Jernbanenyheder I. kvartal 2015

Danmark

DSB ME 1501 til Danmarks Jernbanemuseum

Danmarks Jernbanemuseum i Odense har overtaget DSB ME 1501.

Lokomotivet blev overført fra Københavns Godsbanegård i M 6021 (Gb-Od), trukket af DSB EA 3004, den 20. marts 2015.

Maskinen vil til sommer indgå i en særudstilling om GM-materiel på museet, men vil i første omgang fremstå i dens seneste driftstilstand inklusive smuds og rust, for at vise hvordan et driftslokomotiv ser ud. Man kan kun håbe på, at den senere vil blive istandsat og ført tilbage til den smukke rød/sorte bemaling fra leveringen. Desværre kan man få det indtryk, at Jernbanemuseet som følge af akademiske overvejelser ikke vil ændre udseendet af maskinen, for at få den til at være en så autentisk museumsgenstand som mulig.

DSB ME 1501 blev bygget af Henschel som fabriksnummer 32481 i 1981 og var i drift indtil 2014.
(jh) 31.03.2015

Danmarks Jernbanemuseums F 694 til Den Gamle By i Århus

Damplokomotivet DSB F 694 (Frichs byggenummer 20/1920) er af Danmarks Jernbanemuseum blevet langtidsudlånt til Den Gamle By i Århus. Lokomotivet skal indgå i en stor, permanent udstilling om Århus bys historie.

DSB F 694 Den Gamle By i Århus
Danmarks Jernbanemuseums DSB F 694 på sin nye plads i Den Gamle By i Århus. Foto: Asger Christiansen.

7.-8. januar 2015 blev lokomotivet flyttet fra Lunderskov til Århus på blokvogn. Det nyopførte udstillingslokale ligger i en kælder som overdækkes - hvorefter der vil gå mange år før der atter, om nogensinde, kommer dagslys til maskinen.

DSB F 694 Den Gamle By i Århus
F 694 løftes på plads i Den Gamle By i Århus. Foto: Asger Christiansen.

Lokomotivet blev oprindeligt købt af Lokomotivklubben KLK i 1971 og udgjorde i mange år grundstammen i foreningens veterantogskørsler. Senest var maskinen i drift i forbindelse med julekørsler i 2008.

DSB F 694 Den Gamle By i Århus
F 694 løftes på plads i Den Gamle By i Århus. Foto: Asger Christiansen.

(jh) 08.01.2015

Elektrificeringen Esbjerg-Lunderskov udsættes et år

Gørding station
Gørding station ligger på strækningen mellem Lunderskov og Esbjerg, og her kommer der ikke elmaster det næste års tid. Stationsbygningen blev til gengæld nedrevet i 2013.

Den af Banedanmark planlagte elektrificering af en lang række jernbanestrækninger i Danmark indledes med banen mellem Lunderskov og Esbjerg, som ifølge de oprindelige tidsplaner skulle have været færdiggjort i år. Dette er imidlertid nu udskudt til slutningen af 2016. De indledende ombygningsarbejder, herunder om- og nybygning af broer, er for allerede sat i gang, mens selve el-arbejdet netop nu er i udbud.

Deltagerne i udbudsrunden har haft mulighed for at byde ind, både med færdiggørelse i 2015 og et år senere. Alle budgivere har ytret ønske om af vente med afslutning af projektet i 2016, da det vil kunne give stordriftsfordele, fordi man så kan gå videre med lignende arbejde på andre strækninger.

Endvidere kan den samlede elektrificering derved blive billigere, vurderer Banedanmark.

Den endelige udbudsrunde løber netop nu og afsluttes i maj 2015.
(jh) 08.01.2015

Signalprogrammet på S-banen forsinket

Den 23. december 2014 skulle den første strækning med det nye signalsystem have være taget i brug på S-banens linje A mellem Jægersborg og Hillerød. Desværre må ibrugtagningen skydes mindst et halvt år meddeler Banedanmark.

Den trafikale ibrugtagning skydes fra 1. halvår til 2. halvår af 2015. Det skyldes både, at afprøvningen af det nye system har været meget omfattende og mere tidskrævende end oprindeligt forventet, og ikke mindst at den sikkerhedsmæssige systemgodkendelse skal ske efter et nyt EU-direktiv, der for første gang skal bruges i praksis i forbindelse med et signalsystem i Danmark udtaler Banedanmark.

Alt infrastrukturudstyr er sat op på strækningen og virker, og der er installeret nyt signaludstyr i 61 S-togsæt. Desuden er der uddannet et antal lokomotivførere og trafikdisponeringsmedarbejdere.

S-togs køreplan for 2015 er lagt efter, at det nye signalsystem skulle tages i brug. Det har bl.a. betydet en anden linjeføring for linje B, A og E, og at DSB har indlagt ekstra standsningstid på Jægersborg Station, så der var tid for lokomotivføreren til manuelt at skifte signalsystem på togets computer.

På den baggrund ændrer DSB køreplanen, så den ikke indeholder det ekstra stop for de gennemkørende tog, før der er behov for det.

Indtil videre vil S-togene køre på de eksisterende signalsystemer indtil ibrugtagning af det nye signalsystem. De yderligere tests vil dog kræve udvidet lukning i aften- og nattetimer og enkelte weekendspærringer.

Banedanmark forventer fortsat, at udrulningen af det nye signalsystem vil være afsluttet som planlagt i 2018 på hele S-banen.
(jh) 08.01.2015

"Natteravnene"-IC3 har mistet sin folie

DSB MFB 5234
DSB MFB 5234
i "Natteravnene"-reklame forrest i sydgående IC3-togsæt krydser med regionaltog skubbet af DSB ME 1511 i Orehoved, 8. september 2012.

DSB's togsæt MFA 5034 + FF 5434 + MFB 5234 har i flere år kørt som helreklame for "Natteravnene". Omkring årsskiftet 2014/15 er folien blevet fjernet og togsættet kører igen i normalt DSB-design.

Natteravnenenes primære formål er at udvise omsorg og ansvarlighed, og som gode rollemodeller medvirke til at skabe større tryghed og især hjælpe børn og unge til øget livsglæde og integration. hvor voksne på frivillig basis, planlægger og gennemfører vandringer i eget område (by eller boligområde) på dage, tidspunkter og steder, hvor man finder det relevant.

Ved altid at gå i hold på tre, mænd og kvinder i blandede hold, der bærer Natteravnenes karakteristiske gule jakker, gør man sig meget synlig overfor børn og unge. Dels for at få en fordomsfri snak med dem om de problemer, de selv ønsker at tale om - dels for at stimulere til forebyggende ansvarlighed, men uden at påtage sig hverken politimæssige- eller sociale opgaver.

Natteravnene har således ingen særlige beføjelser, men stor psykologisk gennemslagskraft.
(jh) 06.01.2015

Modeljernbaner

Roco og Fleischmann nyheder 2015

Roco og Fleischmann har netop offentliggjort nyhedskataloger for 2015.

Noget skuffende synes der ikke umiddelbart at være egentlige formnyheder imellem, som ikke allerede har været præsenteret tidligere.

Nyhederne kan findes som bladre-kataloger på nedenstående links (bemærk knappen for "Gem" (rund med pil nedad) som gemmer en lokal pdf-fil):
Fleischmann
Roco
(serveren synes noget belastet, tusinder af modelbaneentusiaster fra hele verden forsøger vist netop nu at se disse nyheder)

Af dansk materiel kommer en GKKs-vogn fra Fleischmann i H0, Herningværket Fals-vogne i N og fra Roco olietankvogn, Eaos-vogn, Hims-vognsæt, TF-vogn samt dyblastvogn læsset med B&W/MAN container.

Nyheden opdateres
(jh) 09.01.2015

Piko nyheder 2015

Traditionelt hører Piko til de første modelbanefirmaer som offentliggør årets nyheder og det slår da heller ikke fejl i denne sæson. Allerede i slutningen af december 2014 kunne det kommende års nyheder ses på firmaets hjemmeside Piko.de.

Blandt nyhederne er flere ellokomotiv-typer fra Deutsche Bundesbahn, blandt andet BR 103 og BR E 50 / 150, ligesom der kommer rangerlokomotiver BR V 23 / 101 fra Deutsche Reichsbahn - endda med lyd. Desværre er der ikke noget dansk materiel i år.

Bemærk, at alle Pikos komplette kataloger for de forskellige skalaer kan hentes på deres hjemmeside: H0, TT , N og IIm (G).
(jh) 05.01.2015

 

Til top