Planlagt kommende tracé for Odense Letbane

Planlagt kommende tracé for Odense Letbane

Blandt de første anlægsarbejder til den kommende Odense Letbane bliver etableringen af en ny bro over Killerup Rende, som i første omgang vil fungere som adgangsvej for byggeriet af Syddansk Universitets nye Sundhedsfaglige Fakultet. Herefter vil Letbanen skulle løbe hvor der på billedet ses en cykel- og gangsti. Pælen i forgrunden markerer det planlagte kommende tracé.

I praksis blev den nye bro og selve letbane-tracéet dog placeret omkring 100 meter østligere end hvad dette foto viser.Lørdag 1. november 2014, Odense Foto: John Damsgaard-Sørensen

Online siden 4. november 2014

Vist 1456 gange

Til top