Voith Gravita 10 BB (L04 10003/2008)

Voith Gravita 10 BB (L04 10003/2008)

som senere skal leveres til MRCE dispolok, holder helt ny i Kiel-Wik.

Lørdag 13. september 2008, Kiel-Wik Foto: Matthias Krause

Online siden 24. oktober 2008

Vist 2937 gange

Til top