DB 798 818-1 med skinnebustog til Neumünster

DB 798 818-1 med skinnebustog til Neumünster

holder klar til afgang i Heide (Holst.). Bivognene er 998 063-2 + 998 891-6.


Tirsdag 15. oktober 1991, Heide (Holst.) Foto: John Damsgaard-Sørensen

Online siden 24. november 2020

Vist 750 gange

Til top