Mere (eller mindre) modelegnede stationer I: Vordingborg

Vordingborg station vil egne sig glimrende som en større mellemstation på modelbaneanlægget, med en afvekslende trafik, rige muligheder for rangering med godsvogne - og som gennemkørselsstation hvis man "bare" vil have mulighed for at køre paradekørsel.

Af John Hansen / Publiceret 3. marts 2005.

Vordingborg er godt nok en stor mundfuld, men med lidt snedig planlægning kan den bygges på et antal moduler eller en større anlægsplade. Fordelen er den store mængde trafik med både regional-, gods- og internationale tog, der er en lille traktorremise til den lokale rangertraktor og der er mulighed for at udvide med havnebane hvis pladsen tillader det. Trafikmæssigt er der udfordringen i overgangen mellem dobbeltspor på Sjælland (altså nord-enden af stationen) og enkeltspor videre sydpå mod Masnedø og Falster. Det kan nok give en stationsbestyrer sved på panden når der skal planlægges krydsninger!

Vordingborg fik sin første jernbaneforbindelse i 1870 i forbindelse med anlæggelsen af den Sjællandske Sydbane mellem Roskilde, Køge, Næstved og Masnedsund. I årene 1897-1959 havde den private Kalvehavebanen (KB) tilslutning til stationen. I 1884 førtes banen videre til Masnedø, hvorfra der var færgeoverfart mellem Masnedø og Orehoved.Vordingborgs nuværende (2.) station blev anlagt i forbindelse med nedlæggelsen af færgeoverfarten mellem Masnedsund og Orehoved og åbningen af Storstrømsbroen i 1937. Stationsbygningen er tegnet af K. T. Seest.
Kalvehavebanen blev ikke indført direkte hertil. Man kørte fortsat til Masnedsund station, og derfra måtte man bakke til Vordingborg station.

Oplægget til Vordingborg i model tager udgangspunkt i min foretrukne epoke, IVb, altså midten og slutningen af 1980’erne. Dengang var endnu MX og MY stadig i drift i stor stil, foruden MZ og ME, godstrafikken mellem Københavns Frihavn og Rødby Færge blomstrede efter åbningen af DanLink-ruten mellem Helsingborg og Maschen og de internationale persontog udviste stor afveksling i oprangeringerne. Posttogene kørte endnu mellem Nakskov/Nykøbing F. og København og også Lollandsbanen kørte tog mellem Nykøbing F. og Ringsted.

Vordingborg har indtil for nyligt altid været en stor station hvad angår godsmængder, idet der foruden almindelige stykgodstransporter har været vogne til autoimportør, tankvogne som blev kørt med vognbjørn til Proms Kemiske fabrikker i Viemose, i perioder træ til Orehoved Savværk, samt naturligvis anden lejlighedsvis gods. Havnebanen anvendtes desværre ikke meget i denne periode, men godshotellet førte til at den stejle havnebane alligevel blev brugt.
Gods blev som regel kørt til Nykøbing F., hvorfra der så atter kørtes mod Vordingborg med lokalgodstog. Rangeringen varetoges af en Køf-traktor, som var fast stationeret i byen. Tidligere (?)(hvornår?) var det vistnok en Ardelt som var stationeret her, men om dette savner jeg oplysninger.

Persontrafikken har været (og er fortsat) præget af skolesøgende til byens større uddannelsesinstitutioner og pendlere til København. De internationale tog mellem København og Tyskland har derimod ikke gjort holdt i byen – dog med undtagelse af de tog til Berlin som kørte som regionaltog over Falster og Sjælland. Alligevel kan den store internationale trafik til Gedser og Rødby Færge naturligvis bidrage til afvekslingen på modelbanen.<

Modellen:
Udgangspunktet er sporplanen nedenfor. Tegningen er ikke i skala, ej heller planlagt for opdeling på moduler. Desuden ser den meget "stiv" ud, hvor virkelighedens Vordingborg har et mere buet forløb. For ikke at få sporene til at løbe parallelt med anlægskanten bør man lave et mere "organisk" forløb.Lokaltrafikken kan varetages af regionaltog med ME (Hobbytrade), MY (Heljan, Roco) og MZ (Hobbytrade, Roco, evt. Lima) med Bn/Bns-vogne (MG-Togmodelle, Heljan). Internationale tog blev typisk fremført med MZ eller ME, mens DanLink godstog kørtes af MZ eller MX (Heljan) i forspand - hertil kan anvendes alskens person- og godsvogne fra fabrikanternes bugnende kataloger. Lokalgodstog kørtes med MY eller MZ. Og så må man ikke glemme køf'en, den har diverse småseriefabrikanter lavet i tidens løb.
Men mere herom på et andet tidspunkt, hvor jeg vil lave et forslag til (model-)trafikken på Syd- og Falsterbanen i model i slut-1980'erne. Og naturligvis kan man selv afgøre hvad man vil køre med!

Yderligere litteratur og billeder:
Fotos af Vordingborg station på Steen's skinnebårne sider
Model af Vordingborg hos Næstved Modeljernbane Klub
Erik V. Pedersens side om Kalvehavebanen i model - med lidt om Vordingborg også.
Erik V. Pedersens side om virkelighedens Kalvehavebane
Masnedsund station og havn af Jens Bruun-Petersen. I: Signalposten 1978/3
Mindre remise til rangertraktor af Torben Andersen. I: Lokomotivet 1994/35 (tegning af remisen i Vordingborg)Til top