Sydøstenden af Tommerup station

Sydøstenden af Tommerup station

set fra gangbroen. Til højre i billedet lå Assensbanens spor tidligere, men det er nu afkortet så det ender ved buskadset midt i billedet.


Torsdag 13. august 2020, Tommerup Foto: John Hansen

Online siden 22. juni 2021

Vist 363 gange

Til top