Fotos efter dato: 27. juni 2008

4 fotos
Strukton sporombygningsmateriel

Strukton sporombygningsmateriel

holdende på Lersøen for brug på Farumbanen.

Fredag 27. juni 2008, Lersøen Foto: John Damsgaard-Sørensen
Strukton Infrarail 303003

Strukton Infrarail 303003

holdende på Lersøen for brug på sporombygning på Farumbanen.

Fredag 27. juni 2008, Lersøen Foto: John Damsgaard-Sørensen
Strukton Infrarail 303005

Strukton Infrarail 303005

holdende på Lersøen for brug på sporombygning på Farumbanen.

Fredag 27. juni 2008, Lersøen Foto: John Damsgaard-Sørensen
Strukton Infrarail 303003

Strukton Infrarail 303003

holdende på Lersøen for brug på sporombygning på Farumbanen.

Fredag 27. juni 2008, Lersøen Foto: John Damsgaard-Sørensen
Til top