RDK EG 3106

RDK EG 3106

med G 9246 fra Fredericia til København Gb, ved Nonnebo, km. 148,1 (Kh) øst for Marslev kl. 8.33.

Torsdag 19. februar 2004, Nonnebo Foto: John Damsgaard-Sørensen

Online siden 2. november 2004

Vist 2349 gange

Til top