LSG V170 1143

LSG V170 1143

i Berlin-Lichtenberg med EN 110 "Berlin-Night-Express" fra Lichtenberg til Ostbahnhof.Fredag 17. maj 2002, Berlin-Lichtenberg Foto: Gerd Böhmer


Online siden 20. december 2002
Vist 1849 gange

Til top