BG-BDZPP By 50 52 2143 016-6

BG-BDZPP By 50 52 2143 016-6

2. klasse tidligere østtysk personvogn.


Mandag 8. august 2016, Plovdiv Foto: John Damsgaard-Sørensen

Online siden 7. januar 2023

Vist 143 gange

Til top