Vojens station fotos

50 fotos
Vojens station (Oj) på den Sønderjyske Længdebane er oprindeligt åbnet i 1864. Den nuværende station er fra 1966 og typisk for DSB's byggestil i form af "stationskasser" fra perioden.

Fra Vojens udgik sidebanen til Haderslev, som havde persontrafik indtil 1974. Godsbetjeningen af Haderslevbanen fortsatte indtil 1999.

Under besættelsen anlagdes et sidespor til Flyvestation Skrydstrup i 1943, i forbindelse med opførelsen af denne. Sporet ligger fortsat, men anvendes kun på den inderste del i selve Vojens by for lejlighedsvis godstrafik.
Vojens station

Vojens station

sporside set fra syd-vest

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Skrydstrup-sporet ved overkørslen for Industriparken

Skrydstrup-sporet ved overkørslen for Industriparken

set mod øst. Sporet løber langs med Ribevej.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Skrydstrup-sporet set mod vest

Skrydstrup-sporet set mod vest

ved overkørslen for Industriparken.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Skrydstrup-sporet ved Over Jerstalvej

Skrydstrup-sporet ved Over Jerstalvej

set mod vest.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Skrydstrup-sporet set mod øst

Skrydstrup-sporet set mod øst

ved Over Jerstalvej, i retning mod Vojens station.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Skrydstrup-sporet ved Brdr. Gram

Skrydstrup-sporet ved Brdr. Gram

set mod øst.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Skrydstrup-sporet ved overkørslen for Vestervang

Skrydstrup-sporet ved overkørslen for Vestervang

med læsseplads for Brdr. Gram i baggrunden.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens station gadeside

Vojens station gadeside

med posthus til venstre og pakhus til højre i billedet.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens station, perron for spor 1

Vojens station, perron for spor 1

med posthuset i forgrunden i højre side af billedet.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens set mod syd

Vojens set mod syd

fra perronen for spor 1.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Den sydlige udkørsel fra Vojens

Den sydlige udkørsel fra Vojens

set fra enden af perronen for spor 1.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens station, posthus og perron 1

Vojens station, posthus og perron 1

set mod nord.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens station, perron 1 set mod nord

Vojens station, perron 1 set mod nordFredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens station, sporside

Vojens station, sporside

set mod nordøst.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Indgangsparti fra perron til ventesal

Indgangsparti fra perron til ventesal

på Vojens station.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af vinduespartier og dør

Detaljer af vinduespartier og dør

(perronside) på Vojens station.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af stationsbygningen (perronside).

Detaljer af stationsbygningen (perronside).Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af trappe for perrontunnel

Detaljer af trappe for perrontunnel

på Vojens station, perron for spor 1.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af perron 1.

Detaljer af perron 1.

Vojens station set mod syd.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af nedgang til perrontunnel.

Detaljer af nedgang til perrontunnel.

Vojens station, perron 1.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Perronspor for Haderslevbanen

Perronspor for Haderslevbanen

(til venstre) samt pakhusspor (til højre) med sporstoppere. Set mod nord.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Pakhuset på Vojens station

Pakhuset på Vojens station

set fra sporsiden mod nord-øst.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af pakhus

Detaljer af pakhus

og nordgavlen på Vojens station.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Elevator m.v., Vojens station, perron for spor 1.

Elevator m.v., Vojens station, perron for spor 1.Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Perron 1, Vojens station.

Perron 1, Vojens station.

Detaljer af perrontag og elevator.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens, læssevej set mod nordøst.

Vojens, læssevej set mod nordøst.Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojes station set mod nord

Vojes station set mod nord

med spor 1 i forgrunden. Haderslev-banen drejer fra til højre i billedet.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens station set mod syd

Vojens station set mod syd

fra nordenden af perronen for spor 1.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens station og pakhus set fra nord.

Vojens station og pakhus set fra nord.Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Udkørsel mod Haderslev-banen

Udkørsel mod Haderslev-banen

i nordenden af Vojens station.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af Vojens station

Detaljer af Vojens station

set fra nordenden af perron 1. Der ses blandt andet sporskiftedrev, sporskiftelanterne og PU-signal.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Perron for Haderslevbanen

Perron for Haderslevbanen

med pakhus i baggrunden. Troljen tilhører Veteranbanen Vojens-Haderslev.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af læsserampe

Detaljer af læsserampe

og trappe ved pakhuset i Vojens.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Pakhus og perron på Vojens station

Pakhus og perron på Vojens station

set mod syd.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Perrontunnel på Vojens station,

Perrontunnel på Vojens station,Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Sporterrænet i Vojens set mod nord

Sporterrænet i Vojens set mod nord

fra vestsiden af stationen.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens set mod syd

Vojens set mod syd

fra vestsiden af stationen.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af perrontag for spor 2-3

Detaljer af perrontag for spor 2-3

på Vojens station.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af trappe for perrontunnel

Detaljer af trappe for perrontunnel

på vestsiden af Vojens station.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Perron for spor 2-3

Perron for spor 2-3

på Vojens station, set fra nord-vest.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens station set fra nord-vest

Vojens station set fra nord-vest

med perronen for spor 2-3 i forgrunden.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens set mod nord

Vojens set mod nord

fra siderampen på vestsiden af stationen. I forgrunden på sidesporet holder en gulmalet tidligere postvogn.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Diverse sidespor på Vojens station

Diverse sidespor på Vojens station

set mod nord.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Vojens station set mod syd

Vojens station set mod syd

fra godspladsen på vestsiden af stationen.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Sidespor på Vojens station

Sidespor på Vojens station

med Railservice Trolje 68 midt i billedet.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Kratluskeri!

Kratluskeri!

Vojens station set fra nordvest.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer af Vojens station

Detaljer af Vojens station

set fra perronen for spor 2-3.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Traktorvej over spor 1-2

Traktorvej over spor 1-2

i norden af Vojens station.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer omkring traktorvej

Detaljer omkring traktorvej

i nordenden af Vojens station.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Detaljer i nordenden af Vojens station

Detaljer i nordenden af Vojens station

blandt andet "traktorværn" af gamle skinner.

Fredag 10. juli 2020, Vojens Foto: John Damsgaard-Sørensen
Til top