampe.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Overgroede godsspor

Overgroede godsspor

set mod nord.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detalje af sporskifte mod enderampen

Detalje af sporskifte mod enderampen

på godspladsen i Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detalje af læssevej

Detalje af læssevej

med sporskifte og afgrænsning mellem spor og chausse-sten.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Læsseprofil

Læsseprofil

på godspladsen i Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af sydenden af perron for spor 2-3.

Detaljer af sydenden af perron for spor 2-3.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Læssevejen i Vordingborg set mod nord.

Læssevejen i Vordingborg set mod nord.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af læsseprofil

Detaljer af læsseprofil

med skinnestumper som beskyttelse mod påkørsel.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Tilkørselsvej til læssevejen

Tilkørselsvej til læssevejen

på Vordingborg station.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Til top