Jernbanenyheder III. kvartal 2018

Danmark

Aarhus Letbane genåbner Odderbanen

I slutningen af juli 2018 begyndte Aarhus Letbane endelig på testkørsler til Odder, efter at Odderbanen havde været lukket i næsten 2 år.

Herefter fremsendte Aarhus Letbane 17. august 2018 den endelige, overordnede sikkerhedsvurderingsrapport, som skal ligge til grund for en godkendelse af letbanestrækningen mellem Odder og Aarhus til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

En godkendelse af strækningen mellem Odder og Aarhus vil også omfatte godkendelse af den tre kilometer lange strækning mellem Universitetshospitalet i Skejby og Lisbjergskolen.

Testkørsler i Odder
Aarhus Letbane togsæt 2201 under testkørsler i Odder, 31. juli 2018. Foto Søren Villumsen.


Iflg. dr.dk har Aarhus Letbane 24.08.2018 fået sikkerhedsgodkendelse fra Transport- bygge og boligstyrelsen til at kunne begynde kørslen til Odder, og i løbet af eftermiddagen meddelte Aarhus Letbane, at driften på strækningen bliver optaget lørdag 25. august 2018 kl. 5.20 fra Aarhus H til Lisbjergskolen, mens første tur fra Odder mod Aarhus afgår kl. 5.37. Første afgang fra Aarhus H til Odder er kl. 6.19.

På Odderbanen vil der i første omgang køres i halvtimesdrift mellem Odder og Lisbjerg Skole. Når Grenåbanen engang åbner vil der blive halvtimedrift til Mårslet, hvilket betyder et tog hvert kvarter på den indre del af Odderbanen.

Testkørsler i Odder
Aarhus Letbane togsæt 2202 under testkørsler i Odder, 31. juli 2018. Kigger man godt efter vil man se, at den hidtidige angivelse af spornumre, spor 1 og 2 (anvendt siden 1884!), nu er ændret til spor 2 og 3. Mon spor 1 er det hvor Y-togs styrevognen ses i baggrunden? Foto Søren Villumsen.


Se også http://www.letbanen.dk/nyheder/nyheder/2018/odder-ansg-afl/ og http://www.letbanen.dk/nyheder/nyheder/2018/aabning-odderbanen-og-lisbjerg/.

(jh) 24.08.2018

 

Til top