Fotos efter dato: 8. september 2012

63 fotos
DBAG 605 510-6

DBAG 605 510-6

+ 605 504-0 passerer Storstrømsbroen med et noget forsinket IE 33.

Lørdag 8. september 2012, Storstrømsbroen Foto: John Damsgaard-Sørensen
Orehoved

Orehoved

stationsbygningen set fra gadeside.

Lørdag 8. september 2012, Orehoved Foto: John Damsgaard-Sørensen
Orehoved

Orehoved

stationsbygningen, spor-/perronside.

Lørdag 8. september 2012, Orehoved Foto: John Damsgaard-Sørensen
RT FS 1101

RT FS 1101

+ MF 1001 passerer Grænge med tog fra Nykøbing F. til Nakskov.

Lørdag 8. september 2012, Grænge Foto: John Damsgaard-Sørensen
DSB Køf 263

DSB Køf 263

holdende i spor 0 i Nykøbing F.

Lørdag 8. september 2012, Nykøbing F. Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vognkasse af SNNB MP 1

Vognkasse af SNNB MP 1

anvendt som klublokale på havnen i Stubbekøbing.

Lørdag 8. september 2012, Stubbekøbing Foto: John Damsgaard-Sørensen
Horbelev (SNNB)

Horbelev (SNNB)

rester af varehus

Lørdag 8. september 2012, Horbelev Foto: John Damsgaard-Sørensen
Horbelev (SNNB) varehus

Horbelev (SNNB) varehus

rester af varehus

Lørdag 8. september 2012, Horbelev Foto: John Damsgaard-Sørensen
Horbelev (SNNB)

Horbelev (SNNB)

rester af varehus

Lørdag 8. september 2012, Horbelev Foto: John Damsgaard-Sørensen
Nørre Alslev station, gadesiden

Nørre Alslev station, gadesiden

set fra sydvest.

Lørdag 8. september 2012, Nørre Alslev Foto: John Damsgaard-Sørensen
Nørre Alslev station, perrontunnel

Nørre Alslev station, perrontunnel

set mod spor 2 og adgang til Skernevej og Ravnsevej.

Lørdag 8. september 2012, Nørre Alslev Foto: John Damsgaard-Sørensen
Nørre Alslev

Nørre Alslev

pakhus.

Lørdag 8. september 2012, Nørre Alslev Foto: John Damsgaard-Sørensen
Nykøbing F.

Nykøbing F.

stationen set fra gadeside/forpladsen.

Lørdag 8. september 2012, Nykøbing F. Foto: John Damsgaard-Sørensen
Nykøbing F.

Nykøbing F.

ventesalen.

Lørdag 8. september 2012, Nykøbing F. Foto: John Damsgaard-Sørensen
Nykøbing F.

Nykøbing F.

kommandoposten.

Lørdag 8. september 2012, Nykøbing F. Foto: John Damsgaard-Sørensen
De Danske Sukkerfabrikker Schöma 3135/1970

De Danske Sukkerfabrikker Schöma 3135/1970

hensat i Sakskøbing.

Lørdag 8. september 2012, Sakskøbing Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station

Vordingborg station

gadeside fra sydøst med stationsforplads, cykelskure og busholdepladser.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
DSB MFB 5234

DSB MFB 5234

i "Natteravnene"-reklame forrest i sydgående IC3-togsæt krydser med regionaltog skubbet af DSB ME 1511.

Lørdag 8. september 2012, Orehoved Foto: John Damsgaard-Sørensen
Tidligere areal for den første Orehoved station

Tidligere areal for den første Orehoved station

ved den gamle færgehavn, set fra sydøst. Stationen lå umiddelbart foran Finerfabrikkens bygninger, som ses på billedet, mens varehuset og læssespor lå cirka ud for hvor optagelsen er foretaget.

Lørdag 8. september 2012, Orehoved Foto: John Damsgaard-Sørensen
Tidligere portørbolig for Orehoved station

Tidligere portørbolig for Orehoved station

set fra sydøst. Arealet i forgrunden, som i dag er en parkeringsplads, var tidligere en del af stationen, hvor portørboligen lå bagved let hævet over stationsarealet.

Lørdag 8. september 2012, Orehoved Foto: John Damsgaard-Sørensen

"Et eller andet sted her"

løb Falsterbanen tidligere fra Orehoved station mod sydøst i retning af Nørre Alslev.

Lørdag 8. september 2012, Orehoved Foto: John Damsgaard-Sørensen
DB 605 016 ankommer sydfra

DB 605 016 ankommer sydfra

mens 605 514 holder på Gedserbanen og kort efter kobler sammen med togsættet, for at køre til København.

Lørdag 8. september 2012, Nykøbing F. Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station

Vordingborg station

gadeside set fra sydøst med Stationspladsen med busholdepladser i forgrunden.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg stationsbygningen, gadeside

Vordingborg stationsbygningen, gadeside

set fra sydøst.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station gadeside

Vordingborg station gadeside

med trappe og indgang.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station, detaljer af sydøstlige hjørne.

Vordingborg station, detaljer af sydøstlige hjørne.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station interiør

Vordingborg station interiør

med ventesal og 7-Eleven kiosk.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg, pakhus og perroner

Vordingborg, pakhus og perroner

set fra Marienbergvej.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af pakhuset i Vordingborg

Detaljer af pakhuset i Vordingborg

set fra gadeside.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg, pakhuset

Vordingborg, pakhuset

sydøstlige hjørne, gadeside, med læsseramper, trappe m.v.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Pakhuset i Vordingborg

Pakhuset i Vordingborg

set fra gadesiden.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Pakhuset i Vordingborg

Pakhuset i Vordingborg

med rampe i forgrunden.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station set mod nord.

Vordingborg station set mod nord.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af gavl på pakhuset i Vordingborg.

Detaljer af gavl på pakhuset i Vordingborg.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg, den tidligere godsplads set mod syd.

Vordingborg, den tidligere godsplads set mod syd.

I forgrunden englænder-skifte, som gav adgang til pakhuset og godssporene. Til højre i billedet ses perronen for spor 2-3.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station set mod nord

Vordingborg station set mod nord

fra pakhuset, med perroner for spor 1 hhv. spor 2-3 og i baggrunden gangbro.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vordingborg station, sporareal set mod syd.

Vordingborg station, sporareal set mod syd.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af englænder-skifte med

Detaljer af englænder-skifte med "ost".Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af

Detaljer af "englænder"

og signal herfor.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af rækværk

Detaljer af rækværk

ved pakhuset / godspladsen i Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Læssevejen i Vordingborg set mod syd

Læssevejen i Vordingborg set mod syd

med læsseprofil til venstre i billedet.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Godsspor set mod nord

Godsspor set mod nord

fra læssevejen.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af rillespor m.v.

Detaljer af rillespor m.v.

på læssevejen i Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Læssevejen i Vordingborg set mod syd

Læssevejen i Vordingborg set mod syd

med læsseprofil midt i billedet og siderampe til venstre.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af enderampe.

Detaljer af enderampe.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Overgroede godsspor

Overgroede godsspor

set mod nord.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detalje af sporskifte mod enderampen

Detalje af sporskifte mod enderampen

på godspladsen i Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detalje af læssevej

Detalje af læssevej

med sporskifte og afgrænsning mellem spor og chausse-sten.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Læsseprofil

Læsseprofil

på godspladsen i Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af sydenden af perron for spor 2-3.

Detaljer af sydenden af perron for spor 2-3.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Læssevejen i Vordingborg set mod nord.

Læssevejen i Vordingborg set mod nord.Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af læsseprofil

Detaljer af læsseprofil

med skinnestumper som beskyttelse mod påkørsel.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Tilkørselsvej til læssevejen

Tilkørselsvej til læssevejen

på Vordingborg station.

Lørdag 8. september 2012, Vordingborg Foto: John Damsgaard-Sørensen
Orehoved station set mod nord

Orehoved station set mod nord

fra den tidligere læssevej, med DSB ME 1511 under udkørsel skubbende dobbeltdækkertog mod Storstrømsbroen og Vordingborg.

Lørdag 8. september 2012, Orehoved Foto: John Damsgaard-Sørensen
Orehoved station, gadeside

Orehoved station, gadeside

set mod nord, med varehuset i forgrunden.

Lørdag 8. september 2012, Orehoved Foto: John Damsgaard-Sørensen
Nødgenerator og relæhytte i Orehoved.

Nødgenerator og relæhytte i Orehoved.Lørdag 8. september 2012, Orehoved Foto: John Damsgaard-Sørensen
Orehoved station set mod syd

Orehoved station set mod syd

til højre i billedet ses det tidligere areal for godspladsen.

Lørdag 8. september 2012, Orehoved Foto: John Damsgaard-Sørensen
Sporrest ved Stubbekøbing station

Sporrest ved Stubbekøbing station

med stationsbygningen til højre i billedet. Sporet gik til havnen, som ligger bag ved og til venstre for fotografen.

Lørdag 8. september 2012, Stubbekøbing Foto: John Damsgaard-Sørensen
Stubbekøbing station, gadeside

Stubbekøbing station, gadeside

set mod sydøst.

Lørdag 8. september 2012, Stubbekøbing Foto: John Damsgaard-Sørensen
Stubbekøbing station, gadeside set mod øst.

Stubbekøbing station, gadeside set mod øst.Lørdag 8. september 2012, Stubbekøbing Foto: John Damsgaard-Sørensen
Stubbekøbing station, gadeside set mod nordøst.

Stubbekøbing station, gadeside set mod nordøst.Lørdag 8. september 2012, Stubbekøbing Foto: John Damsgaard-Sørensen
Stubbekøbing station, sporside set mod nord.

Stubbekøbing station, sporside set mod nord.Lørdag 8. september 2012, Stubbekøbing Foto: John Damsgaard-Sørensen
Stubbekøbing station, gadeside set mod øst.

Stubbekøbing station, gadeside set mod øst.

set mod nordøst. Selve spor-arealet lå bag stationsbygningen, hvor der på billedet ses en grustransportør.

Lørdag 8. september 2012, Stubbekøbing Foto: John Damsgaard-Sørensen
Til top