Vis fotos efter stednavn: Vordingborg

39 fotos
DSB MZ 1439 + ME 1526

DSB MZ 1439 + ME 1526

trækker EC 34 "Hansa" lige nord for Vordingborg.

Mandag 7. august 1989, Vordingborg Foto: John Hansen
Ukendt DSB MY

Ukendt DSB MY

+ MT passerer Masnedsund-broen med nordgående godstog på ca. 30 vogne med veksellad.

Mandag 7. august 1989, Vordingborg Foto: John Hansen
DSB MY 1153

DSB MY 1153

rangerer i Vordingborg med godstog fra Nykøbing F. Det meste af godstrafikken i Vordingborg udgjorde på dette tidspunkt import af Skoda-biler fra Tjekkoslovakiet.

Onsdag 29. januar 1992, Vordingborg Foto: John Hansen
DSB MY 1153

DSB MY 1153

rangerer i Vordingborg med godstog fra Nykøbing F.

Onsdag 29. januar 1992, Vordingborg Foto: John Hansen

DSB Køf 274

og DSB MY 1153 rangerer i Vordingborg.

Onsdag 29. januar 1992, Vordingborg Foto: John Hansen

DSB Køf 274

rangerer i Vordingborg på en grå vinterdag. Tankvognene kørtes på vognbjørn til "Proms Kemiske Fabrik" i Viemose.

Onsdag 29. januar 1992, Vordingborg Foto: John Hansen
DSB ME 1504

DSB ME 1504

med sydgående regionaltog.

Mandag 23. august 1993, Vordingborg Foto: John Hansen
Vordingborg station

Vordingborg station

gadeside fra sydøst med stationsforplads, cykelskure og busholdepladser.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Vordingborg station

Vordingborg station

gadeside set fra sydøst med Stationspladsen med busholdepladser i forgrunden.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Vordingborg stationsbygningen, gadeside

Vordingborg stationsbygningen, gadeside

set fra sydøst.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Vordingborg station gadeside

Vordingborg station gadeside

med trappe og indgang.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Vordingborg station, detaljer af sydøstlige hjørne.LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Vordingborg station interiør

med ventesal og 7-Eleven kiosk.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Vordingborg, pakhus og perroner

Vordingborg, pakhus og perroner

set fra Marienbergvej.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Detaljer af pakhuset i Vordingborg

Detaljer af pakhuset i Vordingborg

set fra gadeside.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Vordingborg, pakhuset

Vordingborg, pakhuset

sydøstlige hjørne, gadeside, med læsseramper, trappe m.v.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Pakhuset i Vordingborg

Pakhuset i Vordingborg

set fra gadesiden.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Pakhuset i Vordingborg

Pakhuset i Vordingborg

med rampe i forgrunden.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Vordingborg station set mod nord.

Vordingborg station set mod nord.LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Detaljer af gavl på pakhuset i Vordingborg.LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Vordingborg, den tidligere godsplads set mod syd.

Vordingborg, den tidligere godsplads set mod syd.

I forgrunden englænder-skifte, som gav adgang til pakhuset og godssporene. Til højre i billedet ses perronen for spor 2-3.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Vordingborg station set mod nord

Vordingborg station set mod nord

fra pakhuset, med perroner for spor 1 hhv. spor 2-3 og i baggrunden gangbro.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Vordingborg station, sporareal set mod syd.

Vordingborg station, sporareal set mod syd.LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Detaljer af englænder-skifte med "ost".LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Detaljer af "englænder"

og signal herfor.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Detaljer af rækværk

ved pakhuset / godspladsen i Vordingborg.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Læssevejen i Vordingborg set mod syd

med læsseprofil til venstre i billedet.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Godsspor set mod nord

Godsspor set mod nord

fra læssevejen.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Detaljer af rillespor m.v.

Detaljer af rillespor m.v.

på læssevejen i Vordingborg.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Læssevejen i Vordingborg set mod syd

med læsseprofil midt i billedet og siderampe til venstre.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Detaljer af enderampe.

Detaljer af enderampe.LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Overgroede godsspor

Overgroede godsspor

set mod nord.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Detalje af sporskifte mod enderampen

Detalje af sporskifte mod enderampen

på godspladsen i Vordingborg.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Detalje af læssevej

med sporskifte og afgrænsning mellem spor og chausse-sten.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Læsseprofil

på godspladsen i Vordingborg.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Detaljer af sydenden af perron for spor 2-3.

Detaljer af sydenden af perron for spor 2-3.LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Læssevejen i Vordingborg set mod nord.LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Detaljer af læsseprofil

med skinnestumper som beskyttelse mod påkørsel.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen

Tilkørselsvej til læssevejen

på Vordingborg station.

LÝrdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Hansen
Til top