Kommende tracé for Odense Letbane

Kommende tracé for Odense Letbane

Blandt de første anlægsarbejder til den kommende Odense Letbane bliver etableringen af en ny bro over Killerup Rende, som i første omgang vil fungere som adgangsvej for byggeriet af Syddansk Universitets nye Sundhedsfaglige Fakultet. Herefter vil Letbanen skulle løbe hvor der på billedet ses en cykel- og gangsti. Pælen i forgrunden markerer det kommende tracé.


Lørdag 1. november 2014, Odense Foto: John Hansen

Online siden 4. november 2014

Vist 1098 gange

Til top