Fotos efter dato: 12. april 2015

12 fotos
Flensburg Hbf. spor 1

Flensburg Hbf. spor 1

udkørsel mod Padborg

Søndag 12. april 2015, Flensburg Hbf. Foto: John Hansen
Tidligere posthus ved Flensburg Hbf.

Tidligere posthus ved Flensburg Hbf.

set fra sporsiden mod nordøst.

Søndag 12. april 2015, Flensburg Hbf. Foto: John Hansen
Flensburg, udkørslen mod øst mod Kiel

Flensburg, udkørslen mod øst mod Kiel

med Brückenstellwerk "Fo" til højre i billedet.

Søndag 12. april 2015, Flensburg Hbf. Foto: John Hansen
Tidligere toldbygninger på perronen for spor 1 og 2

Tidligere toldbygninger på perronen for spor 1 og 2

på Flensburg Hbf.

Søndag 12. april 2015, Flensburg Hbf. Foto: John Hansen
Flensburg Hbf. sporside mod nordvest

Flensburg Hbf. sporside mod nordvest

set fra perronen for spor 4 og 5.

Søndag 12. april 2015, Flensburg Hbf. Foto: John Hansen
Perron for spor 4 og 5

Perron for spor 4 og 5

på Flensburg Hbf. set mod vest med perrontag. I baggrunden broen for Schleswiger Straße.

Søndag 12. april 2015, Flensburg Hbf. Foto: John Hansen
Detaljer af bygning

Detaljer af bygning

på perronen for spor 4 og 5.

Søndag 12. april 2015, Flensburg Hbf. Foto: John Hansen
Bygning på perron for spor 4-5

Bygning på perron for spor 4-5

set mod vest.

Søndag 12. april 2015, Flensburg Hbf. Foto: John Hansen
Perron for spor 1 på Flensburg Hbf.

Perron for spor 1 på Flensburg Hbf.

set mod øst.

Søndag 12. april 2015, Flensburg Hbf. Foto: John Hansen
Perron for spor 1 set mod vest

Perron for spor 1 set mod vest

med tidligere toldbygninger.

Søndag 12. april 2015, Flensburg Hbf. Foto: John Hansen
Perron for spor 2 på Flensburg Hbf.

Perron for spor 2 på Flensburg Hbf.

set mod vest, med tidligere toldbygning til venstre i billedet. I baggrunden ses DB 112 144.

Søndag 12. april 2015, Flensburg Hbf. Foto: John Hansen
Perron for spor 1

Perron for spor 1

på Flensburg Hbf. set mod øst.

Søndag 12. april 2015, Flensburg Hbf. Foto: John Hansen
Til top