Jernbanenyheder IV. kvartal 2005

Danmark

MZ 1407 til Sverige

Tidligere DSB MZ 1407 blev transporteret til Sverige 2005-12-23 i et Danlink-tog fra Rg til Malmö. 2005-12-27 blev den transporteret videre mod Kristinehamn af Tågab Rc2 004. I Kristinahamn skal den istandsættes inden den sælges videre til og sættes i drift af 3T.
(jh) 27.12.2005

Köf III til Petri og Haugsted

En gulmalet tidligere DB Köf III mærket "Reuschling" er dukket op på Banedanmarks område bag Københavns Godsbanegård.

Rangertraktoren er købt af Pihl-Aarsleff konsortiet, som består af entreprenørvirksomhederne Pihl, Aarsleff, Wicotec og Petri & Haugsted A/S. Maskinen skal bruges til den renovering af Kh, som DSB og Konsortiet har skrevet kontrakt på umiddelbart før jul.

Maskinen er købt hos Westfalische Lokomotiv-Fabrik Karl Reuschling GmbH & Co KG i Hattingen og er fra 1965, men netop totalrenoveret. Tidligere ejere og numre kendes ikke umiddelbart. Inden lokomotivet kan tages i drift afventer overensstemmelsesgodkendelse og ibrugtagningstilladelse fra henholdsvis BaneDanmark og Trafikstyrelsen. Dette bør dog ikke blive noget problem, idet Nordjyske Jernbaner A/S (tidligere Skagensbanen) allerede har haft en tilsvarende maskine (NJ T 52) i drift i mange år.

Der er tale om O&K 26402/1965, oprindeligt DB Köf 11 287 / 332 287-2, sp, semere jar vøret amvemdt ved EfW-Verkehrsgesellschaft mbH, Frechen og i december 2004 blev solgt til Westfälische Lokfabrik Reuschling, Hattingen. Lokomotivet er revideret 30.10.2005.
(jh) 27.12.2005, opdateret 31.12.2005

Yderligere to NSB BM 69-sæt til Århus

2005-12-18 kørtes yderligere to NSB BM 69-sæt til Ar for ombygning og -lakering til brug på den 124 km lange strækning Oslo-Gjøvik.
RDK EG 3110 + NSB BM 69070 + NSB BM 69067 kørte som G 38557 (Mgb-Fa).
(jh) 18.12.2005

MZ 1437 omlakeret inden transport til Australien

DSB MZ 1437 blev transporteret til Århus for ommaling 2005-11-23 i tog M 86321 (Gb-Rq) trukket af DSB ME 1503 og videre i M 6143 (Rq-Ar), hvor også måletjenestens MT 166 var med. MT 166 skulle videre til Rd.

I Århus blev maskinen malet helt i sølv, med mørkegråt tag og sort undervogn, men uden nogen form for litrering eller mærkning i øvrigt.

Transport tilbage til Sjælland foregik over et par dage: 2005-12-13 kørte "MY 1135" + MZ 1437 som M 8420 (Ar-Od), hvor toget blev hensat i spor 6 vest i Od.
2005-12-14 fortsatte ekvipagen mod København med en afstikker til Rødby Færge(!) som M 8122 (Od-Rg), afg. Od 9.22 (-4), omløb i Rg og afgang sydpå som M 8133 (Rg-Rf) kl. 10.45 (-25). Fra Rf skulle man have 5 tjenestevogne læsset med rester af perrontag med retur, så for at få toget oprangeret måtte Kran 147's motoriserede løbevogn 80 86 982 3 441 agere rangertraktor. Kranen var i Rf netop for nedtagning af perrontag. Toget kørte herefter som M 8158 (Rf-Gb) oprangeret "MY 1135" + MZ 1437 + 5 BDK ex. Ks.
(jh) 15.12.2005

Brand i RDK MZ 1458 i Skanderborg

2005-12-11 brændte RDK MZ 1458 ved Sd omkring kl. 17.30 under fremføring af G 7537 (Fa-Ar), da der gik ild i kabelforbindelserne til vekselstrømsgeneratoren, som derefter bredte sig til spildolien i bakken neden under hovedgeneratoren. Vekselstrømsgeneratoren er sammenbygget med hovedgeneratoren og leverer strøm til køleventilatorer samt strøm til magnetisering af hovedgenerator.

Det voldte brandvæsenet en del problemer af få bugt med ilden under hovedgeneratoren og først da man spulede med vand fra begge sider udvendigt på spildbakken blev det kølet så meget at branden slukkedes. RDK MZ 1448 kom som hjælpemaskine til Sd i M 6104 (Ar-Sd). G 7537 ankom endelig til Arg kl. 20.45 (-128).
(jh) 12.12.2005

Køf-samling i Padborg vokser

I Pa er nu hensat hele 10 køf-rangertraktorer, idet 259 og 276 er ankommet på transportvogne omkring 2005-12-09.

Følgende traktorer står i øjeblikket hensat på stationen:
250 (ex. LJ M 13III), 255, 256, 257, 259, 261, 266, 268, 276 og 290. Samtlige bemalingsvarinter kan således beundres hernede.
(jh) 12.12.2005

Nærumbane-Regiosprinter til reparation i Randers

LNJ Lm 24, som var brændt 2005-07-26 i Jægersborg blev kørt til Rd for reparation hos Bombardier 2005-12-11. Transporten stod Vestsjællandske Lokalbaner for med deres MY og to personvogne som fungerede som bremsevogne.

Oprangeringen var VL MY 105 + VL Bns 270 + LNJ Lm 24 + VL BLs 230 med PM 8409 (Htå-Rd), mens returløbet kørte som PM 8432 (Htå-Sg) VL MY 105 + Bns 270 + BLs 230.
(jh) 11.12.2005

Rangeruheld i Kalundborg

Natten til 2005-12-10 skete et rangeruheld i Kb ved 02-tiden, da to dobbeltdækkerstammer ramlede. Selv om sammenstødet skete ved lav hastighed skete der stor materiel skade, men heldigvis kom ingen af de to lokoførere noget alvorligt til.

DSB ME 1534 skubbede en DD-stamme ind i den holdende DSB ME 1536 med tilhørende vogne. Uheldet skete i såkaldt usikret område på pladsen. Den ramte stamme blev skubbet 5-6 meter ved uheldet.
Fronten på styrevognen ABs 7914 knækkede, og de øvrige 7 DD-vogne involveret er også skadede. De har alle fået buler ved dørene i deformationszonerne. ME 1536 fik skader på en trækstang under den ene bogie, men slap ellers nådigt fra sammenstødet.
(jh) 11.12.2005

ME 1510 brændt

DSB ME 1510 brændte 2005-11-30 under fremføring af RØ 4246 på Høje Tåstrup station. Maskinen blev slemt skadet og er senere taget på værkstedet i Gb. Om den kommer ud at køre igen er endnu uvist.
(jh) 30.11.2005, opdateret 05.12.2005

NSB BM 69 ombygges i Århus

9 norske el-motorvognssæt skal ombygges/moderniseres til brug på Gjøvikbanen, nr. BM 69056, 60-63, 65-67 og 70. Ombygningen finder sted på DSB's værksted i Århus.

Første togsæt er NSB BM 69063, den var kørt for egen kraft igennem Sverige, men blev kørt fra Malmö til Fa 2005-11-27 som tog 38557, trukket af RDK EG 3113. Fa-Ar kørtes som G 8761, trukket af RDK MZ 1460.
(jh) 27.11.2005

Internationale tog med ADns-e styrevogn

EC 371 bestod 2005-10-19 af DSB ME 1532 + ADns-e 50 86 80-74 520-7 + 8 CD personvogne Ar-Pa.
ADns-e-vognen blev taget ud i Padborg for viderebefordring 2005-10-20 i EN 482 Pa-Kh.

ADns-e 50 86 80-74 520-7 var været sat ud i Århus pga. en varmløben aksel i "Roligantoget" 2005-10-09.
(jh) 20.10.2005

Sukkertog på Lollandsbanen

Igen i år skal Danisco have kørt 30.000 t. sukker fra lageret i Sakskøbing til Hamburg. Lollandsbanen skal i år køre vognene helt fra Ringsted til Sakskøbing og retur. På grund af togenes størrelse skal køres med to lokomotiver, i praksis den tidligere MY, LJ M 38, og en af MX'erne.

Følgende tog kan tillyses efter behov:
17/10 ? 30/12 Ma-Fr

FG 8924 MY-MX 1600
Nfv 08.55
Nf (09.00)-09.25
Oh (09.52)-10.02 1229
Næ 10.42
Rg 11.08

FG 8925 MY-MX 600
Rg 11.47
Næ 12.07
Oh (12.33)-12.43 1224, 39
Nf 13.01-13.40
Nfv 13.44

Første sending vogne skulle dog køres af Railion fra Ringsted til Næstved 2005-10-14, men kom ved en fejl ikke med til Næ. Derfor kørtes særtog helt til Nykøbing F. senere på dagen med en MZ IV + 20 sukkervogne, afg. Rg kl. 10.57 mod Nf.

Første tog bestod af 18 forholdsvist nye DB Tagnoos 898 og 1 Tadgs-v 959. De nye vogne gav imidlertid problemer for Danisco, hvilket gav forsinkelser i forbindelse med den første sending. Hvorvidt det var problemer under læsningen i Sakskøbing eller frygt for problemer under losningen i Hamburg er ikke klart - i hvert fald blev første tog som skulle have været sendt afsted tirsdag 2005-10-18 forsinket og vognene endnu ikke blevet kørt fra Sx.

2005-10-18 kørte LJ alligevel til , idet LJ M 38 kørte to Expotrain udstillingsvogne fra Nf. M 38 satte de to vogne i Næstved og returnerede tom sydpå.

Det er i øvrigt blevet nemmmere at se og fotografere kørslerne ved selve sukkerlageret (den tidligere sukkerfabrik), idet der er anlagt en ridebane syd for LJ's hovedspor, et område tidligere kaldet Åmosen.

2005-10-20 havde LJ nedbrud på M 38, hvorfor Railion kørte sukkervogne -Sx med MZ 1458 + 16 vogne. MZ 1458 kørte solo retur fra Sakskøbing kl. 13.45.
(jh) 20.10.2005, opdateret 21.10.2005

Gamle MY/MV ophugget

De tre gamle MY/MV 1102, 1139 og 1144 hos fa. Henriksen i Åbyhøj blev ophugget 2005-10-13. De gamle lokomotiver har henstået på ophuggerpladsen i henved 18 år og der var sågar begyndt at vokse træer og buske ud igennem rusthullerne i lokomotiverne.
Lokomotiverne blev simpelthen klippet i stykker af en stor saks, kun de to bedste bogier er blevet solgt videre til reservedele i Sverige.
(jh) 14.10.2005

Italien

60 kvæstet i italiensk togsammenstød

Omkring 60 mennesker blev i 2005-12-20 kvæstet, da to tog kolliderede på i Roccasecca, ca. 120 kilometer sydøst for Rom, viser de foreløbige opgørelser fra det italienske jernbanevæsen og de italienske medier.

Italienske medier rapporterer, at 59 mennesker blev kvæstet, heraf over en halv snes alvorligt. To personer var ifølge medierne meldt savnet.

Ulykken indtraf omkring kl. 15.00, da et regionaltog mellem Rom og Cassino stødte ind i et tog, der var standset ved stationen, forklarede en talsmand for det italienske jernbaneselskab.

Det italienske nyhedsbureau ANSA skrev, at kollisionen var så kraftig, at en togvogn endte oppe på taget af en anden, der var væltet om på siden.

Der var ingen umiddelbare oplysninger om årsagen til sammenstødet.
(jh) 21.12.2005

Tyskland

DB AutoZug køber baureihe 110, 120 og 181.2

DB AutoZug, som står for bil- og nattog i Tyskland, kører fremover deres egne tog og ønsker derfor ikke længere at leje trækkraft hos DB Fernverkehr. Derfor er indkøbt en del baureihe110, 14 BR 120 og der er tillige planer om at købe 4 BR 181.2.
110'erne bliver omlitreret til nyt litra 115, og DB AutoZug har pr. 2005-12-11 i alt 31 stk. af denne type. Disse lokomotiver vil være trækkraft for Skiløberen på tysk strækning i togene UEx 1273 Padborg - Hamburg-Altona (Fredage afg. 16.16 ? ank. 19.03) og UEx 1274 Hamburg-Altona - Padborg (Søndage afg. 11.23, ank. 14.02).
Pr. 2005-12-11 overtog man 120 101, 103-105, 111-114, 123, 129, 132, 133, 146 og 150, som gradvist omlitreres til ny litra 121. Første lokomotiv var 121 113-5 2005-12-14.
To-systemlokomotiverne baureihe 181.2 har man i øvrigt planer om at indsætte mellem Hamborg og Padborg!
(jh) 20.12.2005

Uerstatteligt museumsmateriel ødelagt ved storbrand i remisen Nürnberg West

2005-10-17 ved 20-tiden udbrød der brand i remisen Nürnberg West, som husede udstilling af historiske lokomotiver og vogne fra Deutsche Bahns museum. Museet var det vigtigste udstillingssted for DB-Museum. Blandt andet blev den i 1935 byggede rekonstruktion af Tysklands første damplokomotiv, Adler, ødelagt. Også det sidstbyggede vesttyske damplokomotiv, 23 105, blev ødelagt - det eneste bevarede af sin type. Også DB-lokomotiver i drift, hensat foran remisen blev ødelagt.

Årsagen til branden er endnu ukendt. Den brød ud omkring 20-tiden og bredte sig ifølge brandvæsenet meget hurtigt over samtlige 1.500 kvadratmeter udstillingsareal. Branden fik næring af smøreolier og dieselolie i visse af lokomotiverne. Et diesel-lokomotiv eksploderede ligefrem. De 200 brandfolk som arbejdede på stedet blev besværet i slukningsarbejdet af varme og gasflaske-eksplosioner som kastede løsrevne dele og murbrokker rundt i området.

Trafikken på de nærliggende jernbanestrækninger blev indstillet i omkring 3½ time, og den voldsomme røgudvikling gjorde det også nødvendigt at spærre en del af en nærliggende motorvej.

Det ødelagte jernbanemateriel er:
ADLER-Zug (Rekonstruktion Kaiserslautern/Weiden 1935)
01 150 (Henschel 1935/22698)
23 105 (Jung 1959/13113)
45 010 (Henschel 1941/24803)
50 622 (Henschel 1941/25841)
86 457 (DWM 1942/442)
89 801/bay. R 3/3 4701 (Krauss 1921/7851)
98 327/bay. PtL2/2 4515 ("Ur-Glaskasten")
E75 09 (Maffei 1928/5739)
360 115 DFS reservedelslok (MaK 1956/600035)
V60 150 (MaK 1957/600071)
360 151-5 (MaK 1957/600072)
V100 1023 (MaK 1959/1000023)
212 023-6 (MaK 1963/1000159)
212 330-5 (MaK 1966/1000377)
V80 002 (Krauss-Maffei 1952/17717)
V200 002 (Krauss-Maffei 1953/17901)
627 001 (MaK 1974/519)
Berliner U-Bahn-Wagenzug
Forskellige bogier til historisk materiel

I nærheden af remisen stod følgende materiel, som kun i ringere grad blev ødelagt:
DB 234 498 (tilsmudsning)
DB 218 309 (et førerrum udbrændt)

Skinnebussen VT98 9683 (Uerdingen 1959/66570) med bivogn henstod også udenfor, men er uskadt.

Man vil forsøge med genopbygning af noget af materiellet, men dele er så ødelagt at det på ingen måde kan genopbygges.
(jh) 18.10.2005

Til top